welkom
extra
Solidariteit

De magische twaalf

Drie jaar Duterte en verkiezingen in de Filipijnen

Jan Taat

President Duterte is drie jaar aan de macht. Dat is de helft van zijn termijn en daarom vonden op 13 mei 2019 tussentijdse verkiezingen in de Filipijnen plaats. Het ging om twaalf van de 24 zetels in de senaat - ook wel de magische twaalf genoemd - parlementsleden en een groot aantal lokale bestuurders. Gegeven de complexiteit van de lokale verkiezingen beperk ik me tot die magische twaalf. In het congres (parlement) heeft Duterte een absolute meerderheid, maar de senaat lag de afgelopen periode regelmatig dwars.

Ook zal ik het niet hebben over de positie van links in de Filipijnen, Alex de Jong schreef er een zeer goed geïnformeerd artikel over in Grenzeloos.1 Hier om te beginnen een overzicht van een aantal gebeurtenissen afgelopen jaren in relatie tot de beloften en de gewekte verwachtingen van Duterte, daarna de verkiezingen.2

Oorlog tegen Drugs

Drugs en de daarmee gepaarde criminaliteit zijn een bron van voortdurende ergernis en angst. De belofte om dat op korte termijn (half jaar) op te lossen en Dutertes reputatie als burgemeester van Davao zullen ongetwijfeld stemmen hebben opgeleverd tijdens de presidentverkiezingen van 2016. De bloedige Drug War is vooral in 2016 uitvoerig in de Nederlandse pers becommentarieerd. In 2017 ontvoerden politieagenten onder het mom van drugsonderzoek de Zuid-Koreaanse zakenman Jee Ick-Joo om losgeld te vragen en vermoordden hem op het nationale hoofdkwartier van politie in Quezon City.3 De oorlog werd tijdelijk stopgezet en kwam onder commando van het leger en de Philippine Drug Enforcement Agency.

Het jaar 2018 was bloediger dan 2017 en Duterte heeft aangekondigd de komende drie jaar met extra inzet door te gaan. Hij geeft ook toe gefaald te hebben, omdat het 'een wereldwijd' probleem is en politieagenten bescherming bieden aan syndicaten.4
Regelmatig publiceert de regering zonder enig bewijs lijsten van druggerelateerde personen. Daar staan behalve overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld politiechefs) ook politici op en dat wordt als machtsmiddel gebruikt.

Sportprent: lege schaal met Duterte’s promises
Cartoon uit de Daily Inquirer van 30 april 2019 bij het redactioneel over Marawi
 

Economie

Evenals de vorige regeringen zet Duterte in op globalisering en liberalisering van de economie. Onder de naam DuterteNomics voert de regering een tien punten plan uit (2016).5

 1. Zet het bestaande macro-economische beleid (fiscaal, monetair en handel) voort.
 2. Maak het belastingstelsel progressiever en de belastinginning effectiever. Indexeer de belasting met de inflatie.
 3. Verbeter de concurrentiepositie van de Filipijnen en vereenvoudig het zakendoen.
 4. Vergroot de uitgaven voor infrastructuur tot 5 procent van het bruto nationale product, waarbij Publiek Private Samenwerking (PPS) een belangrijke rol speelt.
 5. Bevorder de ontwikkeling van het platteland met bijbehorende waardeketen om de landbouw, maak de agrarische industrie productiever en stumuleer het toerisme aldaar.
 6. Versterk de rechten van de pachters om investeringen aan te trekken, pak knelpunten in het landmanagement en het kadaster aan.
 7. Investeer in mensen (human capital), zoals gezondheidszorg en onderwijs. Zorg dat de training bij de vaardigheden past.
 8. Bevorder wetenschap, technologie en creatieve vaardigheden voor innovatie.
 9. Verbeter de sociale verzekeringsprogramma's, waaronder de steun voor gezinnen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen.
 10. Versterk de uitvoering van de Responsible Parenthood and Reproductive Health Law (familieplanning en toegang tot voorbehoedsmiddelen).

