Sta samen met studenten, wees solidair

Winter is coming, maar waar blijft het geld?

Lily George

De overheid sluit studenten uit voor een energietoeslag. De ASVA (Amsterdamse Studenten Vakbond) pikt dat niet. De jeugd heeft de toekomst! Natuurlijk wel een toekomst vol schulden, een toekomst met een klimaatcrisis en een koopkrachtcrisis. Laten we het maar hebben over wat we niet hebben. Wat we niet hebben deze winter is een warm huis. In elk geval niet zonder een rekening te betalen die ongeveer even hoog is als de huurprijzen in Amsterdam.

Om wat pleisters op de wonden te plakken, geeft de Nederlandse overheid dit jaar een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro per huishouden. Hier alleen al valt heel wat over te zeggen: het is en blijft symptoombestrijding. Helaas vallen studenten zelfs voor deze ietwat reactionaire maatregel buiten de boot.

Extra eisen

Hier zijn verschillende redenen voor. Allemaal komen ze uiteindelijk neer op: 'omdat ze student zijn'. Armoedeminister Carola Schouten zegt bang te zijn dat studenten de toeslag zouden aanvragen, terwijl ze het niet nodig hebben. Ze zouden volgens de minister veel meer geld krijgen dan nodig voor een gas- en energierekening. (a) Die redenering komt van hetzelfde kabinet dat 23,5 miljard euro van ons belastinggeld zal uitbetalen aan grote energiebedrijven, in ruil voor een zogenaamd prijsplafond. Energie opnieuw nationaliseren zou waarschijnlijk een stuk goedkoper zijn, maar in tegenstelling tot bij studenten is er geen angst om de energiebedrijven nog wat geld toe te stoppen.

Naast het landelijke besluit om studenten in de kou te laten staan, hebben veel gemeenten ook nog extra eisen voor het uitdelen van de toeslagen die het studenten lastig maken om aanspraak op te maken. Zo wil de gemeente Diemen de toeslag uitdelen per aansluiting. Dat werkt prima in een gezinswoning, maar studenten die veelal in studentenflats wonen waar ze een aansluiting met een volledige verdieping delen, hebben er weinig aan. Dat is, naast het toelaten van energietoeslagen voor studenten, ook iets waarvoor een oplossing moet komen.

foto

Oproep

Het kan en moet wel, want een oplossing moet er komen. Studenten hebben immers, in tegenstelling tot wat Schouten denkt, deze toeslagen wel nodig. Huisbazen verhogen namelijk de huren aan de hand van de energieprijzen. Zo was laatst te lezen dat de huur van mensen van 670 naar 815 euro per maand is gegaan. Studenten zijn opnieuw bij hun ouders gaan wonen, omdat ze het niet meer kunnen betalen. (b) Dat bovenop de al hoge huurprijzen in 'normale tijden', de lurkende studieschuld en het (niet leefbare) minimumloon waarvoor veel studenten naast hun studie werken, leveren veel stress op.

Dat het wel kán, blijkt bijvoorbeeld in Nijmegen, waar de rechter de uitspraak deed dat studenten niet mochten worden uitgesloten van de energietoeslag .(c) Ook in Zwolle, Delft en Tilburg kan het. De ASVA wil dat ook de gemeente Amsterdam studenten toegang geeft tot deze toeslag. Daarom roepen we Amsterdamse studenten op om het volgende te doen:

1. Vul het aanvraagformulier in voor de gemeente Amsterdam, Diemen of Amstelveen. Let op: in sommige gemeente kan je het formulier niet indienen als je hebt ingevuld student te zijn. Vul in dat geval bij de opmerkingen in dat je student bent.

2. Meld je vervolgens bij de ASVA. Als je hieraan een ondertekend machtigingsformulier toevoegt, kunnen wij namens jou contact houden met de gemeente en afspraken maken over de afhandeling van je zaak.

3. We gaan ervan uit dat de gemeente je aanvraag afwijst. Stuur deze aanvraag, wanneer je hem ontvangen hebt, zo snel mogelijk door naar energietoeslag@asva.nl. Wij sturen je dan een (model) bezwaarbrief die aansluit bij jouw situatie.

4. Met al deze afwijzingen gaat de ASVA vervolgens naar de rechtbank, en indien mogelijk in hoger beroep, om ook in Amsterdam de energietoeslag voor studenten te regelen.

Een meer uitgebreide uitleg is op de website van de ASVA. (d)

Gewonnen? Nog niet uit gestreden

Hopelijk hebben we dan na deze rechtszaken de slag gewonnen. De strijd is dan echter nog niet compleet gestreden. Uiteindelijk moet de minister van armoede natuurlijk terugkomen op haar belachelijke redenering: studenten uitsluiten van deze toeslag is discriminatie op grond van vooroordelen.


(a)https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/voet-bij-stuk-geen-energietoeslag-voor-studenten
(b)Studenten krijgen geen energietoeslag: "Twee huisgenoten wonen weer bij hun ouders" - NH Nieuws
(c)Ook studenten in Nijmegen kunnen energietoeslag aanvragen - Gemeente.nu
(d)Energie-armoede: ASVA helpt! - ASVA Studentenvakbond

S symbool