welkom
extra
Solidariteit

Vakbond en arbeidsomstandigheden tijdens Covid

Hoe leraren in Oakland de terugkeer naar school controleerden

Shelby Ziesing en John Green 1

Nadat de Oakland Education Association een plan had uitonderhandeld om in deze lente de scholen weer te openen, besloot de vakbond deze terugkeer intensief te begeleiden. 2 Daartoe werd een ambitieus draaiboek opgesteld om binnen drie weken veiligheidsinspecties en bezoeken aan meer dan honderd scholen uit te voeren.

Een overeenkomst tussen werkgever en vakbond is een stuk waardeloos papier als de uitvoering niet wordt afgedwongen. En onze directies zijn in het verleden onbetrouwbaar gebleken als het ging over het nakomen van afspraken. Daarom besloten we na de afsluiting van de overeenkomst de scholen te bezoeken om de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 te controleren en verbeteren.

Logo Oakland Education Association

Een niet te negeren aanbod

In maart van dit jaar nam het aantal nieuwe Covid gevallen af en kwamen vaccins beschikbaar. Dat was het moment waarop het grote onderhandelingsteam van de Oakland Education Association een overeenkomst sloot om het schooljaar te beëindigen met kleine groepen leerlingen in klassen op school. Een week later onderschreven de leden met een krappe meerderheid de overeenkomst. Over de veiligheidsmaatregelen hebben we voet bij stuk gehouden en gewonnen. Ze zijn strenger dan de richtlijnen van de staat Californië of van de nationale overheid: sociale afstand bewaren, kleine en vaste groepen leerlingen, ventilatie, gezondheidstesten, mondkapjes, handen wassen, persoonlijke beschermingsmiddelen en genoeg tijd voor vaccinatie van al het schoolpersoneel.

Ons wettelijke recht om werkplekken te bezoeken voor veiligheidsinspecties is in ijzer gegoten. Maar de gebouwen waren grotendeels leeg en gesloten, dus hadden we de medewerking van de werkgever nodig om ons binnen te laten voor de inspectie. Daarom deden we de schoolbesturen een aanbod dat ze niet konden afslaan. Op de eerste vergadering na de overeenkomst nodigde onze voorzitter publiekelijk de bestuurders uit om gezamenlijk inspecties uit te voeren op alle scholen, voordat de leerlingen terugkwamen. Een weigering van onze rechten zou een publiciteitsschandaal opleveren dat zelfs een prijs voor oneerlijke werkgeverspraktijken overstijgt.

Honderd locaties in korte tijd

Omdat we ons aanbod publiek maakten, werden wij verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid werk in een korte tijd. Met gegevens over de volksgezondheid brachten we in kaart welke scholen in buurten lagen met veel Covid gevallen. Die scholen waren onze eerste prioriteit. Samen met medewerkers, georganiseerd in de Service Employees International Union (facilitair personeel) en American Federation of State, County and Municipal Employees (overheidspersoneel), ontwikkelden we een checklist van één pagina in duidelijke taal over de nodige veiligheidsmaatregelen op de scholen. Veiligheidsexperts van onze landelijke organisatie, waaronder een arts in infectieziekten en een ingenieur in mechanica, controleerden het materiaal op fouten.

Foto team kaderleden op een school
Foto: Shelby Ziesing en John Green

We trainden onze kaderleden via Zoom over de veiligheidsmaatregelen in onze overeenkomst, over de uitvoering van de inspecties op de scholen en over de beschikbare hulp, indien gewenst. Bijna één op de tien van onze leden is òf kaderlid op de werkvloer òf een gekozen vakbondsbestuurder. Dat geeft een goede vertegenwoordiging op de werkvloer. We gebruikten een Google formulier om de inspecties te rapporteren en verzorgden regelmatige tussenrapportages voor vakbondsbestuurders en kaderleden. Bestuurders en medewerkers namen deel aan elke inspectie in de meest getroffen buurten. Kaderleden regelden de meeste inspecties in de overgebleven gebieden van Oakland. Waar mogelijk deden ook schoolbestuurders mee en ouders, leden van andere bonden en bestuurders van het hoofdkantoor.

