welkom
extra
Solidariteit

Over de stand van zaken

Was 2020 wel of geen rampjaar?

Maurice Ferares

In Het Financieele Dagblad (HFD) van 28 december 2020 stond als kop boven een artikel van Joost van Kuppeveld: Rampjaar maar niet op de beurs. Dat het een rampjaar was voor miljoenen mensen in de wereld kan niemand ontkennen. Toch zullen er heel wat lieden zijn die dat wel doen. Namelijk degenen die rijk zijn of nog rijker zijn geworden dan ze al waren.

Dat zijn degenen die geweigerd hebben de pandemie te voorkomen. Bekend is onder experts dat ze daartoe besloten, omdat de middelen die nodig zijn om pandemieën te voorkomen niet op de korte termijn na hun introductie grote winst zouden opleveren. Zij zijn de schuldigen aan de ziekte en dood van miljoenen mensen. Toch zullen ze daarvoor niet gestraft worden.

Farmaceutische bedrijven

Solidariteit citeert 6 april 2020 Kees Cools (econoom/filosoof): We kunnen vrijwel alle pandemieën voorkomen voor slechts een paar miljard euro, met een internationaal onderzoeksprogramma naar universele vaccins en geneesmiddelen. Dat is de communis opinio van vooraanstaande virologen wereldwijd. () Je hoeft geen econoom te zijn om vast te stellen dat een investering van een paar miljard euro om toekomstige crises te voorkomen 'no brainer' [een fluitje van een cent] is. Maar farmaceutische bedrijven investeren niet in een geneesmiddel dat mogelijk pas over tien jaar een hoog rendement geeft.

Ondanks deze wetenschap, waarover de leiders van de politieke partijen kunnen beschikken, heeft geen enkele regering maatregelen genomen om de bevolking te beschermen. Ook in het parlement is dat niet voorgesteld. Trouwens , geen enkel partij- of verkiezingsprogramma stelt voor de bevolking tegen gevaren als pandemieën te beschermen.

(Beurs)grafieken en Covid virussen

Record

Onder het kapitalisme kan niemand gedwongen worden zijn/haar geld ergens wel of niet in te beleggen. Sterker nog, de regeringen hebben tot taak de beleggers te beschermen tegen eventuele bemoeienis van anderen. Dat de beurzen niet zijn ingestort is mede te danken aan zeer adequaat ingrijpen door de overheid, benadrukte Van Kuppeveld.
Naast de farmacie was er nog een hele lijst sectoren, waarin veel geld is verdiend in 2020. Het meest waren dat de olie en mijnbouw. Daarnaast financiële instellingen, telecommunicatie, transport, metaal, voeding/drank en luxe producten. (HFD, 28-12-2020) De eindstand van de beurs was in december vorig jaar 624,61 punten, dat was 3,3 procent meer dan eind 2019. Een paar maanden eerder meldde HFD al dat in 2020 de zogenaamde techbedrijven erin geslaagd waren 37 miljard euro 'durfkapitaal' aan te trekken Een record.

De mensen in de wereld kunnen zich alleen beschermen, wanneer ze hun lot in eigen handen nemen en zich niet meer laten onderdrukken door de ondernemersklasse. Eerste stap? Een eigen partij, een partij van de werkende mensen.
Het jaar 2020 was een rampjaar voor de mensheid en in het bijzonder voor de werkende mensen. Hun stem is niet gehoord. De toekomst in eigen handen nemen, de maatschappij tot één voor alle mensen maken, uitbuiting onmogelijk maken en pandemieën voorkomen. Geen rampjaren meer.

S symbool