welkom
extra
Solidariteit

Het conflict in de Socialistische Partij

Het begin en het einde

Maurice Ferares

Het conflict tussen de leiding van de Socialistische Partij en een groep jongeren rond hun organisatie in de partij Rood gaat over het karakter en de voornaamste principes van de SP.

Bij haar oprichting in 1972 noemden de initiatiefnemers van de partij hun organisatie Maoïstisch en Marxistisch Leninistisch naar het voorbeeld van de Chinese Communistische Partij van Mao Zedong. De officiële Nederlandse Communistische Partij, CPN, had al een aantal jaren eerder gebroken met de communistische leiders in Moskou en zich net als de SP uitgesproken voor vriendschap met de communisten in Peking. Met de opvattingen van Marx en Lenin had dat echter niets te maken. Het gebruik van hun namen moest de indruk wekken dat de partij en de staat instellingen waren van de werkende mensen en niet van bureaucraten. Het was bedrog van de oprichters van de SP te suggereren dat de partij een organisatie van arbeiders was.

Regeringsdeelname

Tot 1991 bleef de SP zich Marxistisch Leninistisch noemen en koos daarna “voor een socialistisch Nederland”. In die tijd wordt in een aantal dorpen en steden enige tientallen SP-leden tot wethouder gekozen; in 1994 waren dat er 126. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in dat jaar werden Jan Marijnissen en Remi Poppe tot parlementslid gekozen. De wens om aan de regering deel te nemen die al langere tijd bij leidende figuren in de partij bestond, werd sterker.

T-shirt met opdruk Zolderkamer Communist

Dat idee is het geschilpunt tussen jongeren en de leiding van de partij. De huidige leiding laat zien dat ze niets vergeten is van wat de Maoïstische voorgangers haar hebben geleerd. De financiële steun van de partij aan Rood is stopgezet. Ook komen ze met allerlei ongegronde beschuldigingen zoals 'de jongeren willen een coup plegen'. De leiding van de SP publiceerde 4 december 2020 een zogenaamd feitenrelaas van meer dan honderd pagina's op het “SPnet”, de besloten site voor leden, waarin wordt 'bewezen' dat communisten succesvol bij Rood zijn geïnfiltreerd. In het televisieprogramma Nieuwsuur van maandag 16 november jongstleden heeft de algemene secretaris van de SP, Hoekstra, een aantal partijgenoten weggezet als geradicaliseerde zolderkamer communisten die de bevolking willen bewapenen om over te gaan tot een burgeroorlog. Rood: Wij distantiëren ons van deze uitspraken.
'Communisten' die in een ooit Maoïstische, Marxistisch Leninistische partij een greep naar de macht willen doen, wat voor waanzin is dat?

De voorzet van Asscher

Lodewijk Asscher van de PvdA heeft 1 november 2020 bij de presentatie van het programma voor de verkiezingen in maart 2021, de SP en GroenLinks een voorzet gegeven voor regeringsdeelname. Asscher zei niet meer in een regering met de VVD te gaan zitten als niet ook de SP of Groen Links in die regering aanwezig is.

Bij haar verkiezing in juni 2020 tot lijsttrekker van de SP sprak Lilian Marijnissen de woorden: Deze keer pakken we de kans om te regeren (NOS, 6 juni 2020). Deelname aan een coalitie met onder andere de VVD sloot ze niet uit.
Is daarmee de ondergang van de SP een kwestie van tijd?

S symbool