"Jewish Voice for Peace" (VS) strijdt tegen handel in spionage

Israëlisch bedrijf installeert 'spyware' bij Palestijnse organisaties

Eran Efrati (*)

Eerder deze maand werd bekend dat de NSO Group - een Israëlisch bedrijf dat nauwe banden heeft met het Israëlische leger, de regering en het rechtssysteem - 'spyware' had geïnstalleerd in de persoonlijke telefoons van meerdere personeelsleden van Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Daarbij hield het bedrijf elke e-mail, tekst en locatie in de gaten.

Nieuws is het niet dat Israël de Palestijnen bespioneert. Palestijnse mensenrechtenorganisaties zijn het doelwit, omdat ze nauwgezet Israëls schendingen van het internationaal recht documenteren en de bevindingen voorleggen aan de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof en het Amerikaanse Congres.

Foto NSO gebouw met mobieltje in de voorgrond

Terroristische organisatie

De wereldwijde publieke opinie over deze repressieve tactieken verschuift echter en de Israëlische regering voelt deze druk. Vorige maand wees Israël zes van de leidende Palestijnse mensenrechtenorganisaties aan als terroristische organisatie. Dit is een al lang bestaande Israëlische werkwijze om de bezetting en repressie te legitimeren, namelijk elke daad van Palestijnse verzet tegen het Israëlische militaire bewind als 'terrorisme' aan te duiden.
Maar het lijkt er deze keer op dat dit meer is dan een nieuwe poging verzet tot zwijgen te brengen en te criminaliseren. Het kan een poging zijn geweest om met terugwerkende kracht Israëls gebruik van NSO-technologieën tegen Palestijnen, inclusief mensenrechtenactivisten, te rechtvaardigen. Ze wisten immers dat hun illegale spionage aan het licht was gebracht en dat de internationale reacties hevig zouden zijn.

Binaire nummers (nullen en enen) met HACKED ertussen

De regering van de Verenigde Staten heeft al sancties aangekondigd tegen NSO, omdat het bedrijf zijn spionage software ook verkocht aan andere autoritaire regimes. Tot dusver heeft de regering-Biden geen commentaar gegeven op Israëls gebruik van deze technologieën ten opzichte van Palestijnse mensenrechtenverdedigers. Maar wij wachten daarop niet. Onze beweging sloot zich onmiddellijk aan bij internationale mensenrechtenorganisaties om deze Palestijnse groeperingen te verdedigen en te beschermen om de ernstige bedreiging van de mensenrechten door Israël en de NSO aan te klagen.
Dit is precies waarom we in 2017 de 'Deadly Exchange' campagne hebben gelanceerd. De verstrengelde acties van de Israëlische regering en NSO bewijzen opnieuw hoe Israël cyberoorlogvoering tegen en controle op Palestijnen in de praktijk test. Daarnaast tracht Israël elk element van leven en verzet te beperken en te bewaken om vervolgens deze technieken te verkopen op de internationale markt.

Steun onze campagne

Help ons! Alle steun is nodig bij onze kritische berichten over Israëls tactieken om Palestijnse afwijkende meningen te criminaliseren en te onderdrukken. Elke stap brengt ons dichter bij de beëindiging van de dodelijke politie-uitwisselingen tussen Israël en de Verenigde Staten. We vechten elke dag om te laten zien hoe die uitwisselingen de militarisering van de politie in de VS versterken - gericht op gekleurde mensen en sociale bewegingen. We kennen het doel, waarmee de belangrijkste politiediensten op cursus worden gestuurd - van stadsdepartementen en leidende IT-functionarissen tot het hogere echelon van de FBI. Het gaat om de verfijning van de tactieken om degenen die ze al onderdrukken te surveilleren en te bedreigen.

NSO heeft al geprobeerd zijn technologieën te verkopen aan Amerikaanse politiediensten, waardoor bezettingstechnologieën naar de Amerikaanse straten worden gebracht. Deze 'Deadly Exchange' cursussen zijn een belangrijk middel bij de verkoop en marketing van wapens en technologieën. Ze leggen de basis voor een toekomstige samenwerking.
Het goede nieuws is dat door de vele jaren campagnes en onze herhaalde informatie over de schade die deze uitwisselingen veroorzaken totaal anders ontvangen wordt. Zo is de 'Anti-Defamation League' (verbond tegen laster), één van de belangrijkste organisatoren van politie-uitwisselingen, gedwongen zijn eerdere promotie op zijn website te verbergen.

Please help us

Logo Jewish Voice for Peace

Coalities waaronder lokale vestigingen van Jewish Voice for Peace in North Carolina, in Vermont, in Massachusetts hebben hun gemeenteraden met succes overtuigd politie-uitwisselingen te verbieden en geplande reizen te annuleren. Een paar weken geleden kwam de gemeenteraad van Seattle, ondanks directe druk van de Israëlische staat, nog maar één stem te kort voor een verbod op politie-uitwisselingen. Deze eis is ingebed in bredere campagnes om de politie te demilitariseren en fondsenwerving voor deze activiteiten te verbieden, als erkenning voor de voortdurende schade van deze uitwisselingen.

Maar de strijd voor het verbod van de uitwisselingen is niet gemakkelijk en kost veel geld. Om zelfs maar een enkele stad aan te pakken om 'Deadly Exchange' te verbieden, zijn ondersteuning nodig, training, onderzoek, juridisch advies, mediabereik en een intensieve infrastructuur voor coalitievorming.
In het kielzog van de aanhoudende Israëlische agressie afgelopen mei, hebben we nog meer lokale organisaties gesteund die hulp vragen om dit gevecht onder de aandacht van hun gekozen functionarissen te brengen. Door dit te doen, kunnen ze macht en coalities bouwen voor de lange termijn. De combinatie van lokaal leiderschap en nationale steun betekent dat we deze strijd mogelijk het komende jaar naar een tiental steden kunnen uitbreiden.
We hebben daar meer grote overwinningen voor het oprapen, maar we hebben steun nodig om het te doen. Steun ons nu door een steentje bij te dragen om de Deadly Exchange voorgoed te beëindigen.

(*) Voormalig medevoorzitter van het bestuur van “Jewish Voice Peace” – uitvoerend directeur Researching the American-Israeli Alliance. Email aan redactie Solidariteit, 20 november 2021 van Jewish Voice Peace (Verenigde Staten). Vertaling Ab de Wildt.

S symbool