welkom
extra
Solidariteit

Thema "het Offensief van de FNV" - inleiding en opzet van een thema [1]

Mededelingen, impressies, verslagen en beschouwingen

Hans Boot

Vorige week zaterdag 13 januari 2018 presenteerde de FNV in Utrecht haar aangekondigde Offensief. De redactie van Solidariteit had daar melding van gemaakt in een "ingezonden" van 24 december 2017, ronde 345. Enkelen van ons waren van plan naar de 'kick off' te gaan en daarvan verslag te doen. Insiders zijn we niet (meer) en van een stroeve aanloop naar het Offensief sijpelden slechts een paar berichtjes door. Voor ons een reden te wachten met een verslag en eerste conclusies tot ronde 347, deze dus.

Toen over die moeizame voorbereiding ons wat meer bekend werd en verschillende kranten aandacht gaven aan eerst de bemoeienis door het Ledenparlement van de FNV, en de nogal autoritaire reactie van de voorzitter Han Busker, en daarna het vertrek van vice voorzitter Mariette Patijn, besloot de redactie in de vorm van een thema wat uitvoeriger op het Offensief in te gaan.

Een tiental

Offensief FNV (logo) Eigenlijk begint dat thema al met het commentaar van Sjarrel Massop die een eerste verslag van de aftrap in Utrecht doet. De chronologische opbouw betekent dat dit commentaar verderop in het thema terugkeert [ 7]; volgens de logica krijgt deze inleiding dan nummer [ 1]. De volgende zijn hieronder als noten ('links') opgenomen en te openen.
Vervolgens nemen we de brief op die Mariette Patijn aan het Ledenparlement schreef [ 2], gevolgd door een summiere 'verklaring' die de aanblijvende leden van het Dagelijks Bestuur als reactie uitbrachten, persvoorlichter Jose Kager tekende daarvoor. [ 3] Beide zijn 9 januari 2018 gedateerd.
Op wat er 'naar buiten' druppelde, reageerde Ab de Wildt een dag later met "De FNV lijdt ernstig aan gedoe". [ 4] Kort daarna kwam Jan Verhagen, tot zijn pensionering in 2016 beleidsadviseur bij de FNV, met een kritische voorbeschouwing die verder reikte dan wat op dat moment over de interne perikelen bekend was. Hij stelt zich de inhoudelijke vraag "Hoe nu verder, FNV?". [ 5] Al op de dag van de bijeenkomst in Tivoli Utrecht plaatste de FNV op haar website een kort verslag van de openingstoespraak van Han Busker, opgesteld door één van haar persvoorlichters, Guus Staats. [ 6]
Door omstandigheden afwezig in Tivoli beperkte ik mij een paar dagen later tot een impressie die ingaat op de door enkele onderdelen van de FNV verstrekte informatie voor en na de presentatie - uitmondend in een kritische blik op de eis 'flex moet 40 procent duurder worden'. [ 8]
Het thema wordt afgesloten met verslagen door twee deelnemers over het verloop van de bewuste dag van de presentatie, ook van de 'workshops' die 's middags plaatsvonden. Zowel Sjarrel Massop [ 9] als Jan Verhagen [10] staan stil bij de verschillende groepen die zich actiegericht lieten zien, van de voor het behoud van het pensioenstelsel actieve 'senioren' tot de 'flex helden' die werken voor Deliveroo, Beiden plaatsen kritische kanttekeningen bij de aanloop naar en het programma van het Offensief.

Met deze inleiding en het genoemde commentaar komen we op een tiental bijdragen die ofwel door functionarissen van de FNV zijn opgesteld ofwel door redactieleden en Jan Verhagen. Wisselend van aard. Van kale mededelingen via primaire reacties tot beschouwende verslagen. Met name op die beschouwingen is in de volgende ronde van Solidariteit, 348, een vervolg te verwachten.


1 Deze inleiding (terug)
2 Brief Mariette Patijn aan Ledenparlement (terug)
3 Vicevoorzitter treedt terug uit het FNV bestuur
Verklaring FNV over vertrek Mariette Patijn - Jose Kager (terug)
4 De FNV lijdt ernstig aan gedoe
Eerste reactie na vertrek Mariette Patijn - Ab de Wildt (terug)
5 Hoe nu verder, FNV?
Voorbeschouwing op 'kick off' in Utrecht - Jan Verhagen (terug)
6 FNV zet vol de aanval in tegen onzekerheid
Toespraak Han Busker in Tivoli - Guus Staats (terug)
7 Het offensief en de FNV
Commentaar na bijeenkomst in Tivoli - Sjarrel Massop (terug)
8 Het beeld, de wens en de werkelijkheid
Een impressie na de presentatie - Hans Boot (terug)
9 Er is wat aan de hand en het komt niet vanzelf goed
Verslag 'kick off' in Tivoli - Sjarrel Massop (terug)
10 Tussen 'top-down' en 'bottom-up'
Een eerste terugblik - Jan Verhagen (terug)