De sfeer van vertrouwen en gemeenschappelijke probleemaanpak hielp ons bij wat voor sommigen een gevaarlijke onderneming was: de school heropenen tijdens Covid, zei Carrie Anderson, lerares op een basisschool. Mensen hebben vragen over wat er gebeurt, de manieren waarop we waren voorbereid en niet voorbereid, en de plannen hoe we de zaken op orde stellen voordat de kinderen komen.

Mensen voelden zich sterk, omdat ze wisten waarop ze konden rekenen en in de positie waren dit af te dwingen. De heldere publiciteit hielp daarbij, zei Vilma Serran, lerares op een kleuterschool.

Ventilatie

Tijdens de inspecties bleek dat de omschrijving van 'veilige ventilatie' in de overeenkomst te vaag was. Covid wordt via de lucht verspreid en de eenvoudige textielmondkapjes houden de aerosolen niet tegen.

Dat was voor ons een ernstig probleem. Met de werkgevers maakten we snel een afspraak dat de lucht in de klassen en gemeenschappelijke ruimten ten minste viermaal per uur moet worden ververst via HEPA filters. Die filters houden ook kleine deeltjes tegen. We maakten met een ervaren kaderlid van de bouwbond een trainingsvideo over het gebruik van draagbare HEPA filters. We publiceerden ook een tabel met het aantal noodzakelijke filters voor viermaal verversen per uur, afhankelijk van het volume van de ruimte.

Onze ogen en oren

Volgens onze inspecties bleken de meeste scholen voorbereid volgens de afgesproken veiligheidsmaatregelen. Met de verzamelde gegevens konden we locaties identificeren met veiligheidsproblemen die de aanwezige kaderleden konden oplossen en locaties waar extra hulp nodig was van leidinggevenden van de bond. Nadat de inspecties waren uitgevoerd, vormden de leerkrachten zelf de volgende laag om de maatregelen te handhaven. Veel van hen kwamen dagen eerder terug dan de leerlingen.

Ons grote onderhandelingsteam - achttien leden, inclusief een wijkverpleegster - hield tientallen online vergaderingen met onderwijzend personeel over veiligheidsmaatregelen, klasroosters en verlofregelingen. We raadden al onze leden aan mee te doen aan webinars van onze landelijke bond. Deze aanpak gaf de vakbond bijna overal ogen en oren, attent om veiligheidsproblemen te signaleren.

In eigen hand

Klassikaal onderwijs tijdens een pandemie gaat altijd gepaard met risico's. Maar in plaats van passief te wachten tot de directie de afgesproken veiligheidsmaatregelen invoert, namen we het heft in eigen hand. Door onze eigen veiligheidschecklist te schrijven en te gebruiken bij inspecties van de werkplekken, verzekerden we ons van zo veilig mogelijke onderwijs- en leeromstandigheden op de scholen.

Ongeveer een derde van de leerlingen kwam in de lente terug. Hoewel enkele leerlingen en leden van het onderwijzend personeel positief werden getest, heeft geen waarneembare besmetting op school plaatsgevonden. Kijken we verder dan de pandemie, dan is de ontwikkelde methode bruikbaar om andere regelgeving in te voeren en te handhaven. We zijn van plan mini-campagnes te houden om te zorgen dat leerlingen in Oakland onderwijs krijgen in gebouwen die veilig, schoon en prettig zijn.


1 Eerder, 26 juli 2021, verschenen bij Labornotes als How Oakland Teachers took Control of our return to school. Shelby Ziesing is lerares op een basisschool in Oakland. John Green werkt voor de Oakland Education Association. Vertaling Jan Taat. (terug)
2 Oakland Education Association: vakbond van leraren, begeleiders, psychologen, sociale werkers, spraaktherapeuten en verpleegkundigen in het basisonderwijs in de Amerikaanse stad Oakland, Californië. Bijna drieduizend leden, zie oaklandea.org (terug)
S symbool