Israël Omicron? Jouw probleem!

Patentrecht blokkeert wereldwijde vaccinatie

Yacov Ben Efrat (1)

De regering van Bennett huldigt bij de Omicron golf die de wereld en Israël treft, de bekende uitspraak "Als je ze niet kan verslaan, sluit je dan bij hen aan". Wij waren de eersten is inmiddels gemeengoed geworden van de Israëlische leiders. Wij waren de eersten die het luchtruim sloten en de bevolking vaccineerden. Netanyahu [voorganger van Bennett]: wij waren de eersten die de booster prik verstrekten, terwijl Bennett pochte: wij waren de eersten die voor een tweede booster zorgden. Maar deze koppositie is in één keer weg. 'De eerste zal de laatste zijn' geldt ook voor de green pass [het Israëlische corona toegangsbewijs] die veronderstelde ons te beschermen, maar is waardeloos geworden.

Wij zijn een natie zoals alle andere, wat goed is voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is goed voor Israël. Anders gezegd: wij zijn onbeschermd en in de steek gelaten. De regering gooide met de staart tussen de benen de handen in de lucht en vertelde ons: beste burgers, doe wat je wilt. Dus twee jaar na de nachtmerrie van Covid zijn wij allen deskundigen, epidemiologen, therapeuten, psychologen en beleidsmakers. In zo'n situatie dringt zich zelfs de vraag op: wie heeft een ministerie van gezondheidszorg nodig.

Volgende Griekse letter

Omicron is mild, is de nieuwe leuze en terwijl ook deze variant niet te stoppen is, wordt ons gezegd dat het niet erg is als mensen worden geïnfecteerd. De verwachting is dat zo'n kwart van de bevolking, ongeveer twee miljoen, ziek zal worden. De waarheid is dat we nooit het werkelijke aantal geïnfecteerden weten, omdat de regering het massaal testen beëindigd heeft, Degenen die jonger zijn dan zestig jaar kunnen thuis een test afnemen, tenminste als ze dat al doen. In ieder geval, gezien de onbetrouwbaarheid van de 'thuistest', kan de als negatief aangegeven uitslag (die bovendien positief kan zijn), vrij rond gaan en anderen infecteren. Lang leven de individuele vrijheid.

Ondertussen wordt ons meegedeeld dat deze nieuwe golf krachtig zal zijn, zich snel verspreid en dat we binnen drie weken opgelucht adem kunnen halen. Dat betekent natuurlijk, totdat de volgende variant zich aandient, bijvoorbeeld ergens in Afrika, Oost-Azië of Zuid-Amerika. We weten overigens niet hoe besmettelijk de volgende, geheimzinnige variant zal zijn en welk orgaan geraakt wordt. De Delta golf trof de longen, Omicron de keel en ook de volgende Griekse letter zal een orgaan raken, bijvoorbeeld de pancreas (alvleesklier).

Geen winst op Covid - hantekeningactie
Oxfam Novib - Europees inititief

Nationalistische onzin

Wel moet benadrukt worden dat de missers in het beleid niet alleen aan Bennett en zijn regering te wijten zijn, maar aan de gehele westerse wereld. Om de omvang van de problemen vast te stellen, is het voldoende de blik te richten op de Verenigde Staten. Het land dat beschikt over het grootste wetenschappelijk vermogen en in recordtijd het Covid vaccin ontwikkelde, heeft echter een ongekend aantal doden en zieken door het corona virus. De grote kloof tussen wetenschappelijke prestaties en het sociaaleconomisch systeem kan niet beter geïllustreerd worden. Terwijl de bevolking ziek of dood is, de scholen gesloten zijn en honderdduizend Amerikaanse kinderen al een ouder verloren hebben, floreert de aandelenmarkt en maken farmaceutische bedrijven miljarden winsten.

De nauwe, nationalistische visie in een wereld die wezenlijk 'globaal' is, plus de gedachte dat elk land in zijn eentje de pandemie kan bestrijden, is volslagen onzin en leidt tot miljoenen slachtoffers. Niemand van ons is veilig, totdat we allen veilig zijn, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Toch botsten zijn woorden met de werkelijkheid. Slechts 5 procent van de arme wereld is gevaccineerd, een gegeven dat de wereld kwetsbaar maakt voor de ontwikkeling van nieuwe varianten, terwijl de pandemie zich voortdurend verspreidt.

Zonder patent

Ironisch is dat de vaccins minder effectief zijn. Deskundigen die zo enthousiast waren, zijn gedwongen te erkennen dat met een vierde booster de grens bereikt wordt van de immuniteit. Professor Gili Reges, hoofd van de afdeling Infectiepreventie van het Sheba Medisch Centrum [grootste ziekenhuis in Israël]: onze onderzoeksresultaten die we natuurlijk nog niet hebben gepubliceerd, laten een groei van antilichamen zien die voorspelbaar maar niet opzienbarend is. Een vijfvoudige vermeerdering is leuk, maar onvoldoende () en met minder effect dan de booster. Als dit ons terugbrengt naar waar we vier maanden geleden waren, hebben we elke vier maanden een vaccin nodig, maar dat is ondoenlijk.
Met andere woorden: Ciao Pfizer, by by Moderna! Jullie hebben je pak met 'cash' binnen en wij blijven waar het eind 2019 allemaal begon op de 'natte markt' van Wuhan.

