welkom
extra
Solidariteit

Na de pandemie

Het einde van de klassenmaatschappij

Maurice Ferares

Drie eeuwen heeft de geschiedenis het kapitalisme gegund om zich ten volle te ontplooien en alle voordelen te behalen die er op de wereld lagen. Tien procent van de wereldbevolking is erin geslaagd even veel bezit te vergaren als de andere negentig procent heeft Het is nu afgelopen met het ondernemerdom.

De pandemie waardoor de wereldbevolking op dit moment getroffen wordt, is een gevolg van de weigering van ondernemers om tijdig beschermende maatregelen te treffen. Ook hierbij heeft de winsthonger van kapitalisten de hoofdrol gespeel. De bevolking niet beschermen tegen de mogelijkheid van het uitbreken van pandemieën door geen onderzoek te laten verrichten naar beschermende vaccins, is een onvergetelijke misdaad. Een misdaad die past in de praktijk van 'het zaken doen'.De pandemie waaronder de mensheid nu lijdt, is er een resultaat van.

Falend kapitalisme

Kees Cools, econoom en filosoof, schreef in Het Financieele Dagblad van 6 april 2020:

We kunnen vrijwel alle pandemieën voorkomen voor slechts een paar miljard euro, met een internationaal onderzoeksprogramma naar universele vaccins en geneesmiddelen. Dat is de communis opinio onder vooraanstaande virologen wereldwijd. (...) Je hoeft geen econoom te zijn om vast te stellen dat een investering van een paar miljard euro om toekomstige crises te voorkomen een 'no brainer' [fluitje van een cent] is. Maar farmaceutische bedrijven investeren niet in een geneesmiddel dat mogelijk pas over tien jaar een hoog rendement geeft.

Cartoon Trump met virus op wijsvinger Met andere woorden, ook de farmaceutische bedrijven zijn commerciële bedrijven die in de eerste plaats winst moeten maken. Daar heeft de baas dezelfde mentaliteit als die van iedere andere onderneming. Een maatschappij waar een dergelijke praktijk als legitiem wordt beschouwd, heeft geen reden van bestaan.
Cools trekt die conclusie niet. Hij kan zich misschien geen maatschappij voorstellen waar het welzijn van de individuele mensen fundamenteel is en niet de stand van de economie. Het kapitalisme faalt meer dan ooit bij het verzekeren van het voortbestaan van de wereldbevolking. De klassenmaatschappij heeft zich overleefd en hoort op de mestvaalt. De toekomst is aan de mensen die op dit moment solidair met elkaar zijn om de ramp te overleven. Zij zullen de nieuwe maatschappij smeden.

 

Macht overnemen

De toekomst van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking staat in de huidige corona crisis op het spel. De pandemie heeft de wereld voor een historische keuze geplaatst. Het systeem dat de macht over alles en iedereen uitoefende, verkeert in een diepe crisis. Frankrijk en Duitsland, waarvan de economieën samen sterker waren dan die van de zeventien andere staten van de Europese Unie bij elkaar, verkeren in een diepe recessie .Ook de Verenigde Staten zijn zwaar aangetast door de corona crisis. Dat is wat Teletekst van de NOS daarover op 9 april 2020 berichtte;

Voor de tweede dag op rij zijn in de VS bijna 2.000 mensen overleden aan het corona virus. Dinsdag overleden er 1939 inwoners, het afgelopen etmaal waren het er 1973. Daarmee komt het totaal aantal doden in de VS op bijna 15.000. Ook het aantal besmettingen nam fors toe, tot zo 'n 430.000. Dat is meer dan een kwart van alle corona besmettingen ter wereld.
Tegelijkertijd is de werkloosheid in de VS sedert 1948 niet zo hoog geweest. Zeventien miljoen mensen hebben een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is tien procent van de werkende bevolking. Volgens experts zal de werkloosheid onder de werkers tot 20 procent stijgen Velen van hen verwachten dat ze na de corona crisis niet weer aan de slag kunnen komen

De Nederlandse ondernemers hebben niets gedaan om de corona crisis te voorkomen. En nu die een feit is, heeft de FNV tijdens een rondgang langs bedrijven vastgesteld dat een miljoen werkers onvoldoende beschermd is tegen de besmetting met het virus.
Het is tijd dat de werkers de macht overnemen in de bedrijven en overal elders waar ze hard moeten werken voor een loon, en slechts ondergeschikten zijn in een zogenaamd democratisch politiek regime. Het is tijd dat ze hun eigen politieke vertegenwoordigers kiezen in bedrijven en buurten die hun wensen kenbaar maken. Bevrijding van uitbuiting en onderdrukking is nu aan de orde.