welkom
extra
Solidariteit

Australische vakcentrale ACTU met 46 aangesloten bonden en 2 miljoen leden

Campagne - juiste boodschap, verkeerde leuze

Paul Karp 1

De leiding van de ACTU, Australian Council of Trade Unions, stelde op een conferentie dat ze haar politieke agenda blijft volgen. Bij een evaluatie van de verkiezingscampagne van de vakbeweging is vastgesteld dat ze de juiste politieke ideeën had, maar de verkeerde leuze.

De evaluatie en de aanbevelingen, voorgelegd door Evan Moorhead (voormalig Labor parlementslid), werden unaniem goedgekeurd op een tweedaagse bijeenkomst van de ACTU-leiding. Besloten werd de politieke campagne voort te zetten, ondanks de kritiek dat die te ver afstond van de werkvloer én het niet was gelukt de liberale Morrison-regering ten val te brengen, terwijl daar wel 17 tot 25 miljoen dollar voor was uitgetrokken.

Niet scherp genoeg

De vastbeslotenheid van de ACTU-leiding om in te zetten op een politieke campagne weerspiegelt haar visie dat industriële rechten alleen hersteld kunnen worden door wettelijke regelgeving en dat politieke en industriële campagnes elkaar aanvullen. Wel erkent ze dat de Verander de Regels politiek - gericht op grotere onderhandelingsrechten, veiligheid op de werkvloer en verhoging van het minimumloon, met de leuze voor een brede systeemverandering - in de verkiezingscampagne niet scherp genoeg overkwam.

Volgens de secretaris van de vakcentrale, Sally McManus, bestond er eensgezindheid over de doelen van de campagne, maar joeg het uitgangspunt angst aan dat een hoger minimumloon door Labor zou worden gefinancierd met een belastingverhoging.
Bij de evaluatie verdedigde de ACTU zich tegen de beschuldiging dat ze ‘al haar eieren in één mandje had gelegd’ met het standpunt dat een verandering van de arbeidswetgeving een lange-termijn-project is en dat niet verwacht mocht worden dat in één verkiezingscampagne te bereiken. Over het bedrag dat in de campagne is gestoken, zijn verder geen mededelingen gedaan.

Demo NWS: Klaar om de regels te veranderen
NSW – Unions New South Wales, 600.000 leden - foto Dan Himbrechts/AAP
 

Ambitieus en noodzakelijk

Wel verklaarde ACTU-zegsman Troy Gray dat de vakbeweging een lange termijnvisie heeft om de rechten van de arbeiders te verbeteren.

De Verander de Regels campagne is ambitieus en noodzakelijk om de problemen die de afgelopen dertig jaar zijn veroorzaakt in de economie en op de werkvloer te repareren. We hebben de afgelopen twee jaar al een enorme vooruitgang geboekt, dankzij de inzet van duizenden arbeiders in het hele land. De verkiezingen brachten onze campagne naar een hoogtepunt en de evaluatie toont onze vooruitgang, zodat ons land naar meer eerlijkheid kan worden gestuurd.

Troy Gray, secretaris van de Electric Trades Union Victorian, hoopt dat de vakbeweging niet het kind met het badwater zal weggooien, omdat de campagne nooit alleen maar ging om de verjaging van de conservatieve regering. Hij verklaarde het verlies van Labor in de verkiezingen uit unieke factoren, zoals de inzet van zesti miljoen dollar door de grootindustrieel Clive Palmer, en weigerde de vakbondscampagne te zien als een oorzaak van dat verlies. Gray zag door de campagne een opleving van de vakbeweging in de provincie Victoria, waarbij hij wees op drie grote massameetings gedurende de verkiezingen. De vakbeweging moet niet op politieke partijen gaan lijken die zichzelf na een verkiezingsnederlaag opvreten.

Arrogant en ijdel

Vakbonden hebben flink geïnvesteerd in politieke campagnes sinds de voormalig secretaris van de ACTU, Dave Oliver die in 2015 introduceerde als een poging om het succes van de Jouw Rechten op je Werk-campagne te herhalen die in 2007 bijdroeg aan de val van het rechtse Howard-kabinet.

Tim Kennedy, secretaris van de National Union of Workers, vond de campagne in 2019 weliswaar gaan over de juiste zaken op de juiste tijd, maar betwijfelde of de campagne Verander de Regels niet te vaag was als oplossing.

De beweging leeft of sterft afhankelijk van de hoop die mensen hebben om samen in actie te komen – doe dat en de rest volgt vanzelf. Ik denk dat organiseren de eerste, de tweede en de derde prioriteit moet zijn. Een politieke mediacampagne is opwindend, maar niets is belangrijker dan 'organising'.
Tim Lyons, voorheen assistent-secretaris van de ACTU, bekritiseerde de campagne als wollig, teveel gericht op het pluche in het parlement en daarmee als een arrogant en ijdel opzetje.


1 Eerder, 8 augustus 2019, verschenen bij The Guardian (Australia) – Election review finds unions had wrong slogan for right messagewww.theguardian.com/australia-news – vertaling/bewerking Rob Lubbersen. (terug)