Centraal staat het Build! Build! Build! programma met grote investeringen in de infrastructuur. Niet alleen om het infarct van Manila en andere grote steden op te lossen, maar ook om het platteland te ontsluiten voor transport van agrarische producten. Gebrekkige infrastructuur zou verklaren waarom de ontwikkeling van de Filipijnen achterloopt bij landen in de omgeving. Het doel is om een Upper Middle Income land te worden met een Bruto Nationaal Inkomen boven 3.896 Amerikaanse dollar per persoon per jaar.

Belastingstelsel

In 2017 bleek dat het animo voor PPS bij de private sector onvoldoende was en besloot de regering meer bij te dragen aan de financiering.6 Daarvoor sluit ze per project leningen af, vaak in China met - volgens de oppositie - riskante clausules. Behalve in de financiering zijn er problemen in het beheer (budgetstijging van 68 procent in de begroting 2019 ten opzichte van 2018) en in de uitvoering (sommige aannemers krijgen heel veel projecten, problemen met landeigenaren). Door de lage lonen werken geschoolde Filipijnse bouwvakkers liever in het buitenland en dus is het ook een probleem om geschikte bouwers te vinden. Voor de meeste projecten is de deadline rond 2021 en is niet duidelijk hoever ze achter op schema liggen.

Het belastingstelsel is vernieuwd. De voet voor belastingvrijvrijstelling is omhooggegaan, een maatregel die gunstig is voor lage inkomens. Omdat de uitgaven stijgen, moeten ook de inkomsten omhoog. Daarom is de BTW verhoogd. Dat treft de lage inkomensgroepen hard, ook omdat een groot gedeelte van de arme bevolking het moet hebben van de informele economie en daarom geen voordeel heeft bij de belastingverlaging. Tegelijk met de BTW-verhoging steeg ook de olieprijs. De prijs van openbaar vervoer in de stad steeg ongeveer 20 procent.
Als klap op de vuurpijl liep vorig jaar ook de prijs van de rijst uit de hand. De nationale voedselautoriteit heeft strategische voorraden om de prijs te stabiliseren. Die voorraden zijn tijdens het bewind van Duterte afgebouwd, van ongeveer 1 miljoen ton in 2016 tot 4.000 ton in mei 2018 om daarna te herstellen tot 100.000 ton.7 Als oplossing heeft de regering besloten de handel in rijst te liberaliseren, dat wil zeggen beschermende importbeperkingen weg te nemen. Dat gaat ten koste van de Filipijnse rijstboeren die hulp is toegezegd. Ook de beschermde suikermarkt is hetzelfde lot beschoren. Na een record inflatie vorig jaar (oktober 6,7 procent), was die in april dit jaar – dus net op tijd voor de verkiezingen – gezakt tot 3 procent.

Mislukte vrede

Bij zijn verkiezing in 2016 stelde Duterte zich positief op ten opzichte van links en over onderhandelingen met de Filipijnse Communistische Partij die zich via haar gewapende arm de New Peoples Army verzet tegen de regering. Duterte beloofde een aantal linkse vertegenwoordigers in zijn kabinet op te nemen en de hoop was dat onderhandelingen tot blijvende vrede zouden leiden. Daarvan is niets terechtgekomen. De linkse vertegenwoordigers zijn òf door de aanstellingscommissies vanwege 'incompetentie' afgewezen, òf door Duterte uit het kabinet gezet òf uit eigen beweging vertrokken. De vredesonderhandelingen zijn afgebroken en de wapenstilstand beëindigd.

Duterte gebruikt nu de oude truc zijn criticasters (politici, pers, academici) te bestempelen als handlangers van de communistische partij. Destabilisatie is daarbij een vaak geuite beschuldiging. Vlak voor de verkiezingen in mei publiceerde hij een 'matrix' met namen en relaties van samenzweerders tegen de regering. Dat waren journalisten van Rappler, Vera Files, Philippine Center for Investigative Journalism (kritische onderzoekers en publicisten op internetsites) en advocaten van de National Union of People’s Lawyers. Gevraagd naar bewijzen, zei zijn woordvoerder dat die niet nodig zijn. De politie gaat de organisaties onderzoeken. Samenzweringstheorieën doen het goed in de Filipijnen.

