Verzet tegen aanslag op de democratie

Biden en Israëls protestbeweging

Yacov Ben Efrat (1)

Op de 'dag van de ontregeling' dat honderdduizenden op straat protesteerden tegen de 'herziening van de redelijkheidsbepaling' [einde controlerende macht] van het Hooggerechtshof verzamelden zich duizenden bij de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv. Ze zwaaiden met Amerikaanse vlaggen naast de Israëlische. Hun eis aan de Amerikaanse president Biden was duidelijk: geef niet toe; nodig Netanyahu niet uit op het Witte Huis zolang hij de antidemocratische wetgeving niet terugtrekt. (2)

In een interview met Fareed Zakari, een India's Amerikaanse journalist, twee dagen voor de grote demonstratie, sprak Biden in scherpe bewoordingen over de regering van Netanyahu: de meest extreme in de geschiedenis van Israël. Biden was niet alleen zeer verontrust over de aanval op de wetgeving, maar ook over de samenstelling van de huidige coalitie en haar fascistische standpunten.

Collage Is Israel still a democracy
Netanyahu haat democratie - bron Freepik

Apartheid

Om elke twijfel weg te nemen, 'vertaalde' de columnist van de New York Times, Thomas Friedman, de bedoeling van Biden. Friedman schreef dat generaties lang de Amerikaanse regeringen speciale relaties met Israël onderhielden die gebaseerd waren op de fabel dat Israël het principe van twee staten zou volgen. Op grond daarvan spraken Amerikaanse regeringen hun veto uit over elke veroordeling van Israël door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Maar sinds de rechtse regering van Israël is er een einde gekomen aan deze leugen. De benoeming van de minister van Financiën Bezalel Smotrich als 'gouverneur' van de Westelijke Jordaanoever is gelijk aan de begrafenis van de twee staten gedachte. Het doel van Smotrich is de officiële voortzetting door de Israëlische regeringen van het Apartheidsregiem op de Westelijke Jordaanoever. Thomas Friedman gaat een stap verder en veronderstelt dat de half miljoen kolonisten het visum (voor de Verenigde Staten) niet ontnomen zal worden, tenzij dat ook geldt voor de 2,5 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.

De Biden regering die het protest voor de ambassade steunde, confronteerde de activisten met het standpunt dat ze niet alleen de juridische aanval afwees, maar zich ook zorgen maakte over het lot van Israël. Met als reden dat Israël het bestaan van vijf miljoen Palestijnen bepaalde door hen geen rechten of status toe te kennen. En daarmee is het verband gelegd tussen de coup en de Apartheid. Eerst het Hooggerechtshof opheffen, dan de Westelijke Jordaan overnemen.

Autocratie

Het Amerikaanse perspectief is echter veel breder en heeft te maken met interne en globale belangen. De Biden regering vecht voor Amerika's ziel. Ze staat tegenover Trump en zijn fascistische beweging die niet minder dan een wezenlijke bedreiging is voor de Verenigde Staten van Amerika en de wereld, niet minder dan messianistisch rechts een wezenlijke bedreiging is voor Israël. Het is geen toeval dat vanaf het begin van zijn regeringsperiode Biden de wereld indeelt in twee kampen: democratie tegenover autocratie. Slaagt de coup van Netanyahu, dan behoort Israël tot het kamp van de dictaturen dat vandaag vertegenwoordigd wordt door Poetin, Orban en Xi-Jinping.

Biden is zich zeer bewust van de gevaren waarmee elke democratie te maken heeft die het op de markt gebaseerde neoliberalisme overneemt. Deze conservatieve theorie die in alles doorsijpelt, is door Netanyahu enthousiast omhelst, terwijl ze zowel in Amerika als in Israël ernstige sociale kloven veroorzaakt(e). Kloven die leiden tot armoede en wanhoop over de democratie en doordrongen zijn van nationalisme, racisme. homofobie en fascisme. Toen Biden gekozen werd, presenteerde hij een 'nieuw-oud model' en keerde terug naar de 'new deal'' van Roosevelt, aangepast aan de 21ste eeuw. De staat, hetzelfde vette apparaat dat Netanyahu verguisde, keerde terug om een centrale rol in de economie te spelen.

Messianisme

Levensechte cartoen Biden als mijnwerker
Biden vermomd als arbeider - bron Freepik

Biden noemde zich de beste vriend van het bedrijfsleven, terwijl hij vandaag zijn voorkeur uitspreekt voor de middenklasse en de arbeiders in plaats van de internationale ondernemingen. Hij investeert honderden miljarden in de modernste technologie, duurzame energie, infrastructuur en steun aan studenten en mensen die in armoede leven. In dat opzicht verandert het beeld van de Verenigde Staten en kan gesproken worden van 'Bidenomics' en maakt hij een einde aan veertig jaar 'Reaganomics'. Bidens overwinning op Trump was een direct resultaat van grote protestbewegingen die de Verenigde Staten in beroering brachten. "Black Lives Matter" en onder andere de vrouwenbeweging boden Biden een overwinning met zeven miljoen stemmen meer dan Trump die weigerde deze ontwikkelingen te erkennen.

