welkom
extra
Solidariteit

Foto's om het niet te vergeten, het was corona tijd

Vakbondsactie voor een fatsoenlijk pensioen

Sjarrel Massop

Actievoeren kan, wanneer het echt nodig is. Een aantal kaderleden van de FNV nam donderdag 18 juni 2020 het initiatief genomen om druk uit te oefenen op het Ledenparlement. Inzet de besluitvorming over de pensioenen en het democratisch gehalte daarvan.

Een actie, geheel op eigen kracht, met gebruikmaking van het netwerk waarover het Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel (LCR) beschikt. Goede sprekers vanuit het Ledenparlement, van het kernteam van de LCR, uit de politiek en belangenverenigingen van ouderen. Op de plek waar het nodig was, bij het Hoofdkantoor van de FNV in Utrecht. Mensen van de regionale actiecomités uit het hele land waren aanwezig. De actie gaf uitdrukking aan hun grote bezorgdheid over de uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019. Voorlopig heeft het Ledenparlement een stap voorwaarts gezet.

Foto actie Foto actie Foto actie Foto actie Foto actie Foto actie
S symbool