Duterte en Trump proosten

Mindanao

Op het zuidelijk eiland Mindanao is een bestand tussen de regering en de voornaamste moslim bevrijdingsorganisaties. Een verdienste van de regering is dat de Bangsamoro Organic Law die het bestuur regelt van een nog vast te stellen gebied in het westen van Mindanao, door het congres en senaat aangenomen zijn. Over de omvang van het gebied vinden volksraadplegingen plaats.

Een splintergroep bezette op 23 mei 2017 de stad Marawi (200.000 inwoners). Het duurde vijf maanden, totdat de inmiddels geruïneerde stad heroverd was. Gevluchte bewoners wachten nog steeds in kampen om toestemming te krijgen terug te keren. Chinese geldschieters en aannemers zouden de stad herbouwen, maar de contracten zijn niet rond.
Tijdens het beleg van Marawi kondigde de regering de staat van beleg af voor het gehele eiland Mindanao. Destijds al bekritiseerd (waarom het hele eiland) is de staat van beleg verlengd tot eind 2019. Dat geeft politie en leger verregaande bevoegdheden die ze onder andere gebruiken in de strijd tegen de New Peoples Army. Vanwege de mijnbouw en uitgestrekte landbouwgronden is Mindanao aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders als die ongestoord hun gang kunnen gaan.

Verkiezingen 13 mei

Bij de verkiezingen van de senaat werkte de oppositie samen als de groep Otso Diretso (Straight Eight, of 'acht recht door zee'). Van de acht zijn zes lid van de Liberale Partij (van de vorige president Aquino), één is onafhankelijk en één van de progressieve partij Aksyon. Hun campagne bestond voor een groot gedeelte uit het voeren van duizenden gesprekken door vrijwilligers om te horen wat er leeft onder de bevolking onder het motto luister, leer en neem actie.

Verkiezingsfoto de 8 leden van de Otso Diretso
Slogan: Vecht voor onze toekomst, jouw stem is de oplossing!
 

Het programma van Otso Diretso bestaat uit acht speerpunten:

 1. Armoedebestrijding.
 2. Een robuustere economie met meer banen en lagere prijzen.
 3. Een vreedzaam thuis en natie voor de Filipijnse kinderen.
 4. Verbeterd onderwijs en gratis studeren.
 5. Eerlijk loon en winst voor arbeiders, boeren en vissers.
 6. Meer rechten voor bejaarden en gehandicapten.
 7. Nationale veiligheid.
 8. Herziening van het juridisch systeem.

Om het kort te houden: Geen van de acht heeft het gehaald. De hoogste notering was voor Bam Aquino (neef van de vorige president en aftredend senator) met plaats veertien.
Het programma en de kandidatenlijst komt nauwelijks als nieuw over, maar meer als terug naar president Aquino. Volgens sommige commentatoren was de strategie om Duterte aan te vallen (uitverkoop aan China, maatregelen keren zich tegen de armen, doden drugsoorlog, beloften niet waargemaakt) niet handig vanwege Dutertes populariteit. Een alternatief zou zijn om duidelijk te maken waarom Otso Diretso kandidaten beter zijn dan de andere kandidaten voor de senaat.8 Ook de beperkte samenwerking met links wordt een probleem genoemd.

Eigenlijk is Otso Diretso de liberale partij in een nieuw jasje, nadat het imago van de partij volledig was kapot 'getrold'. Daarbij komt dat Duterte na klachten nonchalant opmerkte dat gemeenten die bestuurd worden door leden van de oppositie, natuurlijk niet hoeven te rekenen op subsidie van de regering voor speciale projecten. Dit soort projecten zijn belangrijk. Na de reactie dat die politiek onwettig is, zei Duterte – zoals wel vaker – dat het een grapje was. Maar de toon was gezet en duizenden bestuurders liepen over naar Dutertes partij.9 Los daarvan was Dutertes propaganda machine overweldigend en waren zijn financiële middelen vrijwel onbeperkt.

