welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht, kort commentaar

Een nieuwe vereniging

Maurice Ferares

Er werd wel vreemd van opgekeken, maar een grote verrassing was het niet toen op 8 febuar1 2021 verschillende dagbladen en het ANP berichtte dat tijdens een lijsttrekkersdebat in Enschede de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Lilianne Ploumen, gezegd heeft dat Nederland een vereniging is.

Verkiezingsbanner PvdA en Ploumen

Dus geen klassenmaatschappij met een kapitalistische klasse die de macht in handen heeft en een arbeidersklasse, de klasse van de werkers, die overheerst wordt door de ondernemers en hard moet werken om brood voor zichzelf en hun naasten te verdienen Terwijl bovendien de werkers nauwelijks iets te zeggen hebben over de gang van zaken in de maatschappij, waarin ze leven. Nee, Ploumen beschouwt Nederland als een vereniging.

Super-ambtenaren

De mening van Ploumen is minder vreemd dan hij op het eerste horen lijkt uit de mond van de fractievoorzitter van de PvdA. Ze is niet de eerste politiek leider van de PvdA die Nederland als een vereniging beschouwt en niet als een instrument van de werkers in de strijd voor een beter leven in andere maatschappij. Een aantal van die leiders heeft zich in de burgermaatschappij opgewerkt tot super ambtenaren van de heersende klasse. Denk aan Joop den Uyl, Wim Kok en voor hen Willem Drees en Wim Schermerhorn, allen minister president. De verkiezing van Ploumen - minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Rutte 2 - voor een partij die 'arbeid' in haar naam heeft, voorspelt weinig goeds voor de strijdbaarheid ten voordele van de werkers.

De werkers in Nederland hebben geen partij die voor hen opkomt. De SP en GroenLinks versterken het overheidsapparaat met wethouders en zijn bereid zitting te nemen in coalitieregeringen met de ondernemers in VVD, CU en CDA. Een partij die uitsluitend de belangen van de onderdrukten behartigt, moet nog geboren worden. Dat dit zal gebeuren is zeker.

S symbool