welkom
extra
Solidariteit

Na tien jaar – van ouderen naar senioren

Van CPO naar CPS

Rob Lubbersen

Van CPO naar CPS? Wat is dat nou weer? Welnu, CPO staat voor Contactpersoon Ouderen in de FNV. En dat gaat veranderen in CPS, oftewel Contactpersoon Senioren. In 2009 werd het fenomeen van de CPO doorheen de hele FNV ingevoerd. Er werden kaderleden getraind om mensen te benaderen die op het punt staan om met Pensioen te gaan en AOW te ontvangen. Om te bezien of dat proces ordentelijk verloopt en of er misschien nog vragen zijn (en die dan zo goed mogelijk te beantwoorden, natuurlijk!).

Na de start met de CPO daalde het percentage FNV-leden dat bij pensionering zijn of haar lidmaatschap opzegt van 60 naar 40 procent. Nu na tien jaar wordt dus de naam gemoderniseerd in CPS.

Vragen?

Sedert 2009 zijn er ongeveer 130 mensen die voor de FNV optreden als CPO. Zij bellen maandelijks elk zo’n vijftien FNV-leden op die binnenkort met pensioen gaan en AOW zullen ontvangen. Meestal belt de CPO ongeveer twee weken nadat die mensen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun AOW-formulier hebben gekregen. Zijn daar nog vragen over? En is het pensioen met de werkgever en het pensioenfonds goed geregeld?

Foto van actie FNV ouderen

Zo nodig worden vragen direct beantwoord of wordt doorverwezen naar specialisten van de Ledenservice FNV (088-3680368). Vanzelfsprekend wordt verteld dat op de dag van de eerste AOW-ontvangst de contributie van de FNV wordt gehalveerd tot 8,47 euro per maand én dat voor die paar centen het hele pakket aan voorzieningen van de FNV bereikbaar blijft: advies, ondersteuning, kortingen en een Magazine speciaal voor senioren. En héél belangrijk: elk lid is weer een extra stem in de strijd voor een fatsoenlijk pensioen!

Waardering

Na tien jaar is in grote harmonie besloten om van CPO nu CPS te maken. Het woord ouderen werd niet altijd prettig gevonden en binnen de FNV zijn allerlei organen ook al getiteld met het woord 'senioren', zoals de Sectorraad Senioren. De aanpak van de CPS blijft dezelfde. Dat is logisch gezien de waardering die de bellers bij de aanstaande pensionado’s en pensionada’s ondervinden. Over het algemeen vinden ze het contact zeer attent. Het resultaat, zo’n 20 procent minder opzeggingen, spreekt wat dat betreft boekdelen.

Daling

Ondanks de inzet van de CPO, de waardering en de goede scores is het afgelopen jaar, het aantal gepensioneerden dat lid is van de FNV teruggelopen van 175.000 naar 165.000. Nog best veel, maar toch teleurstellend. Eén van de oorzaken is de ophoging van de AOW-leeftijd, waardoor er minder mensen werden gepensioneerd. Een andere reden is wellicht de trend dat vakbonden toch wat minder populair zijn geworden. De FNV als geheel daalde dit jaar naar iets meer dan 1 miljoen leden. En het zal zeker niet geholpen hebben dat de heer Spekman, voormalig voorzitter van de PvdA, in een uitzending op Radio 1 als eerste oorzaak van dat ledenverlies noemde ..… dat de FNV te véél aandacht aan de pensioenen had besteed. In plaats van zich kapot te schamen voor dat waardeloze pensioenakkoord, waar zijn PvdA medeverantwoordelijkheid voor draagt.