Dit is het grote verschil tussen de Israëlische protestbeweging en de Amerikaanse. In Bidens regering staan witte, zwarte, Latijnse, 'inheemse' en LGBTQ inwoners zij aan zij in een sterk beeld van tolerantie en verscheidenheid. Dit in tegenstelling tot wat Joods Israël als een religieus, nationalistisch en gender blok tot uitdrukking brengt. Om het Israëlische messianisme uit te roeien is meer nodig dan een wet tegenhouden. Degenen die de steun van Biden zoeken, dienen de principes van zijn politiek te omhelzen en om te zetten in de Israëlische realiteit.

Zonder Palestijnse bondgenoot

Aangezien het Israëlische protest koerst op een zo breed mogelijke gemeenschappelijkheid, ontkent het de fictie, de fabel van een mogelijke twee staten oplossing. Tegelijkertijd blijft het begrip 'bezetting' ongenoemd (een taboe). Misschien is dit de grootste overwinning van het messianistische kamp. Hoewel de protestbeweging dit kamp beschouwt als de bron van alle kwaad en diens pretentie 'wij zijn allen broeders' verafschuwt, kan daar de basis liggen om na de omverwerping van de regering een 'deal' te sluiten met de genoemde fictie. Dan blijft die twee staten kwestie onopgelost, wij hebben geen Biden en een partij als de Democraten die de gehele protestbeweging omvat. Kandidaten om Netanyahu (Bibi) te vervangen zijn politici als Yair Lapid en Benny Gantz. Beiden zijn haviken op het terrein van het Israëlisch veiligheidsbeleid en aanhangers van een neoliberale economie met de enorme sociale ongelijkheid waarop Bibi's populisme rust.

Een ander obstakel is dat, als de Israëlische protestbeweging met de Amerikaanse vlag zwaait, de Arabische gemeenschap in Israël en de Palestijnen in de bezette gebieden onverschillig en inactief blijven. Terwijl de Amerikaanse zwarte beweging Biden van harte steunde en zijn overwinning kracht gaven, hielden de Palestijnen en Arabieren in Israël vast aan hun oude stellingen. Zij zagen Biden als een vertegenwoordiger van het 'Amerikaans' imperialisme dat Israël onvoorwaardelijk steunt. Dit is een grote historische tragedie.
Niet alleen blijft het Israëlische protest zonder een Palestijnse bondgenoot die de identiteit van een toekomstige staat kan beïnvloeden en vormen, ook bevestigen de Palestijnen de schandelijke toestand waarin zij leven. De beweging vol antidemocratie en homohaat zet de toon. Alles dat de Palestijnse intellectueel resteert, is de bezetting, Israël, het protest, Biden, de Arabische gemeenschap en de rest van de wereld te beschuldigen van zijn problemen nooit zichzelf ....

Bulldozer met Al 50 jaar bezetting verwoesting blokkade
Bron Oxfam Novib

Op koers

De garantie van het protestsucces is niet alleen de eindeloze toewijding door zijn deelnemers, ook de steun van de Amerikaanse regering is van groot belang. Maar om dit succes om te zetten in een stabiele relatie, zal het protest de visie van Biden moeten overnemen, evenals zijn gevecht voor democratie in eigen land en daar buiten. Zo ook zijn onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne tegen de Russische invasie en het economische beginsel dat de democratie versterkt in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Bidens overwinning zal de overwinning van de democratie in de Verenigde Staten garanderen, in de wereld en in Israël. Een Trump overwinning zou het fascisme in Israël aanjagen en een fatale klap zijn aan de protestbeweging.

De Israëlische protestbeweging zit op koers. Dat de lijn tussen democratie en dictatuur scherp is, zet de beweging op het juiste historische spoor. Als op een dag miljoenen Palestijnen deelnemen aan een brede Joods-Arabische, democratische beweging, zal de democratie winnen en zich voor jaren handhaven.

(1) Eerder - 26 juli 2023 - verschenen bij Daam Workers Party. Oorspronkelijke titel Biden and Israel's Protest Movement. Vertaling Hans Boot.
(2) Inmiddels heeft het Hooggerechtshof woensdag 26 juii 2o23 het verzoek van de oppositie overgenomen om de bestreden juridische 'hervorming te onderzoeken.

S symbool