welkom
extra
Solidariteit

Over de opmaak en spam

Verzending Webzine Solidariteit

Jan Taat

Sinds 2004 verzenden we het Commentaar Solidariteit als 'platte tekst' via een verzendlijst. Al lange tijd vond de redactie deze wijze van presentatie rommelig. De links naar de extra's en ingezonden/overgenomen nemen veel plaats in, waardoor het commentaar zelf enigszins bedolven raakt. Bovendien kunnen we in platte tekst geen gebruik maken van vette en cursieve lettertypen. Daarom hebben we het vorige commentaar, nummer 349, opgemaakt verzonden.

De keerzijde is dat de lezer de tekst in een ander formaat te zien krijgt dan de 'verstekwaarde' (default, standaardwaarde) van de browser of het e-mail programma. Concreter: sommige lezers klaagden over het kleine lettertype en problemen met de leesbaarheid. Om daaraan tegemoet te komen, is het lettertype van commentaar 350 iets vergroot. Mocht dat onvoldoende zijn, raden we aan gebruikt maken van de zoomfunctie die veel programma's hebben.

Bril bijgeleverd

Foto baby met bril Voor het commentaar gebruiken we maar een gedeelte van de beeldschermbreedte. Dat biedt de mogelijkheid om de tekst te vergroten. Vaak kan dat door sneltoetsen te gebruiken: Houd Ctrl ingedrukt en druk op + (plus) om in te zoomen, - (min) om uit te zoomen, of 0 (nul) om terug te gaan naar de verstekwaarde. Mocht dat niet werken, zoek dan naar zoom in het menu of onder beeld/zoomen. Zie ook:

  • Lettergrootte en zoomen voor Firefox,1
  • Toegankelijkheid in Microsoft Edge,2
  • De grootte van tekst, afbeeldingen en video's aanpassen (Chrome).3

Spam

In het verleden ontvingen we ook klachten dat het commentaar in de spambox verdween. Onze provider Antenna heeft daarna de mailserver vollediger geregistreerd. Vervolgens is de ontvangst aanzienlijk verbeterd, maar vooral Gmail is hardnekkig. Mocht het commentaar nog steeds in de spambox terechtkomen, dan helpt het om de afzender - redactiesol@solidariteit.nl - in de lijst van contacten op te nemen.4


1 https://support.google.com/chrome/answer/96810?hl=nl (terug)
2 https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000734/windows-10-microsoft-edge-ease-of-access (terug)
3 https://support.google.com/chrome/answer/96810?hl=nl (terug)
4 https://support.google.com/contacts/answer/7280886?hl=nl (terug)