Hypocriete misser op historische locatie

Top G7 in Hiroshima faalt in kernontwapening

ICAN (1)

Op 20 mei 2023 presenteerden de G7-leiders het slotcommuniqué van hun top in Hiroshima. Ze beweren concrete stappen te nemen voor ontwapening en non-proliferatie inspanningen met als uiteindelijk doel een wereld zonder kernwapens en onverminderde veiligheid voor allen. Maar ze zeggen er niet bij welke stappen. Dat kunnen ze namelijk niet.

Wat we te horen kregen, was een potpourri van oude ideeën en voorstellen die al dertig jaar zonder enige vooruitgang circuleren. De leiders hebben niets nieuws of concreets aangekondigd. Ze konden nog niet eens de G20-staten of de lidstaten van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TNPW) volgen in hun veroordeling van alle nucleaire dreigementen. Zij veroordeelden alleen die van Rusland en Noord Korea en gingen voorbij aan het feit dat de veiligheidsdoctrines van de G7-landen zelf zijn gebaseerd op de dreiging van het gebruik van kernwapens. Op die manier dragen de G7-landen bij aan het acute gevaar van deze wapens voor iedereen.

top g7 hiroshima 2023
Regeringsleiders G7 in Hiroshima 2023
Foto: Regering Japan, Wikimedea

Hoge verwachtingen in Hiroshima

De gedetailleerde verklaring Hiroshima Visie van de G7-leiders op kernontwapening van 19 mei is geen zinvolle bijdrage tot kernontwapening. Na maanden voorbereiding en hoge verwachtingen missen de leiders de mogelijkheid om de wereld veiliger te maken met een concreet, geloofwaardig plan voor kernontwapening, zoals bijvoorbeeld het TNPW (zie hiervoor). Ze zijn zelfs nauwelijks in staat lippendienst te bewijzen aan de herdenking van de gruwelen in Hiroshima, de eerste stad die werd aangevallen met een kernwapen. De verklaring noemt weliswaar de ongekende verwoesting en het onmenselijk lijden van de mensen in Hiroshima en Nagasaki, maar biedt geen perspectief tot uitbanning van deze wapens. De G7-leiders benadrukken daarentegen wel het recht om kernwapens te gebruiken. Daarmee zijn ze medeplichtig aan de toegenomen nucleaire risico's en bevelen ze massamoord op burgers aan als een legitieme vorm van nationale veiligheidsdoctrines.

De directeur van ICAN, Daniel Hogsta, reageerde op de verklaring:

Dit is meer dan een gemiste kans. In een wereld met een acuut gevaar dat kernwapens voor het eerst sinds Hiroshima en Nagasaki weer worden ingezet, is dit een grof falen in leiderschap. Alleen maar wijzen naar Rusland en China is onvoldoende. De G7-landen die alle of kernwapens bezitten of kernwapens toelaten op hun grondgebied of het gebruik van kernwapens ondersteunen, moeten serieus aan de slag met ontwapeningsonderhandelingen met andere kernwapenlanden. Pas dan komt hun beleden doel - een kernwapenvrije wereld - in zicht.

Pot verwijt ketel

De G7-leiders falen ook een geloofwaardige en nuttige reactie te geven op Ruslands onaanvaardbare nucleaire dreigementen. De G20 veroordeelde alle nucleaire dreigementen, maar de G7 houdt versluierd de kernwapenbezitters in hun gelederen buiten schot: We benadrukken nogmaals ons standpunt dat de Russische dreigementen met kernwapens, laat staan het gebruik van kernwapens door Rusland in de context van zijn agressie tegen de Oekraïne ontoelaatbaar is. De G7-landen vinden dus dat ze zelf gewoon mogen doorgaan met dreigen.

De verklaring refereert ook naar het belang van transparantie. Maar ook hier moeten ze kijken naar het voorbeeld dat ze zelf geven. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2021 besloten minder transparant te zijn over zijn kernwapenarsenaal.

Belediging

De verklaring faalt consequenties te verbinden aan de humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens. Daarmee negeren ze de eisen van de Hibakusha (overlevenden kernwapenbombardement) voor echte actie om kernwapens uit te bannen. In plaats van zich in te spannen voor de urgentie en het belang van deze eisen op dit moment, is de vrijblijvendheid van de G7 een belediging voor de Hibakusha en de herdenking van allen die in Hiroshima zijn gestorven. Eerder die dag waren de leiders nog niet eens een half uur in het Peace Memorial Museum voor de kranslegging bij het monument. Ze hadden een korte ontmoeting met de Hibakusha, maar uit hun verklaring blijkt dat ze niet echt naar de Hibakusha hebben geluisterd. De leiders negeren bewust de gevaren en humanitaire gevolgen van kernwapens en zijn daarmee medeplichtig aan de risico's.

hiroshima 6 aug 1945
Hiroshima, vlak na 6 augustus 1945
Foto: U.S. Navy, Wikimedia

Satoshi Tanaka, overlever van het bombardement en voorzitter van de conferentie van de Hiroshima Hibakusha organisaties geeft commentaar op de G7-verklaring:

Dit is niet de echte kernontwapening die de Hibakusha eisen. Ze ontlopen hun verantwoordelijkheid. Premier Kishida [Japan] heeft gezegd dat de Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons de laatste stap is naar een kernwapenvrije wereld. Dat is niet zo, het TPNW is het begin. Premier Kishida en de andere G7-leiders moeten het TPNW accepteren en beginnen met het echte proces om van de kernwapens af te komen.

Kernwapens illegaal volgens internationale wetten

De volgende mogelijkheid voor de G7 om te laten zien dat ze serieus bezig zijn wat aan de nucleaire dreiging te doen, is meewerken aan de volgende bijeenkomst van deelnemende landen aan de Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Dat is de plaats waar verantwoordelijke landen bijeenkomen om te werken aan een plan voor globale ontwapening.

(1) International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Eerder, 20 mei 2023, gepubliceerd met de titelG7 Hiroshima summit fails to deliver progress on nuclear disarmament - ICAN
Vertaling: Jan Taat.

S symbool