welkom
extra
Solidariteit

Verklaring internationale vakbeweging (ITUC)

Bestrijding racisme zaak van de vakbonden

ITUC *)

Afgelopen zondag 21 maart 2021 was de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Ook in Nederland werd gemanifesteerd, een vertegenwoordiger van de FNV hield daar een toespraak. De internationale vakbondskoepel ITUC had een heldere verklaring uitgebracht. ITUC: International Trade Union Confederation

Het afgelopen jaar heeft de COVID-19-pandemie duidelijk gemaakt dat de structurele ongelijkheden en onderdrukkingssystemen die al veel te lang bestaan in onze samenleving en op de arbeidsmarkt, dringend moeten worden uitgeroeid en ontmanteld.

Raciale rechtvaardigheid

Van inheemse volkeren en mensen van Afrikaanse afkomst in Noord- en Zuid-Amerika tot zwarte en Zuid Aziaten in Europa en raciale en etnische minderheidsgroepen in Azië; gemarginaliseerde gemeenschappen hebben inkomens en bestaansmiddelen verloren en zijn in onevenredig grote aantallen door de pandemie getroffen.
Ook vóór de pandemie hadden geracialiseerde mensen minder kans op adequate toegang tot sociale bescherming en openbare gezondheids- en zorgdiensten van goede kwaliteit en waren zij onevenredig vertegenwoordigd in laagbetaalde en onzekere banen, ook in sectoren die als 'essentieel' werden beschouwd, zoals de gezondheidszorg en de zorg, de schoonmaak, het vervoer en de detailhandel in levensmiddelen, met vaak geen of onvoldoende bescherming op de werkplek.

Banner actie tegen racisme

Hoewel sommigen de pandemie cynisch hebben uitgebuit om racistische en discriminerende retoriek te bevorderen, worden zij niet met rust gelaten in hun streven het publieke debat te domineren. De heropleving van de Black Lives Matter (BLM)-beweging - in de nasleep van de dood van Breonna Taylor, George Floyd en anderen door toedoen van autoriteiten of extreem-rechtse knokkers - zorgt ervoor dat raciale rechtvaardigheid niet van de agenda mag verdwijnen tijdens de huidige crisis en daarna.

Vitaliteit beweging

De wereldwijde solidariteit voor de BLM in 2020 en andere belangrijke nederlagen voor extreem-rechts in Griekenland en Oostenrijk tonen de doeltreffendheid aan van de internationale antiracistische en sociale rechtvaardigheidsbeweging. Veel van deze campagnes werden geleid door de nieuwe generatie activisten. Dit is essentieel voor de blijvende vitaliteit van de antiracistische beweging en het is een goede zaak dat de Verenigde Naties de aandacht op jonge stemmen vestigt bij de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie van 21 maart 2021.
Hoewel de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat in al haar vormen niet nieuw is voor de vakbonden, is actie van hun kant dringender dan ooit. De vakbonden hebben zich georganiseerd en hebben onderhandeld om racisme op het werk te bestrijden. Racisme dat blijkt uit de voortdurende ongelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid, loon en arbeidsvoorwaarden voor werknemers met een raciale achtergrond.

De bonden hebben ook gesprekken gevoerd, voorlichting gegeven en hun leden bewust gemaakt van het belang van de ontmanteling van structureel racisme binnen hun gelederen en in de wereld van de arbeid. De ontmanteling van racistische systemen moet deel uitmaken van een nieuw Sociaal Contract om een solidaire, sociaal rechtvaardige en veerkrachtige toekomst voor iedereen op te bouwen. Op de Wereldwijde Anti-Racisme Dag staat het ITUC aan de zijde van vakbonden overal ter wereld, de Wereld tegen Racisme, en alle andere antiracistische activisten en bewegingen om te strijden tegen alle vormen van discriminatie van mensen met een raciale achtergrond, inclusief negrofobie, islamofobie, antisemitisme, de mishandeling van Roma gemeenschappen en sentimenten tegen migranten en vluchtelingen.

*) Bron: Website ITUC, vertaling: globalinfo: heeft donateurs lief - www.globalinfo.nl

S symbool