1 mei demonstratie Labor Power Labor Vote Labor Win - Workers Agenda
Foto: Facebook Leody De Guzman.
 

Vakbeweging

Eén van de beloften van Duterte was een eind te maken aan de eindeloze herhaling van tijdelijke contracten. Voor dergelijke contracten worden vaak geen sociale voorzieningen afgedragen. De vicevoorzitter in Mindanao van de strijdbare Kilusang Mayo Uno (KMU, 1 mei vakbeweging), Joel Maglunsod, werd staatssecretaris van arbeidszaken. De verwachtingen waren hooggespannen. De nieuwe regelgeving kwam echter langzaam op gang. Op 4 oktober 2018 werd Magsunsod - als laatste kabinetslid met een linkse achtergrond - door Duterte uit het kabinet gezet. Duterte klaagde over door KMU georganiseerde stakingen die kwaad bloed hadden gezet bij 'bepaalde' ondernemingen.12
Die tweeslachtige houding blijft. Op 1 mei dit jaar geeft Duterte hoog op over zijn sociale agenda, tegelijkertijd dreigt hij de bonden een kopje kleiner te maken als ze onredelijke eisen stellen en investeerders afschrikken. De Nagkaisa Labor Coalition, waarvan ook de KMU deel uitmaakt, klaagde op 2 mei dat er na drie jaar weinig voortgang is in de regelgeving.13

Een aantal vakbondsleden van verschillende organisaties deed mee aan de senaatsverkiezingen onder de naam Labor Win.14 Waarschijnlijk meer om de aandacht te vestigen op het gebrek aan voortgang in de arbeidswetgeving, dan in de verwachting een zetel in de senaat te halen. "Als we deze keer niet winnen, is het in ieder geval een goed begin om te werken aan een arbeidersstem, arbeidersagenda en op den duur een arbeiderspartij", zei Leody de Guzman van de Federatie van Vrije Arbeiders.
De organisatiegraad in de Filipijnen is ongeveer 4,7 van de 41 miljoen werknemers (11 procent), verspreid over 85 duizend organisaties.15 Hoogste score bij de verkiezingen was voor Neri Colmenares van Bukluran ng Manggagawang Pilipino (socialistisch arbeiderscentrum) op nummer 24 met 4,7 miljoen stemmen. Hoewel dat veel minder is dan de 15,5 miljoen van de laatst gekozen senator (Nancy Benay, nummer 12) heeft Labor Win een duidelijk en van Duterte en Otso Diretso afwijkend geluid laten horen.
Hoe dan ook, de senaat (in oude samenstelling) nam op 23 mei 2019 het wetsvoorstel over contractering aan. Voordat het wordt ingevoerd, is nog een lange weg te gaan. Dat geldt ook voor de discussie over het minimumloon (nu 5, afhankelijk van de regio, tot 9 euro per dag), waarbij meer dan een verdubbeling wordt geëist.

Verkiezingsfoto de 8 leden van de Otso Diretso
De magische twaalf bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Tien van hen maken het Duterte-vuistje. Grace Po en Nancy Binay (rechts) niet. Foto: Facebook Cynthia Villar.
 

En nu?

Niet alle door Duterte ondersteunde senatoren zal ik langsgaan, maar een paar zijn het vermelden waard:
* Cynthia Villar staat een beetje verrassend – sommigen zeggen verdacht – nummer één. Geld om stemmen te kopen, heeft ze genoeg, want haar man is nummer twee op de Forbes-lijst van rijke mensen in de Filipijnen met een vermogen van 4,5 miljard euro (2018).
* Nummer 3 komt uit het niets, Bong Go. Hij was voorheen de persoonlijke secretaris van Duterte.
* Nummer 5, Bato dela Rosa, was hoofd van politie gedurende de eerste helft van de Drugs War.
* Nummer 8, Imee Marcos, is de dochter van de dictator Ferdinand Marcos.
* Niet door Duterte gesteund was onafhankelijke senator Grace Po. Zij werd herkozen als nummer twee.

