welkom
extra
Solidariteit

Over Baudet en Forum voor Democratie

Wordt wakker!

Rob Lubbersen

Volgens de laatste peilingen v an de NOS, 10 mei 2020, staat Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet op twaalf zetels. Dat betekent ten opzichte van de huidige FvD-fractie in de Tweede Kamer een winst van tien zetels. Het betekent ook dat momenteel ongeveer 750.000 mensen van plan zijn om op Baudet te stemmen. Dat zijn echt niet allemaal fascisten, racisten, antisemieten of andere radicaal rechtse rabiaten. Maar ze lopen wél achter een hele foute club aan met een hele foute Leider. Hoog tijd om wakker te worden!

Toen ik in 2013 als één van de eersten aandacht vroeg voor het fenomeen Thierry Baudet en zijn gedachtegoed, verwachtte ik niet dat we te maken zouden krijgen met een massaverschijnsel. Ik schreef onder andere: Er is een markt voor rechtse academici. Zie: extra 239-1, 15 december 2013.

Dreiging

Foto Andere commentatoren namen Baudet toen ook niet helemaal serieus. Jan Willem Duyvendak vond hem een overdrijver. Hubert Smeets vond hem, eveneens in de NRC, een jonge intellectueel die zich niet wenst aan te passen aan de heersende mores, behept met een gesloten denksysteem.
Koen Kleijn ging in De Groene Amsterdammer wat verder. Die sprak van een beschamend gebrek aan feitenkennis, ongefundeerde cultuurkritiek en twee eetlepels Le Pen en een mespunt Mussert. Nog iets verder ging de publicist Louis van Overbeek die meende dat Baudet aardig op weg was zich te ontwikkelen tot een academische bruinhemd.

Zelf wees ik op de dreiging die van zijn woorden uitging aan het adres van kunstenaars, internationalisten en humanisten die hij immers onvergeeflijke misdaden verweet. Dit alles naar aanleiding van zijn promotie tot doctor op een boek over 'oïkofobie' en een interview met hem in de NRC van 7 september 2013. In dat boek en dat interview keerde Baudet zich tegen multiculturalisme, modernisme in de kunsten en het Europese project. In zijn ogen de symptomen van een ziekelijke afkeer van 'het thuis', van 'het eigene'. Onvergeeflijke misdaden die stevig dienden te worden aangepakt. Dat was dus drie jaar vóór de oprichting van Forum voor Democratie in 2016.

Uiteenlopende motieven

Inmiddels is er wel het één en ander gebeurd. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 kreeg FvD ruim een miljoen stemmen. Er zijn wat interne ruzies geweest, maar desalniettemin claimt FvD nu 45.000 leden te hebben en een jongerenorganisatie met 4.000 leden. En bij de laatste peilingen staat FvD op 12 zetels, dankzij 750.000 stemmers. In Brabant is FvD doorgedrongen tot het provinciebestuur, waar ze nu samen met het CDA de dienst uitmaakt. En Hans Wiegel, VVD prominent, heeft het over mijn vriend Baudet en acht de kans dat FvD in het komend kabinet komt heel groot (WNL, Op Zondag, 10 mei 2020).

Foto Als je met stemmers op FvD spreekt, dan blijkt dat ze tal van motieven hebben. Heel uiteenlopend. Sommigen vinden Thierry Baudet een mooie man. Jong, fris, charmant, een nieuw gezicht. Sommige jongeren worden aangesproken door het anti elitaire dat ze voor antiautoritair houden. Veel mensen hebben hun buik vol van gevestigde partijen en politici die toch altijd weer hun beloften breken en verwachten van Forum verzet daartegen. Die afkeer van veel huidige machthebbers is goed voorstelbaar, of het heil zoeken bij Baudet ook maar iets helpt is zeer de vraag.
Natuurlijk vind je bij de aanhang van FvD ook heel wat rare, nare, simplistische, verzuurde en chagrijnige types, tot en met onversneden racisten, nationalisten en fascisten toe. Dat is niet werkelijk verwonderlijk. Sinds 2013 is Baudet niet of nauwelijks veranderd. In zijn 'huis' vinden dergelijke lieden hun 'thuis'. Twee recente voorbeelden.

Voorbeeld 1

In een uitzending van Geen Stijl op 10 april dit jaar memoreerde Thierry Baudet:
We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD, CDA tot en met D66, PvdA, Groen Links en SP allemaal min of meer hetzelfde willen. Dat is namelijk de vernietiging van Nederland: massa-immigratie, EU, klimaat, al die andere zaken. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de publieke omroep, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de rechterlijke macht.

Tsja.. En wie het daarmee niet eens is, is volgens Baudet een klootzak, een landverrader. Dus .. tegen de muur dan maar?

Voorbeeld 2

HP/De Tijd van 28 april 2020 onthulde een conflict binnen de jongerenorganisatie JFVD. In een brief aan hun hoofdbestuur spreken enkele leden hun verontrusting uit. Het gaat hen om medeleden die Anne Frank belachelijk maken en de extreemrechtse moordenaars Anders Breivik en Brenton Tarrant verheerlijken. Dit stond in de brief:
Wij maken ons grote zorgen over JFVD-leden die al dan niet openlijk rechts-radicaal gedachtegoed aanhangen. Het gaat daarbij niet alleen om actieve leden, maar ook om leden die bepaalde ondersteunende of bestuursfuncties hebben en in nauw contact staan met het landelijke bestuur van de JFVD. Het gaat om uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaalsocialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme.

Aanvankelijk weigerde het bestuur maatregelen, later werden toch drie neonazi's geroyeerd. Maar het kan geen toeval zijn dat ook zij meenden bij Baudet en Forum voor Democratie een 'thuis' te vinden.

Schud je onschuld af!

Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, stemmers op Baudet en FvD, ben je onschuldig? Schudt dan nu je onschuld af! Wordt wakker!