welkom
extra
Solidariteit

Wat te doen met een nieuwe wereld van overvloed

Aards gevecht om de grondstoffen in de ruimte

Maurice Ferares

Op 8 juli 2019 verscheen in Het Financieele Dagblad de vertaling van een artikel van Peter Garretson dat eerder verscheen in The Diplomat. De kop luidde: wie als eerste toegang tot de ruimte krijgt, zal ook de toekomstige wereldorde bepalen. Bij het artikel stond een foto van een modelkolonie die China in de Gobiwoestijn heeft neergezet om proeven te nemen voor de plaatsing van dergelijke kolonies op de planeet Mars.

Hier een citaat van de kern van het betoog van Garretson.

Landen besteden volop aandacht aan economische kansen die nog geen procent van hun bbp (bruto binnenlands product) vertegenwoordigen. Maar de grondstoffen die in de ruimte te vinden zijn, vertegenwoordigen niet 1, niet 10, niet 100 procent van het bbp van welk land dan ook. Maar vele malen de waarde van alle waarden van alle bbp's ter wereld bij elkaar; zie bij voorbeeld de asteroïde ''Psyche 16'' tussen Mars en Jupiter die volledig uit metalen bestaat: behalve ijzer ook goud, nikkel en platina.
In de huidige wereldrangorde zal het snel groeiende China weldra de Verenigde Staten overtreffen wat betreft bbp. Een andere ruimtevaartmogendheid India zal op zijn beurt naar verwachting China rond 2050 inhalen. Aangezien de ruimte over een miljard keer zoveel natuurlijke bronnen beschikt dan de aarde, zullen de landen en de industrieën die daarvan het productiefst gebruik weten te maken evenredig veel rijkdom en macht vergaren. De komende twee decennia zal worden bepaald wie de winnaar wordt en dat waarschijnlijk een eeuw zal blijven. En wie de winnaar wordt, is bepalend voor de machtsverhoudingen op aarde.

Broeders en zusters

Wat in het artikel ontbreekt is een schatting van de mogelijke veranderingen in de sociaaleconomische verhoudingen op aarde, wanneer de mensheid over dergelijke enorme hoeveelheden grondstoffen en energie komt te beschikken. Belangrijke vraag is uiteraard: zal het kapitalisme zich weten te handhaven? Maar ook: zullen de miljoenen die nu onder de grens van de armoede leven, nog langer genoegen nemen met een ellendig bestaan, met honger en ziekten bij zoveel rijkdom? Of algemener: zal de mensheid accepteren dat alle rijkdom van de ruimte in handen valt van een kleine minderheid, zoals nu het geval is op de aarde? Zijn we dan eindelijk toe aan de vervanging van ''Proletariërs aller landen verenigt u'' door ''Alle mensen worden broeders en zusters''?

Foto van magazijnmedewerkers
Asteroïde Psyche 16 , vol goud en platina NASA
 

De race om de grondstoffen in de ruimte is gezien de volgende twee berichten hoogst actueel. De huidige machthebbers zullen zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven en er alles aan doen hun macht te behouden. Ook in een wereld van overvloed. Het is daarom zaak dat ook de arbeidersbeweging, partijen en vakbonden, zich op een toekomst van de aarde èn de ruimte voorbereiden.

* Bericht NOS Teletekst, 13 juli 2019
Vanaf een basis in Kazachstan is de supertelescoop Spektr-RG gelanceerd. De Russisch/Duitse telescoop gaat in de ruimte het heelal in kaart brengen. Dat doet de telescoop vanaf een stabiel punt op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. In 2025 moet er op basis van de bevindingen van Spektr-RG een complete kaart van het heelal beschikbaar zijn.

* Bericht NOS Teletekst, 14 juli 2019
Het Franse leger krijgt een apart onderdeel voor de ruimte. Dat komt te vallen onder de luchtmacht. Hiermee volgt Frankrijk initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen door de Verenigde Staten, Rusland, China en India. De luchtmacht krijgt vanaf september een Ruimtecommandocentrum om de capaciteiten in de ruimte te verbeteren. Zo moeten bijvoorbeeld de Franse satellieten beter beschermd worden.