welkom
extra
Solidariteit

In 1982 hoefde Solidariteit alleen nog maar een naam te krijgen

Kop nummer 0 - "Gezondheidszorg wordt ziek"

Hans Boot

Wie via solidariteit.nl even boven het veertiendaags commentaar en vlak onder Solidariteit kijkt, ziet een rijtje 'knoppen' met als zesde Blad en na een eenvoudige klik zijn daaronder meer of minder volledig onze papieren uitgave van nummer 0 tot en met 120 te lezen. Een periode van maart 1983/september 2004. Levende en deelnemende geschiedschrijving zonder nostalgie.

Achterpagina Solidariteit Nummer 2
Achterkant nummer 2, september 1983.
Na de nummers 0 en 1 is inmiddels nummer 2 in het geheel van zijn 44 bladzijden beschikbaar. Datum: september 1983, thema: Arbeidsverkorting moet, maar niet zo. Op het voorblad een tekening van Willem van Manen: koningin Beatrix leest op een zetel de troonrede voor, met naast haar op een stoeltje een norse voorzitter van de FNV, Kok. Verder aandacht voor onder meer “banken terecht in opspraak", “ongewenste intimiteiten op de werkvloer” en “vakbondsleden tegen kernwapens”. Een langjarige actualiteit.

Veertig jaar

Vlak naast de knop Blad staat Boeken, vijf stuks, met uit 2004: Om de vereniging van de arbeid. Dat vermeldt als oprichtingsdatum 9 oktober 1982 (einde tweede alinea onder tussenkop "Een signaal is nodig"). Op het bijzondere moment van eindelijk weer een fysieke redactievergadering kwam één van ons tot de overpeinzing over een jaar bestaan we veertig jaar. En direct daarna maakte de mijmering plaats voor een reeks van vragen: doen we daar wat aan - wachten we op vijftig jaar -halen we dat - toch maar geen reünie, laat staan een receptie - wat dan wel.
Een korte terugblik op de eerste nummers en de vele latere activiteiten: van lezersconferenties tot vakbondscafés - van samenwerking met anderen in de organisatie van demonstraties tot buitenlandse contacten en uitwisselingen - van steun aan bedrijfsledengroepen tot inleidingen bij vakbondsscholingen - van rijen interviews tot vergaderingen van de redactieraad - bracht ons bij zinnen.

We gaan een 'bijeenkomst' organiseren, misschien over de betekenis van Solidariteit of toch maar over de actuele maatschappelijke positie van de vakbeweging. Veel schreven we en maakten we mee over de moeizame, interne democratie en wat vroeger de 'ingroei' heette. Is dat veranderd/verbeterd? Is 'de polder' van constructieve samenwerking met de ondernemers inderdaad, zoals hier en daar gezegd wordt, een mythe? Is de klassieke strijdbaarheid van bijvoorbeeld de havens minder, verdwenen of anoniem, zonder opvolging en waarom? Zet de vakbeweging vol in op de kaalslag in de gezondheidszorg en het onderwijs? Is de precaire arbeid terug te dringen via centrale akkoorden? Of voor een deel via (illegale) migrantenarbeid onzichtbaar? Is die onzichtbaarheid in het algemeen op het werk, op straat en bij demonstraties kenmerkend voor de huidige vakbeweging? Vragen die regelmatig in de digitale webzine besproken worden.

Voorstellen

Tot slot, veel verder is de redactiediscussie nog niet gekomen. Ons voornemen is serieus, met als leidende gedachte: wat kunnen we leren van onze eigen geschiedenis en hoe kan die naar de huidige en toekomstige vakbeweging gepraktiseerd worden. Heeft Solidariteit bijgedragen aan haar eigen doelstelling “voor een strijdbare vakbeweging”? Kan dat een leidraad voor de vakbeweging zijn of is dat nu eenmaal een taak van een 'oppositie'?

Heel graag nodigen we ieder uit die onze webzine leest met ideeën en voorstellen te komen, dat kan via redactie@solidariteit.nl. We hebben nog maanden de tijd, maar na ons besluit een veertigjarig bestaan zo zinvol mogelijk te benutten, zullen we de komende tijd regelmatig aandacht geven aan de mogelijke uitvoering ergens in oktober 2022. Daarin zullen we eerder uitgebrachte papieren en digitale nummers betrekken.

S symbool