welkom
extra
Solidariteit

Radicaal rechts is versterkt

Baudet maakt geen revolutie

Maurice Ferares

Donderdag 21 maart, slechts enkele uren na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, zei Baudet dat hij bereid is compromissen te sluiten met de coalitie, omdat die de meerderheid in de senaat kwijt is en Nederland een coalitieland is. Je zult op sommige punten water bij de wijn moeten doen, zei hij. Eerder op de dag had premier Rutte in Brussel voor de camera van de NOS gezegd te hopen dat Forum als grootste partij wil helpen de basis onder het bestuur in Nederland te versterken.

De keuze van Baudet om de aartsreactionair Wiegel (via twitter, want hij had haast om te laten zien dat hij bereid is ver te gaan) te vragen informateur te willen zijn bij de samenstelling van het college van gedeputeerden in Zuid-Holland, spreekt boekdelen. Het was bedoeld als garantie voor de ondernemers dat ze niet ongerust hoeven te zijn over hun toekomst. Forum zal hen niet onteigenen.

Opportunist

Baudet is een opportunist en er zal niets overblijven van zijn verkiezingseisen als klimaatbeleid van tafel en aanscherping van de immigratie. Wilders heeft het – gelukkig – met zijn ''minder Marokkanen'' niet gered. Dat blijkt onder meer uit de nederlaag die hij deze dagen heeft geleden (van negen naar zes zetels, 30 procent van de stemmers op Forum kwam van de PVV).
Het zal Baudet – gelukkig – ook niet lukken migranten buiten de deur te houden met een regering die nu roept om meer Polen. Voor de verkiezingen toonde Baudet weinig respect voor Rutte. Hij noemde hem een economisch onbenul en de rest van de regering een kliekje omhooggevallen netwerkers en beroepsvergaderaars die nooit een boek hebben gelezen in hun leven (Het Financieele Dagblad, 22 maart 2019). Dat was zijn verkiezingsprogram waarmee hij de boer opging. Het zullen prettige gesprekken worden over samenwerking tussen Baudet, Rutte, Buma en Jetten.

Tekening van een ezel in een kleurig kleed
Baudet is goed gekleed

De kritiek van Baudet is gericht op personen en niet op het systeem waarin ze functioneren. Hij heeft dit systeem direct aanvaard, zonder enige wijziging, zie zijn initiatief in Zuid-Holland. Zijn geestverwanten zullen over niet al te lang tijd net zo functioneren als de huidige gedeputeerden, omdat het systeem in stand blijft. Het systeem van het kapitalisme dat Baudet met geen vinger aanraakt en ook niet kan aanraken, omdat hij er een product van is.

Fascistoïde ideologie

Baudet houdt er een fascistoïde ideologie op na die alles heeft van wat de opvattingen waren van Hitler, Mussolini, Franco, Salazar en de andere nazistische en fascistische moordenaars in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog. Het was de ideologie die de rechtvaardiging moest verschaffen voor het opsluiten van miljoenen mensen in concentratiekampen en gevangenissen; het vermoorden van 26 miljoen Sovjet burgers, het vergassen van 6,5 miljoen Joden en de dood van miljoenen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, om van de materiële schade niet te spreken.

Poster Entertete Kunst tentoonstelling NSDAP Het was de conservatieve Leidse filosofenkliek die Baudet bewust een podium verschafte en aan een dubieuze doctorstitel hielp, schreef prof. R. ten Bos (Radboud Universiteit Nijmegen) in het Financieele Dagblad van 28 maart jongstleden. Wat zei Baudet volgens Ten Bos op dat podium?
De staat moet niet worden gezien als een kille societas, maar als een warmbloedige gemeenschap. Samenhang binnen deze staat mag dus niet gebaseerd zijn op bureaucratische automatismen. Het moet gaan over enthousiasme en trots, over het grote verleden, de nationale identiteit of de echte in plaats van de ontaarde kunst. Alleen door deze bezieling kan de staat verloren gewaande soevereiniteit weer opeisen. Voordat de soevereiniteit hersteld is, moeten natuurlijk de artistieke, academische en vooral bureaucratische elites, die ons kapotmaken, het veld ruimen.
Het lijkt heel wat, maar is niets anders dan demagogische kletskoek, bedrog, bedrog en nog eens bedrog waar helaas tijdens de Statenverkiezingen nogal wat mensen ingevlogen zijn.

