welkom
extra
Solidariteit

Brede steun tegen een Trump-deal na Brexit

Handelsovereenkomsten bedreigen nationale gezondheidszorg

Keep Our NHS Public 1

Logo Keep our NHS publice - not for sale

Hieronder de petitie van de Britse arts Sonia Adesara voor het behoud van de National Health Service (NHS, Brits gezondheidsstelsel) - Keep our NHS Public. Binnen 24 uur waren er 230.000 handtekeningen. Inmiddels staat de teller op 1,2 miljoen.

De petitie veroorzaakte brede publiciteit en maakte de NHS tot onderdeel van het verkiezingsdebat. Premier Boris Johnson en zijn mede conservatieven moeten daarom op hun tellen passen als het over de nationale gezondheidszorg gaat.

Tekst petitie

Tijdens zijn bezoek aan Engeland zei de Amerikaanse president Trump dat de publieke National Health Service onderdeel moet zijn van een handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten na het vertrek uit de Europese Unie. Dat is een ernstige en directe bedreiging van het nationale gezondheidsstelsel dat we allemaal kennen en koesteren. Daarom roep ik onze regering op te garanderen dat onze gezondheidszorg geen onderdeel wordt van wat voor een handelsovereenkomst dan ook. Trek je niets aan van Donald Trump. Onze NHS is een essentiële publieke dienst en moet beschermd blijven tegen commerciële uitbuiting.

Als dokter bij de NHS weet ik hoe belangrijk de gezondheidszorg is. Allereerst maak ik me ernstige zorgen over mijn patiënten en het begin van het eind van goede gezondheidszorg voor iedereen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Als bedrijven uit de Verenigde Staten (VS) toegang krijgen tot de NHS gaan die op zoek naar winst. Patiëntengegevens gaan in de handel, toegang tot de gezondheidszorg wordt beperkt en we krijgen een systeem zoals in de VS: als je niet kan betalen, krijg je geen zorg.
Fatsoenlijke gezondheidszorg is een mensenrecht en geen koopwaar die gekocht en verkocht kan worden. Met deze petitie sturen we een boodschap naar Trump om met zijn handen van de NHS af te blijven en vragen we onze regering wettelijk te garanderen dat de NHS geen onderdeel wordt van een overeenkomst tussen de VS en de VK of van wat voor een handelsovereenkomst dan ook.

Foto demo met leuze NHS not for sale

Sluipende privatisering

De privatisering van de NHS is al dertig jaar aan de gang. Relatief nieuw is de interesse van private ondernemingen voor NHS-gebouwen, patiëntengegevens en personeelsbestand. Voor klinische diensten zoals medische testen, scanners en beeldverwerking was die interesse er al. Rond de NHS zwemmen hongerige private ondernemingen als haaien, en ze plukken ondertussen 5 tot 20 miljard euro per jaar van de NHS.

In 2009 was de NHS één van de meest efficiënte en meest kosteneffectieve gezondheidsdiensten van de belangrijkste economieën. Dat was het laatste jaar dat de NHS een redelijke financiering kreeg. In 2010 en daarna verminderde de Conservatief/Liberale coalitie de financiering, terwijl de privatisering en uitbesteding toenam. Met bezuinigingen die overal plaatsvinden, is de druk op de NHS toegenomen en is de service van de NHS in een ernstige crisis.

Van de financiering voor klinische diensten is al 7,3 procent in private handen. Het bedrijf Virgin heeft vierhonderd contracten. Grote contracten voor medische diensten staan op stapel. Beeldverwerking, verkoop van geneesmiddelen, personeelswerving en bedrijfsplanning worden stukje bij beetje geprivatiseerd. Systemen van doorverwijzing en datamanagement worden door bedrijven als Optum en Capita uitgevoerd. Zonder goede regelgeving rijzen de gezondheidsapps van de bedrijven de pan uit. Met handelsverdragen waarvan NHS onderdeel is met de Verenigde Staten, andere landen of handelsunies loopt deze trend volledig uit de hand. Opgelegde prijsverhogingen voor medicijnen zijn de nekslag voor de NHS.
Bescherming van de investeringen via Investeerder-staatsarbitrage (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) maakt het voor internationale bedrijven mogelijk om via een handelstribunaal enorme schadevergoedingen te eisen als nieuwe regelgeving van de overheid hun winsten in gevaar brengt.

Foto Picket: Trump en Johnson tegen NHS personeel

Fake geruststellingen van Trump

Wat Trump ook zegt over de NHS, wel of niet aan de onderhandelingstafel, een feit is dat mede dankzij de wet Gezondheids- en Sociale diensten uit 2012 de NHS voor een periode van zes jaar open staat voor Europese en Amerikaanse bedrijven. Veel nieuwe handelsverdragen (de zogenoemde 'nieuwe generatie' overeenkomsten) gaan niet alleen over goederen, maar ook over diensten, tenzij die expliciet uitgesloten zijn.
Tot nu toe heeft de Europese Unie voor het Verenigd Koninkrijk onderhandeld. In het geheim, het Britse parlement had geen mogelijkheid over een onaanvaardbare overeenkomst een veto uit te spreken. De angst bestaat dat na Brexit de overeenkomsten met Trump gebaseerd zullen zijn op het model van CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). 2 Zo'n overeenkomst zou inhouden dat:

  • de meeste heffingen op handel verdwijnen,
  • de deregulering toeneemt en de overheden daarmee minder controle hebben op de transnationale ondernemingen,
  • een raad voor 'regelgeving en samenwerking' wordt ingesteld, waarmee bedrijven invloed kunnen uitoefenen op concept wetgeving in het Verenigd Koninkrijk,
  • een mechanisme gericht op investeringsbescherming en strafmaatregelen (zoals de ISDS) ter beschikking komt van multinationals.

Juist die investeringsbescherming bedreigt de toekomst van de NHS. Elke poging tot nieuwe regelgeving om het stelsel te beschermen, zal leiden tot de eis van krankzinnige schadevergoedingen door multinationals aan de Britse overheid vanwege mogelijk misgelopen winsten. De overheid kan de eerder besproken, sluipende privatisering van de NHS niet meer terugdraaien. Daarbij komt dat de Verenigde Staten mogelijk zullen eisen dat de prijscontrole op geneesmiddelen door de NHS wordt opgeheven en vervangen door directe marktwerking zoals in de Verenigde Saten. Als dat gebeurt, zal de prijs van medicijnen zodanig stijgen dat zij onhoudbaar is voor de NHS.


1 Bewerkt en vertaald door Jan Taat op basis van de volgende artikelen:
* Keep our NHS out of US Trade deals, Sonia Adesara, www.change.org: keep-our-nhs-out-of-us-trade-deals
* One million sign Trump petition, Keep Our NHS Public, 8 december 2019, keepournhspublic.com: one-million-sign-trump-petition
* Keep our NHS out of ALL trade deals, Keep Our NHS Public, keepournhspublic.com: trade-agreements
(terug)
2 Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (Brede Economische en Handelsovereenkomst) is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten. Het verdrag is ondertekend, maar nog niet formeel in werking getreden. nl.wikipedia.org: Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (terug)