welkom
extra
Solidariteit

Het naderend einde van de Groninger gaswinning en de vakbond

De bond en het Groningse gas

Jasper Schaaf

Ach, eigenlijk weet de FNV heel goed dat een sterke vakbeweging een brede vakbeweging moet zijn, vanwege alle raakvlakken en wisselwerkingen tussen concreet werk en de context ervan. Niet voor niets stelt de FNV zelf in haar campagne Offensief: ''Voor echte banen en een menswaardige maatschappij.'' Een leus om helemaal ter harte te nemen, niet alleen maar een beetje. Als je het verband ziet, moet je er ook voor staan!

Foto Jumbo vrachtwagen tegen gaswinning