Kort bericht, kort commentaar

Over krimpende spierballen

Maurice Ferares

Volgens Het Financieele Dagblad van 11 oktober jongstleden hebben de vakbonden 'krimpende spierballen'. Die constatering komt na de vaststelling van de teruggang van het ledenaantal van de bonden. In 1970 vertegenwoordigden ze één op de drie werknemers, nu één op de zes. Maar dat betekent geenszins dat de vakbeweging niet in staat is succesvol op te komen voor de belangen van de werkers.

De problemen liggen niet bij de leden van de bonden, maar bij hun leiding. De huidige vakbondsleiders zijn geen aanvoerders in de strijd voor een beter bestaan, het zijn in grote meerderheid ambtenaren in een maatschappelijk bestel die het gevecht met de klasse van de ondernemers niet aangaan. Het zijn polderaars die zich thuis voelen in kletscolleges als de Sociaal Economische Raad.

Moed

Niet in een fusie met het CNV. waarop de FNV chefs nu gokken, ligt de oplossing om tot een sterke, strijdbare vakbeweging te komen, maar in de wil tot het gevecht met de ondernemers. Die kunnen best een redelijk bestaan aan de werkers bieden zonder de op dit moment niet voor de hand liggende 'proletarische revolutie'.

Kijk naar de Beurs. Record na record wordt gebroken, Het Financieele Dagblad van 20 oktober 2021:

Nog geen maand, nadat de AEX door de 800 puntengrens was gegaan en daarmee een nieuw record had gevestigd, is de lat opnieuw hoger gelegd. De hoofdindex eindigde gisteren op 802,5 punten.
Dat zijn allemaal duiten die de werkers voor hun bazen hebben verdiend. Laten de vakbondsleiders zich dat eens realiseren. Daar zijn geen spierballen voor nodig, wel slechts een dosis karakter en moed.

S symbool