welkom
extra
Solidariteit

Trump bedient zijn aanhang en Netanyahu

Plan zonder vrede

Maurice Ferares 1

De president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas sprak over het plan van Trump duizend nee's uit. Ik heb Trump vier keer ontmoet en zijn onderhandelaars 37 keer. We hebben geen enkele vooruitgang geboekt en verbreken nu alle banden met Israël en de Verenigde Staten (Algemeen Dagblad, 3 februari 2020).

Het oordeel van rabbi Larissa Wise, woordvoerster van de Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace:

Het is een plan zonder vrede, een truc van Trump, een oud verhaal dat grotendeels door zijn ondeskundige schoonzoon al lange tijd geleden is vervaardigd en door de Palestijnen werd verworpen. Het verhaal heeft Trump gepubliceerd op het moment dat zijn afzetting dreigde en hij zich blijvend van de steun van zijn evangelisch christelijke basis wilde verzekeren. Bovendien wilde hij de uiterst rechtse Israëlische kolonisten, de aanhang van Netanyahu, gunstig stemmen nu zijn politieke bondgenoot Netanyahu de gevangenis dreigt in te gaan voor drievoudige corruptie jewishvoiceforpeace.org

Plan Trump

Wat behelst Trumps plan?

  • De erkenning van de soevereiniteit van Israël over geheel Jeruzalem.
  • De erkenning van de Golanhoogten als Israëlisch eigendom.
  • De verklaring dat de Israëlische nederzettingen op de Westoever van de Jordaan legaal worden, terwijl ze in strijd met internationale recht illegaal zijn gebouwd.
  • Het verlies van de steun van de Vereenigde Naties door honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen die in 1948 uit Palestina werden verjaagd.

Vrouwen in het Zwart Amsterdam houden elke maand een wake op de Nieuwmarkt in Amsterdam en veroordelen het plan van Trump krachtig:

Het plan Trump is niet meer dan de ratificering van de zogenaamde status quo, waarin de Palestijnen een gekoloniseerde, gemarginaliseerde, gediscrimineerde en onderdrukte minderheid vormen. Het Plan Trump is de verkrachting van het internationale recht en een ontkenning van de mening van de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap, vertegenwoordigd in de Verenigde Naties - www.vrouweninhetzwart.nl

Conclusie: het idee van een zogenaamde tweestatenoplossing is nu ook voor goed begraven. En wat de vrede in het Midden Oosten betreft. Die zal er niet komen, wanneer niet alle burgers, wat ook hun godsdienst is, gelijke rechten krijgen en Palestijnse Joden en Palestijnse Moslims naast elkaar in één staat Palestina wonen.

Kaarten ontwikkeling Palestijns/Israelisch grondgebied 1947-nu en plan Trump