welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht, kort commentaar

Statistiek, politiek en waarheid

Maurice Ferares

Statistiek is een politiek middel van regeerders, ook van Rutte 3 en voorgangers, om hun beleid te rechtvaardigen. De Nederlandse economie groeit van kwartaal op kwartaal, nu al 5,5 jaar onafgebroken, schrijft Maarten Schinkel in de NRC van 14 november 2019 onder de kop: Ondanks het slechte internationale handelsklimaat blijft de Nederlandse economie het goed doen. Het gaat zo slecht nog niet. Het is één van de jubelverhalen die we dagelijks in de media tegenkomen.

De cijfers die Schinkel hanteert, zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De minst geliefde hoogconjunctuur blijft maar aanhouden, gaat de jubelaar verder. Feit is dat in al die beschouwingen over de economie die zo goed gaat, niet gezegd wordt dat met 'economie' de winsten van de ondernemers zijn bedoeld.

Armen

Niet bedoeld wordt dat de onderwijzers en het ziekenhuispersoneel geen 5 procent loonsverhoging kunnen krijgen. En zij zijn bij lange na niet de enigen. Hoeveel mensen die er ellendig aan toe zijn, behoren tot de 1,2 miljoen zzp'ers die uit hun baan zijn ontslagen, omdat de investeerders ergens anders meer winst konden maken dan in het bedrijf waar zij werkten?

Tekening
Bron: Armoedefonds

Rotterdam is de stad met de meeste armen: 10,9 procent van de bewoners. Maar er zijn nog veel meer mensen die het beroerd hebben. In de wijk ''Het Duifje'' in Arnhem is 22,5 procent van de bewoners arm.
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (Armoede in kaart, maart 2019) telde Nederland in 2017 iets minder dan 939.000 armen, 5.7 procent van de bevolking, onder wie 272.000 kinderen.
Inderdaad, het gaat zo slecht nog niet! In het derde kwartaal van 2019 waren er 319.000 mensen werkloos: 3,4 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal werklozen met 14.000 toegenomen. Waren daarin ook de werkloze zzp'ers opgenomen? Of horen die ook niet bij de economie?

Selectie

Het CBS stuurt de onderzoeksresultaten minimaal 24 uur voor openbare publicatie aan de ministeries (uitsluitend ter informatie?):
* Beroepsbevolking Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Algemene Zaken.
* Economische groei Economische Zaken, Algemene Zaken, Financiën en De Nederlandsche Bank.
* Overheidsfinanciën Financiën en Algemene Zaken.
* Internationale handel Buitenlandse Zaken.
Opmerkelijk is dat de minister van Algemene Zaken (Rutte) als enige vrijwel alle stukken krijgt toegezonden alvorens ze worden gepubliceerd.

Opvallend is dat er twee ministeries niet op het lijstje voorkomen, namelijk: Defensie en Onderwijs en Cultuur. Dat laatste is een stiefkind van alle ministers ongeacht hun politieke kleur. Dus is het begrijpelijk dat dit ministerie ongenoemd blijft. Ook het weglaten van Defensie is te snappen nu we moeten oppassen met de Chinezen die zelfs afluisterapparaten in de handvatten van hun koffers hebben, als we de AIVD mogen geloven.