welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht, kort commentaar

Vuile witwassers!

Maurice Ferares

De Nederlandsche Bank noemt de banken poortwachters van het monetair systeem. Zo noemen de banken zich ook graag. Na alle schandalen die de laatste tijd aan het licht zijn gekomen over onder andere het witwassen van crimineel geld, is er niet veel over van de betrouwbare, goede naam van de meeste banken.

Top ABN Amro was al vaker op witwasproblemen aangesproken kopte Het Financieele Dagblad op 20 april 2020. En de onderkop luidde Deel van Raad van Commissarissen getuigt in justitieel onderzoek dat bestuur onder Zalm probleem onderschatte.

Klassejustitie

Foto achterzijde geboeide man met dollars in zijn handen De namen Zalm (ABN AMRO) en Hamers (ING) worden nogal eens genoemd in deze witwaspraktijken. Maar minder vaak wordt gesproken over degenen met commissariaten van de banken die zij verkregen tijdens of nadat ze lid van de Raad van Commissarissen waren. In dit verband mag de naam genoemd worden van de voormalige voorzitter van de FNV, Wim Kok. Helaas als vakbondsbestuurder nooit betrapt op het leiding geven aan stevige actie voor de belangen van het bankpersoneel. Kok was commissaris van KLM, TNT, ING, Stork en Shell. Ook vergaderde hij als commissaris zes maal per jaar in Peking bij de Chinese Constructie Bank en kreeg daarvoor ieder jaar 42.000 euro. Hij overleed in oktober 2018 op 80 jarige leeftijd en bracht het zelfs tot premier. Een functie die hij van 1994 tot 2002 vervulde. Een rechtgeaarde sociaaldemocraat. Klassenvrede was zijn handelsmerk, het bracht hem banen en goed geld op.

Of Ralph Hamers commissariaten van de ING bezit, is minder bekend. Hij is ook geen leider van een vakorganisatie geweest, Dat hij vele miljoenen salaris verdiende bij de ING is algemeen bekend. Ook weten we nu dat bij de ING heel wat is witgewassen tijdens zijn periode bij de bank. Hij heeft geen straf gekregen voor de hulp die aan de criminelen werd geboden.
De bank kreeg 775 miljoen euro boete voor het verzaken van zijn taak als poortwachter. Kok, Zalm en Hamers zijn geen uitzonderingen, ook de vele commissarissen en bestuurders van de banken hebben vele jaren lekker verdiend bij de bank, maar zijn geen van allen gestraft voor de gepleegde fraude tijdens hun werk bij de bank. Dat wordt klassejustitie genoemd, klassejustitie van het kapitalisme.