Klimaatconferentie Glasgow COP26

Transitie met banenplannen bitterhard nodig

ITUC 1

Het akkoord dat tijdens de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow is afgesloten, kent een aantal goede kanten. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn erkend, evenals het gebrek aan maatregelen om de temperatuurstijging onder de 1,5 °C te houden. Het akkoord roept tot een 'eerlijke transitie'. Maar het akkoord van Glasgow mist ambitie, financiering, verantwoordelijkheid en inclusiviteit om de erkende problemen op te lossen. De volgende conferentie, COP27, moet het 1,5 °C doel binnen bereik houden met ambitieuzer plan en een vastgelegde klimaatschadevergoedingsregeling.

Sharan Burrow, algemeen secretaris ITUC:

Voor arbeiders en hun gemeenschappen moet de sociale dialoog over een eerlijke transitie, werk en inkomen nu beginnen. Alleen nationale banenplannen met bedrijfsbanenplannen zijn acceptabel. Afspraken over herbebossing, methaan, financiering voor aanpassing aan klimaatverandering, onderkenning van de noodzaak voor hulp aan kwetsbare landen en vastgestelde regels voor een CO2-emissie markt zijn goed, maar ze gaan niet ver genoeg.

De wetenschap zegt ons dat de absolute prioriteit ligt bij snelle, ingrijpende en duurzame afname van emissies in dit decennium. Concreter: een afname van 45 procent in 2030 ten opzichte van 2010. Dankzij ons is de klimaatcatastrofe in zicht. Nu is het moment waarop regeringen en bedrijven serieus aan de slag moeten met transitieplannen - met eerlijke transitieplannen wel te verstaan - in alle industrieën. Alleen op die manier kunnen we een kans afdwingen beneden 1,5 °C te blijven.

De stem van de arbeid(st)ers

Nadat de rijke landen 17.000 miljard dollar hebben uitgegeven om (de economie) te herstellen van COVID-19 en hun falen om 100 miljard dollar per jaar op te hoesten voor de klimaatschade van kwetsbare arme landen, moeten we vaststellen dat hun aandeel in de onderhandelingen en afspraken te kwader trouw was. Hetzelfde geldt voor het verzet van de rijke landen tegen het verlies en schade mechanisme. 2 Deze regelgeving is succesvol om zeep geholpen en de rijke landen laten de getroffen samenlevingen gewetenloos lijden. Nieuwe financiële regelingen zijn essentieel: alle investeringen moeten voldoen aan milieu-hygiënische en sociale minimumeisen, gehandhaafd met strikte wetgeving.

Vakbondsactivisten met teksten Higher Ambition Loss&Damage Rosponsebility ...

Ondanks de beperkte reismogelijkheden door COVID-19 waren honderd vakbondsactivisten uit dertig landen op de internationale conferentie in Glasgow aanwezig. Zij gaven een stem aan de arbeid(st)ers in deze belangrijke periode waarin we de klimaatcrisis moeten aanpakken. De deelname van arbeid(st)ers in de besluitvorming over klimaatpolitiek en regelgeving in essentieel voor het draagvlak en stimuleert ambitie bij de uitvoering.
Sharen Burrow, opnieuw:

We weten allemaal dat het een wedstrijd is tegen de tijd voor een duurzame toekomst van de mensheid en van de planeet. Investeringen in nieuwe banen - goede klimaatvriendelijke banen met eerlijke transitie - is de sleutel om vertrouwen te winnen en steun voor de noodzakelijke snelle veranderingen. Van regeringen hebben we nieuwe en ambitieuzere nationale doelstellingen nodig met de daarbij behorende nationale banenplannen. Van bedrijven hebben we voor elke werkplaats en sector bedrijfsbanenplannen nodig, vastgesteld via een sociale dialoog met de vakbonden volgens de richtlijnen van de ILO [internationale arbeidsorganisatie van de VN] voor een eerlijke transitie. Deze richtlijnen geven een kader hoe het moet.

Geen tijd voor compromissen

Arbeid(st)ers en gemeenschappen aan de frontlinie van de klimaatcrisis hebben dus geen garanties van COP26 voor de financiering van maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering of toezeggingen voor hulp voor geleden verlies en schade.
Sharen Burrow, tot slot:

Veel regeringen laten hun eigen bevolking vallen, als ze onderhandelen over halfzachte compromissen. Het resultaat werkt voor veel kwetsbare landen niet. We hebben geen tijd voor compromissen en COP27 moet de verantwoordelijkheid nemen de vele losse einden van de eerdere conferenties om te zetten in bindende, ambitieuze acties.

Voor de vakbonden is het duidelijk dat ambitie en een eerlijke transitie de pijlers zijn om actie op te bouwen. Op die manier kunnen we laten zien hoe nationale en sectorale sociale dialogen de benodigde ambitie en eerlijke veranderingen oplevert.

Tijdens COP26 in Glasgow gingen meer dan 100.000 mensen de straat op: werkers in de gezondheidszorg, vuilnisophalers, vakbonden, wetenschappers en inheemse mensen van overal over de planeet. Samen riepen ze de regeringen op om naar het volk te luisteren, de lat hoger te leggen en klimaatrechtvaardigheid te bereiken.


  1. ITUC is de International Trade Union Confederation, de wereldwijde stem van de werkende bevolking en vertegenwoordigt 200 miljoen arbeid(st)ers. Het artikel verscheen 15 november 2021 op www.ituc-csi.org met de titel COP26: Jobs plans with just transition essential to implementation of Glasgow Agreement. Vertaling Jan Taat. (terug)
  2. Zie Loss and damage, en.wikipedia.org (Engels). (terug)
S symbool