Kort bericht, klein commentaar

Wel of geen compensatie voor inflatie

Maurice Ferares

Het Financieele Dagblad van 5 november 2021 publiceerde een statistiek van lonen en prijzen over de periode januari 2020 tot en met oktober 2021, waarbij als bronnen het CBS en de werkgeversorganisatie AWVN werden genoemd. In de NRC op die zelfde dag komt de statistiek terug, maar ontbreekt de AWVN als bron. Een opmerkelijk feit.

Boven het artikel in het FD staat de kop: Grootste stijging van de prijzen in twintig jaar, maar lonen volgen nog niet. De NRC schrijft, let op het verschil: De inflatie loopt in tal van landen op () Wat de lonen betreft, er zijn steeds meer tekenen dat de zeer krappe Nederlandse arbeidsmarkt een rol begint te spelen in de inflatie. Hoge lonen leiden tot hogere productiekosten voor bedrijven.

Zak met dollars met schild

Superwinsten

Dit onderscheid in benadering wekt sterk de indruk dat de ondernemers het onderling niet eens zijn over de mogelijkheid van een compensatie aan de werkenden voor de enorme inflatie. En dat tegen de achtergrond van de enorme winsten die de afgelopen maanden zijn en worden gemaakt door heel veel ondernemingen. Zo meldde de ING begin november jongstleden bijna een 1,5 miljard euro winst binnengehaald te hebben en meer dan het dubbele aan de aandeelhouders uit te keren. Hebben daarvan ook de armen in het land geprofiteerd?
De lijst met grote winsten is heel lang. Die van armoedzaaiers eveneens. Het is de hoogste tijd dat alles wat links daartegen in verzet komt.

S symbool