welkom
extra
Solidariteit

Berichten en een kort commentaar

Eens komt er een eind aan

Maurice Ferares

Ruim twee eeuwen bestaat het systeem al en is nog steeds in staat zich te handhaven. Hoe ze, de kapitalisten, dat doen, blijkt uit het dagelijks nieuws, waaruit hier drie berichten. Ondanks de meest barre omstandigheden, waarin miljoenen mensen het leven laten en de pandemie die de mensheid vandaag kwelt, weten ondernemers winst te maken. En niet zo weinig ook. Geld verdienen ten koste van alles en iedereen is hun opdracht.

Toch zal eens een eind komen aan het bewind, een eind dat door de werkende mensen zal worden bepaald als de tijd daar is. De tijd van de waarheid en gemeenschappelijkheid, waarin niemand wordt uitgebuit en loonslaaf zal zijn.

Google leverde de staat 25 miljoen op

Google heeft tussen 2012 en 2019 via een Nederlands dochterbedrijf 128 miljard euro doorgesluisd naar Bermuda. Daarmee ontweek Google de betaling van tientallen miljarden aan belastingen in de Verenigde Staten. De constructie leverde de Nederlandse fiscus ruim 25 miljoen euro op, 0,02 procent van het totale bedrag. Google is onder de druk van strengere belastingwetgeving vorig jaar gestopt met de constructie en zegt dat het geld teruggebracht is naar de VS en dat er daar belasting over is betaald. In Nederland was Google geen belasting verschuldigd over royalty's die het land in en uit gingen. (NOS Teletekst, 13 januari 2021)

'Affiche' van VVD: De rijken moeten nog rijker worden
Klaus Staeck. Nederlandse affiches IISG.

Volgens dit bericht heeft de Nederlandse staat Google zeven jaar geholpen geld naar het buitenland te smokkelen om belastingdiensten in onder andere de Verenigde Staten te omzeilen. Vele miljarden smokkelgeld. De Nederlandse belastingdienst was daarvan op de hoogte, maar ook het ministerie van FinanciŽn moet het hebben geweten.
Het bericht op de Teletekst meldde ook dat de fiscus 25 miljoen euro verdiende aan de operaties van Google. Ook dat moet van laag tot hoog bekend zijn geweest tot en met de betrokken ministers over een periode van minstens zeven jaar. Allen hebben geholpen, gezwegen en gedaan of ze van niets wisten, zoals in de kringen van smokkelaars gebruikelijk is.
Voor zover bekend, bleven onderzoek en actie van de regering en het parlement uit. Niemand in het ambtelijk apparaat is ter verantwoording geroepen. Wisten ze allemaal waar Abraham de mosterd haalde? Of waren er teveel hoofden met boter er op? Het is de hoogste tijd voor een grondige schoonmaak in Den Haag.

Rijker en rijker

Ondanks de corona crisis in de wereld zijn er talrijke lieden wier bezit met sprongen groeit. Volgens de Bloomberg biljonairsindex is het vermogen van de vijfhonderd rijksten in de wereld met een derde toegenomen. Maar ook veel anderen varen wel.
Webwinkels als Bol.com. Wehkamp en Zalando zien hun winst omhoog schieten. Sinds april 2020 ligt de omzet van webwinkels gemiddeld 40 procent hoger dan in 2019. Voor heel 2020 rekent Zalando op een groepsomzet van 7,8 miljard euro. (Het Financieele Dagblad, 23 januari 2021)

Degenen die werkloos werden door de crisis, en dat zijn er heel erg veel, zijn de slachtoffers wier levenspeil steeds verder daalt. De prijs van een koopwoning was vorige jaar bijna 8 procent duurder. De prijzen van vrijstaande woningen stegen met ruim 36 procent. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 22 januari 2o21). Een afschuwelijke crisis is er de oorzaak van. De ondernemers groot en klein grijpen hun kansen.

Oppotters

Het kan niet vaak genoeg gezegd en geschreven worden dat 10 procent van de wereldbevolking net zoveel bezit als de rest van de wereldbevolking. Een geliefd middel om miljarden op te slaan en ze te laten groeien zijn de vermogensbeheerders. Een kleine is die van de op vrijdag 15 januari 2020 aan een hartaanval overleden Benjamin de Rothschild. Tijdens zijn leven bezat hij een vermogen van 1,5 miljard dollar. Zijn bank beheerde een vermogen van 160 miljard.

Mensenhoofd bestaand uit pillen slikt een pil
Sync. nlff

Een grote jongen onder de beheerders is de Amerikaanse Black Rock, ondanks de corona crisis stegen het vermogen en de winst. In het vierde kwartaal van 2020 boekte de beheerder een winst van 1,5 miljard dollar. In 2019 was dat in dezelfde periode 1,3 miljard. Met die winst overschreed Black Rock de grens van 8.000 en ging naar 8.680 miljard dollar. (Het Financieele Dagblad, 15 januari 2021)
Het hier geschetste beeld van Black Rock tekent veel ondernemingen. Denk aan de farmaceutische industrie.*) Weliswaar gaat het niet bij alle zo goed, maar toch wel bij een groot aantal, ondanks de afschuwelijke crisis waaronder het grootste deel van de mensheid gebukt gaat.
Het is in de eerste plaats de taak van de vakbeweging de werkers te informeren over de ontwikkelingen in het maatschappelijke systeem, waarin ze leven, en leiding te geven aan acties voor verbetering van hun bestaan, Alleen door actie van de werkers zelf, gesteund door de vakbeweging, kunnen ze hun bestaan verbeteren.

*) Farmaceutische bedrijven investeren momenteel op ongekende schaal in Nederland. Alleen al drie Amerikaanse grootmachten steken miljarden euro's in de bouw van nieuwe fabrieken en de uitbreiding van bestaande productiefaciliteiten. In hun kielzog volgen tientallen andere bedrijven verspreid over heel Nederland. (Het Financieele Dagblad 26 januari 2021)

S symbool