Het goede nieuws is dat ergens in een kinderziekenhuis in het verre Texas (Baylon College of Medicine) twee artsen een universeel vaccin tegen het corona virus hebben ontwikkeld. En waarom zouden ze dat doen, wanneer er al vele effectieve vaccins bestaan? Het antwoord is simpel. De bestaande vaccins zijn niet toegankelijk voor de arme delen van de wereld. Ze zijn erg duur, vereisen een koeling en zijn beschermd door patenten die voorkomen dat ze waar dan ook in de wereld massaal geproduceerd worden voor een betaalbare prijs.
Als reactie daarop kwam er in de laatste week van 2021 in India toestemming voor een plaatselijk bedrijf om het Corbevax vaccin dat in Texas ontwikkeld is zonder patent of andere beperkingen te distribueren. Bedrijven in Indonesië, Bangladesh en Botswana kregen ook een akkoord. De technologie is gebaseerd op een vaccin tegen het hepatitis B virus, zonder speciale voorwaarden voor de productie en opslag.

Aanklacht 'Big Pharma'

In tegenstelling tot Pfizer en Moderna kregen ze in Texas geen financiering van de Amerikaanse regering, het budget is mager en ze werken volgens het principe van de uitvinder van het poliovaccin, Jonas Salk. Hij zag begin jaren vijftig van de vorige eeuw af van het patent op het vaccin dat hij had ontwikkeld. In navolging daarvan bracht Albert Sabin met succes een vaccin tegen polio tot stand. In een gezamenlijke paper op de website van het wetenschappelijk tijdschrift Scientific American stelden de twee artsen in Texas Peter Hotex en Maria Elena Bottazzi de vraag: Als wij een fractie van de steun hadden ontvangen van wat de multinationale biotechnologische bedrijven incasseerden, zou de wereld al gevaccineerd zijn. We waren in staat geweest de komst van Omicron, Alfa en Delta, te voorkomen. Varianten die waarschijnlijk ontwikkeld zijn bij ongevaccineerden.
Deze vraag is uiteraard retorisch en in feite een priemende aanklacht tegen het medische 'establishment' en de Westerse regeringen die tot nu toe geweigerd hebben afstand te doen van de patentrechten, zodat een mondiale vaccinatie mogelijk zou zijn.

Foto
Peter Hotez en Maria Bottazzi, ontwikkelaars Corbevax economedia.ro

Omicron is een klap in het gezicht die de wereldleiders wakker zou moeten schudden, een les leren in bescheidenheid en menselijkheid. En in het bijzonder hun nationale blindheid kraken. De kosten waarmee de 'Big Pharma' zijn economische belangen beschermt, zijn groot, 'niet alleen' voor de verarmde wereld, maar ook voor het welvarende deel. Wanneer staten burgers aan hun lot overlaten, brengen ze de democratische regimes in gevaar. Politici verliezen geloofwaardigheid, wanneer ze valse beloften doen over de bestrijding van het virus zonder wereldwijde vaccinatie. Hetzelfde geldt voor de wetenschappers, wanneer zij het publiek de simpele waarheid onthouden dat er geen nationale oplossing is. Het vaccin biedt geen perspectief, wanneer niet de hele wereld ie gevaccineerd. We moeten het spoor volgen van Jonas Salk en afzien van het patent. Wetenschap is het intellectuele eigendom van de gehele mensheid.

Regering laat Omicron beslissen

De pandemie zal uiteindelijk eindigen, door menselijke activiteiten en wetenschap of op een 'natuurlijke' wijze. De littekens zullen niet snel verdwijnen. De mensheid heeft weer gedemonstreerd hoe zelfzucht, onverschilligheid en hebzucht kunnen leiden tot zelfvernietiging.
Don't look up is de titel van een veel bekeken film op Netflix die beschrijft hoe meteorieten de aarde naderen en de mensheid kan vernietigen, omdat de leiders blind zijn en op grond van private belangen de wetenschap vermengen met winsten.

Ook de Israëlische samenleving is gewend zich te koesteren in een nationaal denkkader en niet 'naar buiten' te kijken. Ze blijft onverschillig over het lijden van de Palestijnen die met ons leven en weigert oplossingen te zoeken. Dit is dezelfde blindheid die we vandaag zien ten opzichte van Omicron, de regering steekt haar handen in de lucht en misleidt zich met de gedachte dat alles op zijn pootjes terecht zal komen. Deze misleiding slaat keihard terug. De zogenaamde 'regering van verandering' blijkt hulpeloos te zijn, ze weigert enige autoriteit te tonen, laat alles lopen en aanvaardt massale infecties. Uiteindelijk laat ze Omicron over ons beslissen, brengt ons in een isolement, sluit ons op en zal besluiten wanneer ze ons laat gaan. En dat alles zonder enige kennisgeving

(1) Eerder - 11 januari 2022 - verschenen bij Da'am Workers Party. Titel: Omicron? Your Problem!, en.daam.org.il - vertaling/bewerking: Hans Boot.

S symbool