welkom
extra
Solidariteit

Over de toestand in de Verenigde Staten

Racist, bedrieger, oplichter – zo zijn onze manieren

Maurice Ferares

Michael Cohen, de voormalige advocaat van de president van de Verenigde Staten Donald Trimp, noemde op 26 februari 2019 voor de televisie tijdens een verhoor door een commissie van het Congres zijn cliënt van destijds: racist, bedrieger, oplichter. Zo zijn kennelijk de manieren in die kringen.

In een vorig jaar verschenen rapport van de Verenigde Naties over de situatie aldaar stond het volgende:
Er is een dramatisch contrast tussen de ongelooflijke rijkdom van enkelen en de ellende en ontberingen waarin veel Amerikanen leven. In de Verenigde Staten leven 35 miljoen Amerikanen in 'gewone of extreme armoede'. Dat is 14 procent van de bevolking (rapporteur: Philip Alston).

Armoede troef

Foto Trump met tekst: Trump’s lifetime of corruption De Verenigde Staten is één van de landen in de wereld waar het verschil tussen arm en rijk het grootst is. De 130.000 rijkste Amerikanen hebben evenveel vermogen als de 117 miljoen armsten samen. Daan Ballegeer schreef in Het Financieele Dagblad van 26 februari 2019:
De meeste Amerikanen hebben hun situatie de afgelopen decennia niet zien verbeteren.[bedoeld is sedert 1980, want sedertdien is er geen wijziging gekomen in de koopkracht van de meeste arbeiders.]

Veel goedbetaalde, en door vakbonden beschermde banen zijn verdwenen om niet meer terug te keren. Automatisering en offshoring [uitbesteding] hebben de lonen laag gehouden. In 1961 harkten de 1 procent rijkste Amerikanen 8,3 procent van de welvaart binnen. Nu is dat ongeveer 20 procent. De belangrijkste reden voor de stevige toename van de ongelijkheid ligt bij de forse verlagingen van het tarief van de hoogste belastingschaal. Onder het presidentschap van Trump is de inkomensongelijkheid zelfs verder toegenomen. De republikeinen beloofden de kiezer tijdens de campagne een belastingverhoging op de hoogste inkomens, maar voerde eenmaal aan de macht een belastingverlaging voor de rijken door.

De vakbeweging

Het is opmerkelijk dat er in de Nederlandse pers zelden geschreven wordt over de activiteiten van de Amerikaanse vakbeweging. Dat is een kwalijke zaak, want die activiteiten zijn ook van groot belang voor leden van de Nederlandse vakbeweging en voor iedereen die zich met politiek bezighoudt.
De grootste Amerikaanse vakorganisatie de AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) bestaat uit 55 nationale en internationale vakbonden. Samen hebben ze momenteel meer dan 12 miljoen leden, in 1979 bijna 20 miljoen. Het voert te ver hier in te gaan op de reeks van oorzaken die geleid hebben tot de teruggang van het ledental van de organisatie. De belangrijkste zal ongetwijfeld de automatisering zijn geweest.
De organisatie steunt bijna uitsluitend de kandidaten die door de Democratische Partij gesteld worden voor parlementaire nationale en regionale vertegenwoordigingen.

In de jaren tussen de verkiezingen lobbyt de vakbeweging uiterst actief voor de vakbondsstandpunten bij de gekozen en de te verkiezen vertegenwoordigers. Bij de tussentijdse verkiezingen in 2010 verstuurde de AFL-CIO 28,6 miljoen poststukken. waarbij een brief van Obama was ingesloten. Bovendien gingen 100.000 vakbondsactivisten langs de deuren van de 12 miljoen leden om de door de vakbond goedgekeurde kandidaten te promoten.

Nieuwe president

In de Democratische Partij hebben zich zo'n twaalf mensen kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2020. Ook Bernie Sanders is na 2016 opnieuw (onafhankelijk) kandidaat. Zijn verkiezingsleus was destijds: de superrijken de macht ontnemen en die teruggeven aan het volk.
Op 25 februari 2019 heeft het verkiezingsteam van Bernie Sanders een brief aan het verplegend personeel in de gezondheidszorg geschreven, waarin hij zijn program bekend maakte: Gezondheidszorg; werkgelegenheid; onderwijs en rechtszekerheid voor allen. Ook wordt meegedeeld dat zich tot 23 februari 250.000 deelnemers voor de campagne hebben gemeld. Het doel is een miljoen mensen daarvoor te winnen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat Trump voor een tweede termijn zal worden gekozen. Daarvoor zijn er teveel mensen die het met Michael Cohen eens zijn. Van de Afro-Amerikanen zal niemand op hem stemmen, want ze zijn niet vergeten dat Trump over hen gezegd heeft: zwarten zullen niet op me stemmen, want daar zijn ze te dom voor.
Wat de vroegere directeur van de Federal Reserve (Fed), de Nationale Bank van Amerika, Janet Yellen, onlangs over Trump gezegd heeft, zal vele Amerikanen niet ontgaan zijn. Volgens het ANP, 27 februari 2019, zei Yellen: Trump begrijpt niets van de Centrale Bank. Ik betwijfel zelfs of hij zou kunnen zeggen dat de doelstellingen van de Fed. maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit zijn. Ten slotte zal ook de flop van de onderhandelingen met Noord Korea Trump geen goed doen.
De meeste democratische kandidaten (vrouwen) willen de rijken zwaarder belasten. Het zou een grote politieke stap voorwaarts zijn als Bernie Sanders of één van de democratische kandidaten werd verkozen. Dat betekent eerst verkiezing tot kandidaat door de leden van de Democratische Partij of deelname als onafhankelijke kandidaat en vervolgens verkiezing tot president door de meerderheid van de Amerikaanse kiesgerechtigden. Het is nog een lange weg die ze hebben te gaan.