Financiering campagne

De campagne van Forum leek op die van Macron in Frankrijk. Macron werd tot president gekozen dank zij de enorme bedragen die een aantal grote ondernemingen in zijn campagne had gestort. Hij was niet de eerste in Frankrijk en ook niet de enige die op een dergelijke manier president was geworden. De verkiezingscampagne van president Sarkozy werd gefinancierd door de miljardaire Liliane Bettencourt, de inmiddels overleden eigenaresse van L'Oreal en de rijkste vrouw van Europa. Macron heet de president van de media, doordat de goed betaalde pers zijn kandidatuur tot het uiterste steunde.

Waarom die vergelijking? Forum kon tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten over heel veel geld beschikken. Baudet kwam op de verkiezingsmarkt zonder grote, georganiseerde sociale achterban die tijdens de voorbereidingstijd Forum van geld en allerlei andere noodzakelijke middelen had kunnen voorzien. Baudet speelde in op het algemene ongenoegen van miljoenen burgers tegen het systeem. Tien jaar lang hebben de werkers in bedrijven geen verbetering gezien in hun dagelijkse bestaan. Wist politicus Baudet niet dat ze die tien jaar geen loonsverhoging hadden gekregen? Dat ze die niet kregen, lag niet aan een paar ingeslapen ambtenaren. Wist Baudet niets van de vele tienduizenden gezinnen die al jaren onder de grens van de armoede moeten leven? Wist hij niets van de werkloosheid in Nederland? Heeft hij nergens gelezen dat die toestand bestaat of leest hij dat soort dingen niet?

Europees gevecht om de macht

En als hij het wel wist, heeft hij er bewust zijn mond over gehouden om zijn financiers niet in problemen te brengen? Tot nu toe weet niemand waar het geld voor de verkiezingscampagne van Forum vandaan is gekomen. In de NRC van 22 maart jongstleden stond een verslagje van het ontbijtdebat dat op de 21ste maart had plaatsgevonden in perscentrum Nieuwspoort. De daar aanwezige campagneleiders vroegen zich af hoe Forum aan het geld is gekomen voor al die borden langs de wegen, de radio- en televisiespotjes, terwijl politieke partijen verplicht zijn om donaties van meer dan 4.500 euro openbaar te maken. Forum heeft niets gemeld.

Tekening van een ezel in een kleurig kleed
Een gedroomd verleden

Tot slot, twee impressies uit de internationale pers, beide van 22 maart 2019.
* Het Franse dagblad Le Monde noemde Forum voor Democratie eurofoob, een partij die appelleert aan een electoraat dat de laatste twintig jaar met regelmatige tussenpozen heeft aangetoond een terugkeer naar traditionele waarden te verlangen. Baudet is een aanhanger van Trump en spreekt een publiek aan dat jonger en hoger opgeleid is dan de aanhang van Wilders, hoewel ook hij de Islam als gevaar hekelt. Grootste doelwit is echter de politieke elite, met 'Brussel' als kern.
* De Duitse Frankfurter Allgemeine stelde in een commentaar dat de overwinning van Baudet aantoont dat het potentieel voor 'rechtspopulisme' in Europa bepaald niet is uitgeput. Hoewel de PVV van Geert Wilders bijna gehalveerd is in de senaat, is echter met de winst van Baudet het totaal aantal radicaal rechtse Senaatszetels verdubbeld.
De Europese bezittende klasse speelt een behoedzaam spel om zijn greep op de macht steeds opnieuw te versterken. Macron aan de macht helpen was een belangrijke stap voor de kapitalisten in Frankrijk en voor die in de rest van Europa. De overwinning van Baudet is dat voor de Nederlandse en Europese kapitalisten. Het zijn zekerheidstellingen voor het behoud van het systeem waarvoor graag wordt betaald.