welkom
extra
Solidariteit

Reiservaringen in de Verenigde Staten (2)

Successen werknemersprotest in Albany, New York

Harry Peer

Op 24 januari 2018 kreeg ik een e-mail van Peter Ward, de president van de bij de AFL-CIO aangesloten Hotel Trades Council. De American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations is met ruim twaalf miljoen leden de grootste vakbondsfederatie in de Verenigde Staten. Peter Ward laat weten dat hij trots is dat de bond net een uitstekend contract heeft afgesloten met Hilton Albany.

Eerder verhaalde ik in Solidariteit (341-3, extra, 29 oktober 2017) over de medewerkers van het hotel die buiten werktijd in een picket line de aandacht vestigden op de aanslag op hun arbeidspositie en arbeidsvoorwaarden.1 In Albany had ik bij een steunverklaring mijn naam en adres genoteerd, daarna het artikel toegezonden en verklaart verder op de hoogte te willen worden gehouden. Die betrokkenheid en blijk van internationale solidariteit werden zeer gewaardeerd.

Overweldigend succes

Indien de voorstellen van de nieuwe hotelbaas, de speculant Attilio Petrocelli van United Capital uit Great Neck Long Island definitief van kracht zouden worden, konden de werknemers onmogelijk van hun 'paycheck' rondkomen. Het was een klassieke krachtmeting tussen kapitaal en arbeid. Een onverzoenlijke werkgever tegenover aangeslagen, verontwaardigd, woedend personeel.
Ik was onder de indruk van de vastberadenheid van de protesterende arbeiders, maar bleef zitten met de vraag hoe deze confrontatie in het zo werknemersvijandige Trump-tijdperk zou aflopen. Maar het eindresultaat is overweldigend. Het management heeft ermee ingestemd alle verslechteringen terug te draaien. Nog sterker. De werknemers behouden niet alleen hun pensioenrechten, maar krijgen zelfs een loonsverhoging en verbeteringen voor wat betreft ziektekostenregelingen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Voorts komt er bescherming tegen discriminatie op de werkplek.

Foto protest

Er is bij de onderhandelingen op veel gelet. Ter wille van de veiligheid wordt er een 'panic button' geïnstalleerd, waarvan medewerkers en gasten ook in geval van seksuele intimidatie of geweld gebruik kunnen maken. Wat ik me er precies bij moet voorstellen, weet ik overigens niet. Van de hotelmedewerkers heeft 99 procent de overeenkomst goedgekeurd. Het contract loopt tot 30 april 2022.

Solidariteit

De 140 vakbondsleden werkzaam bij Hilton Albany en de 35.000 andere leden van de Hotel Trades Council beseffen dat ze deze strijd mede gewonnen hebben dankzij de overweldigende steun van velen. Van de New York State AFL-CIO (2,5 miljoen leden), bij monde van onder andere voorzitter Mario Cilento; uit de bredere arbeidersbeweging, de politiek, de lokale gemeenschap, van het grote publiek en ook uit het bedrijfsleven. Bewijzen kan ik het niet, maar ik acht het niet uitgesloten dat Petrocelli mede door collega-ondernemers uit Albany onder druk is gezet om in te binden. Het is geen reclame voor een stad als een asociale hotelbaas de boventoon gaat voeren in de publiciteit.
Het aantal gasten van Hilton Albany zal zijn teruggelopen. Zeker na de richtlijn van gouverneur Cuomo op 25 oktober 2017 dat gedurende het arbeidsconflict niemand van overheidszijde er een kamer mocht reserveren of vergaderen. Eind december was er nog geen hoop dat het conflict snel zou eindigen en was er vrees dat het wel eens zou kunnen escaleren. De hotelbaas heeft uiteindelijk eieren voor zijn geld gekozen. Een fraaie zin uit de brief van de vakbond: This boycott worked and demonstrates that solidarity among fair-minded people can be more than a match for the power of wealth. Deze boycot heeft gewerkt en toont aan dat solidariteit tussen redelijke mensen van meer betekenis is dan de race naar de macht van het grote geld.

Ruim vier maanden lang hebben de werknemers van het hotel dag en nacht voor de ingang van hun eigen hotel heel zichtbaar heen en weer gelopen. Gasten en voorbijgangers werden aangeklampt en aangesproken. Albany is als hoofdstad van de staat New York een belangrijke plaats, maar met 100.000 inwoners niet zo groot dat zo'n oproep tot boycot van burgers die er zelf wonen onopgemerkt voorbij kan gaan. De media besteedden er steeds meer aandacht aan. De gewonnen actie van een betrekkelijk kleine groep is een opsteker voor werknemers elders, zowel in het hotelwezen als in andere bedrijfstakken. Waar vorig jaar het personeel van Hilton Albany de eigen werkgever boycotte, worden de gasten vanaf nu een gastvrij welkom geheten en een vriendelijke service in het vooruitzicht gesteld.


1 Werknemersprotest in Albany, New York, - Reiservaringen in de Verenigde Staten, extra 341-3, ook geplaatst in de Nieuwsbrief van de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging, 13-11-2017. (terug)