welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht, kort commentaar

Volle brandkast van beleggers

Maurice Ferares

Het Financieele Dagblad van 28 juli 2021 kopte Bedrijven kopen voor miljarden eigen aandelen in en het blad vervolgde met: Nederlandse beursfondsen paaien beleggers met het hervatten van inkoopprogramma's. Het gaat hier onder andere om KPN die voor het eerst sedert 2017 weer eigen aandelen inkoopt en verder om Philips en hightechbedrijf ASML.

NOS Teletekst weet op dezelfde dag te melden dat Google, Microsoft en Apple samen 5,4 biljoen euro waard zijn en in het afgelopen kwartaal 15,5 miljard winst maakten. Dat waren een paar van de miljoentjes die tegen de plinten van Rutte klotsten.

Duim omhoog, man met brandkast

Gemeen spel

De miljarden die de werkers voor de bedrijven verdiend hebben, gaan naar de grote brandkast van de beleggers. Alle verhalen over winstdeling en loonsverhogingen van enige betekenis, waren en bleven kletskoek. Het bewijs. Een andere kop uit het Financieele Dagblad, 9 december 2019: Koopkracht krijgt impuls door stevigere loonstijging in 2020. In hetzelfde artikel staat echter ook de zin: Werkgevers voorzien ook al weer afzwakking in de markt.

Het is gemeen spel dat hier met de werkers gespeeld wordt. Van belangrijke verbetering van hun positie was immers geen sprake. De vakbeweging die hier een belangrijke rol had kunnen en moeten spelen, is compleet afwezig gebleven. De miljarden die nu naar de beleggers gaan, zijn door de werkers in de bedrijven verdiend. Het is hun geld. Zij hebben recht op uitbetaling daarvan. Van enige werkelijke verbetering van hun positie is weinig terechtgekomen. En dat kan niet zo blijven. Makkelijk zal de strijd voor verbetering niet zijn, maar ze moet gevoerd worden. In en buiten de bedrijven, en eventueel zonder de vakbeweging als de leiders de leden in de steek laten.

S symbool