Met de meerderheid in de senaat kan Duterte zijn wetswijzigingen, en misschien ook de grondwetswijzigingen, doorvoeren. Ook omdat hij een greep heeft op het Hooggerechtshof. Aftredend senator Trillanes en Duterte criticaster toont zich in het dagblad Trouw nog optimistisch.10 Volgens hem denken senatoren aan hun carrière. Daarom zullen sommige aanhangers van Duterte op enig moment kritisch worden, als dat goed uitkomt in hun politieke agenda.
Voor de oppositie is het van belang te werken aan een duidelijk verhaal en een charismatische leider. In 2022 zijn er weer verkiezingen, waarbij Sarah Duterte, de dochter van de president en burgemeester van Davao, mogelijk kandidaat voor zijn opvolging zal zijn.11


1 Alex de Jong, Links in een veranderend land, Genzeloos 18 februari 2019, https://www.grenzeloos.org/content/filipijns-links-een-veranderend-land (terug)
2 Zie voor een uitgebreid overzicht Dharel Placido, Duterte's 50 first-SONA Promises, ABS-CBN 21 juli 2018, https://news.abs-cbn.com/focus/07/19/17/dutertes-50-first-sona-promises (terug)
3 Wikipedia, Philippine Drug War, https://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Drug_War (terug)
4 Ralph Villanueva, Duterte: Drug war failed, The Manila Times, 4 april 2019, https://www.manilatimes.net/duterte-drug-war-failed/535127 (terug)
5 Wikipedia, DuterteNomics, https://en.wikipedia.org/wiki/DuterteNomics (terug)
6 Chrisee Dela Paz, Duterte administration details 'ambitious' infra plan, Rappler 18 april 2017, https://www.rappler.com/business/167256-dutertenomics-build-build-build-infrastructure-plan (terug)
7 National Food Authority, Rice Stock Invertory, http://nfa.gov.ph/images/files/statistics/ricestockinventory.pdf (terug)
8 Jeannette Andrade en Patricia Denise Chiu, What went wrong with Otso Diretso?, Philippine Daily Inquirer 15 mei 2019, https://newsinfo.inquirer.net/1119056/what-went-wrong-with-otso-diretso (terug)
9 ABS-CBN News, 5,000 Liberal Party politicians transfer to PDP-Laban in Iloilo, 18 januari 2018, https://news.abs-cbn.com/news/01/18/18/5000-liberal-party-politicians-transfer-to-pdp-laban-in-iloilo (terug)
10 Gijs Moes, Filippijnse president Duterte versterkt zijn greep op het land: doodstraf en strafrecht voor kinderen, Trouw 14 mei 2019, https://www.trouw.nl/home/filippijnse-president-duterte-versterkt-zijn-greep-op-het-land-doodstraf-en-strafrecht-voor-kinderen~a0720698/ (terug)
11 Annemarie Kas, Met een meerderheid kan Duterte zijn gang gaan, NRC 17 mei 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/17/met-een-meerderheid-kan-duterte-zijn-gang-gaan-a3960702 (terug)
12 Edith Regalado, Duterte sacks left-leaning DOLE undersecretary, The Philippine Star 4 Oktober 2018, www.philstar.com/headlines/2018/10/04/1857123/duterte-sacks-left-leaning-dole-undersecretary (terug)
13 Aie Balagtas See, Jovic Yee en Leila B. Salaverria, Duterte: Pass laws protecting labor right, Philippine Daily Inquirer, 2 mei 2019, newsinfo.inquirer.net/1112816/duterte-pass-laws-protecting-labor-rights (terug)
14 Aika Rey, Will the labor vote prevail in the midterm elections?, Rappler 1 mei 2019, www.rappler.com/newsbreak/in-depth/229380-will-labor-vote-prevail-midterm-elections-2019 (terug)
15 Department of Labor (DOLE), Existing Labor Organizations, Workers’ Associations and Collective Bargaining Agreements, Eerste kwartaal 2019, blr.dole.gov.ph/wp-content/uploads/2019/04/existing-labor-organization-and-cbas-q1-2019.pdf (terug)