welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht - kort commentaar

De bazen gaan verliezen

Maurice Ferares

Een vreemd krantenbericht: Werkgevers grote Eurolanden bepleiten forse steun `Zuiden', in het Financieele Dagblad van 13 mei 2020. Het is nog niet zo lang geleden dat de grote kapitalisten van West Europa alles gedaan hebben om diezelfde landen failliet te laten gaan, toen progressieve partijen grote stappen vooruit gingen. Denk aan Syriza in Griekenland, de Vijfsterrenbeweging in Italië en Podemos in Spanje.

Ging de Deutsche Bank daarbij niet voorop? Nu lezen we: De grote ondernemersorganisaties in Duitsland, Frankrijk en Italië vinden dat Zuid Europese landen forse Europese steun moeten krijgen om uit de corona crisis te komen. De werkgeverslobby uit de drie grootste EU-landen vraagt om een grote mate van solidariteit met de zwaarst getroffen landen. De verklaring laat ook zien dat in de top van het Duitse bedrijfsleven grote zorgen bestaan om zich op eigen kracht te herstellen.

Lot in eigen hand

Dat is heel wat anders dan verhoging van de pensioenleeftijd van de werkende mensen en betaling van waanzinnig hoge rente voor leningen die de regeringen toen dringend nodig hadden. Dat waren een poosje geleden de eisen van het grootkapitaal. Wat is de oorzaak van deze fundamenteel gewijzigde politiek van de bazen?

Foto Foto Foto

Ten eerste, hebben ze gezien dat de linkse bewegingen in Zuid-Europa niet (of nog niet) geleid hebben tot het ontstaan van arbeidersrepublieken. Door tijd te winnen, hopen ze dat te voorkomen.
Ten tweede, ze zijn alsnog bang dat er toch binnen afzienbare tijd in één of meer landen gedurende de huidige crisis, een machtsverovering door de werkende mensen zal plaatsvinden.
De situatie is ernaar. In elk opzicht zijn het de arbeiders die moeten lijden onder het falende kapitalistische beleid dat de crisis heeft doen ontstaan. Het kan niet ontkend worden dat zowel de regeringen als de grote farmaceutische bedrijven schuldig zijn aan de catastrofe, waaronder velen nu gebukt gaan. Zij hebben niet de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de wereld te beschermen.
Naarmate de crisis langer duurt, zullen de werkende mensen inzien dat zij hun lot en dat van hun naasten in eigen handen moeten nemen. De ondernemers zijn tot alles bereid om dat te voorkomen.