welkom
extra
Solidariteit

Israëlische regering van Netanyahu zet asielzoekers het land uit

Oproep Holocaust overlevenden

Maurice Ferares 1

De regering van Israël is bezig ongeveer 38.000 asielzoekers over de grens te zetten. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit Soedan en Eritrea en hebben Israël bereikt na een lange, moeilijke tocht door de Sinaï woestijn. Niet allen die op weg gingen, hebben Israël bereikt, ze bleven in het zand achter.

Na aankomst in Israël werden de asielzoekers opgesloten in een speciaal voor hen gebouwde gevangenis.2 De meesten moesten na korte tijd weer worden vrijgelaten. Een enkeling vond werk als ongeschoolde arbeider (bordenwasser, vuilnisophaler en dergelijke). De regering Netanyahu wil aan de situatie een eind maken en sloot een geheime overeenkomst met de regering van Rwanda. De asielzoekers worden naar de ambassade van dat land in Herzliya bij Tel Aviv gebracht en vandaar naar Rwanda verzonden. Voor iedere afgeleverde asielzoeker krijgt Rwanda een klein bedrag voor voeding en huisvesting, dat is echter volkomen onvoldoende om te leven en te wonen.

Weigeringen

Van de plannen van Netanyahu en zijn collega's is nog weinig terechtgekomen, omdat veel piloten en ander vliegtuigpersoneel weigerden de asielzoekers naar de kampen in Rwanda te vervoeren.

Foto Israëlisch protest tegen deportaties

Avnery, de bekende Israëlische publicist en politicus, schreef dat de overeenkomst van Netanyahu met Rwanda door het racistische aspect een storm van verontwaardiging doet oplaaien, waardoor honderden bemanningsleden van vliegtuigmaatschappijen hun medewerking weigerden.3

Groeiend verzet

* Janne Schipper schreef in de NRC van 30 januari 2018:
In Israël groeit het verzet tegen de deportatie van duizenden Afrikanen. Enkele rabbijnen zien hen als hedendaagse Anne Franks.
* Ilan Lior schreef in Israel News op 25 januari 2018:
Tientallen overlevenden van de Holocaust hebben donderdag een brief gezonden aan premier Netanyahu om er bij hem op aan te dringen niet verder te gaan met zijn plan om Afrikaanse asielzoekers uit Israël te deporteren.
* Ilan Lior citeert vervolgens wat de holocaust overlevenden aan Netanyahu hebben geschreven:
De staat Israël onder uw bewind heeft zich ten doel gesteld de wereld eraan te herinneren wat de lessen van de Holocaust zijn. Om die reden vragen wij u het proces te stoppen. Alleen u bent in staat een historische beslissing te nemen en de wereld te tonen dat de Joodse staat niet toestaat dat mensen die onder zijn bescherming staan, lijden en gemarteld worden.
* De overlevenden eisen van Netanyahu dat hij hetzelfde doet wat Menachem Begin deed voor de Vietnamese bootvluchtelingen die hij in 1977 asiel verleende. Ze schreven:
Wij weten wat het betekent vluchteling te zijn zonder huis of een land dat ons beschermt tegen geweld, wij begrijpen niet hoe een Joodse regering vluchtelingen en asielzoekers kan veroordelen tot een reis vol pijn, lijden en overlijden.

Gezien de praktijk van Netanyahu en zijn aanhang ten opzichte van de Palestijnen, heb ik weinig hoop dat de premier gehoor zal geven aan de oproep van de holocaust overlevenden. Maar ondanks dat mijn stem zwak is, roep ik iedereen op de verjaging van de asielzoekers door de Israëlische regering te veroordelen.

Foto Israëlisch protest tegen deportaties1 Holocaust overlevende. (terug)
2 Haaretz, Israel News, Uri Avnery, 27 januari 2018. (terug)
3 Idem. Zie ook de verklaring van de vakbond WAC-Maan: WAC supports the African asylum seekers (terug)