Twee stromingen in Amazon Labor Union

Vakbondshervormers eisen verkiezingen via de rechter

Luis Feliz Leon (1)

Een jaar na de toonaangevende vakbondsoverwinning in het magazijn van Amazone JFK8 op Staten Island zijn de kleurige posters op de iconische bushalte voor de fabriek verdwenen. Dit was de bushalte waar Chris Smalls, Derrick Palmer, Connor Spence, Gerald Bryson, Jordan Flowers en anderen hun opstand begonnen om uiteindelijk de stemming voor een vakbondsvertegenwoordiging in het achtduizend koppige bedrijf te winnen. Dat was een unieke prestatie.

Twee foto's bushalte
Bushalte voor Amazon Magazijn JFK8. Links tijdens de acties vorig jaar, rechts juli 2023.
Foto's Luis Feliz Leon.

De posters zijn vervangen door een gescheurde brief van 17 januari 2023 met het verzoek aan de advocaten van Amazon om de Amazon Labor Union (ALU) te erkennen als exclusieve vertegenwoordiger van de werknemers en onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden te beginnen. Maar Amazon weigert hardnekkig ALU te erkennen, laat staan onderhandelingen te beginnen. En op andere vestigingen zijn de stemmingen tot nu toe niet succesvol geweest. Gezien deze patstelling zijn twee strategieën ontwikkeld en die zijn tegenstrijdig. De huidige vakbondsleiding, inclusief Chris Smalls, zetten zich in voor individuele werknemers en benadrukten een tijdlang de ondersteuning van vakbondsgroepen in andere vestigingen.
Tachtig arbeider(st)ers van de vakbondshervormingsgroep hebben een andere aanpak. Zij willen via de werkvloer druk uitoefenen om onderhandelingen en arbeidscontracten af te dwingen. Ook willen ze vakbondsdemocratie binnen de ALU. De hervormers hebben vandaag een eis ingediend bij de districtsrechtbank in Brooklyn om - volgens een persbericht - de statuten van de ALU te hervormen en bestuursverkiezingen te houden.

Ondemocratisch en illegaal

De hervormers zeggen dat ze in conflict gekomen zijn met het vakbondsbestuur. Dat heeft zichzelf benoemd tijdens het begin van de strijd en heeft nieuwe leden zonder stemming aangesteld. Voordat ze de rechtszaak begonnen, zeggen de hervormers acht maanden bezig te zijn geweest met interne pogingen om het bestuur te reorganiseren en verkiezingen te houden voor de belangrijkste posten. Die pogingen zijn afgebroken na een mislukte bemiddeling door de ervaren vakbondscursusleider en organizer Bill Fletcher. Het bestuur van ALU had ingestemd met de bemiddeling en zelfs Fletcher voorgesteld als bemiddelaar, maar veranderde toen van mening en wees bemiddeling af voordat die kon beginnen. Ik maak me zorgen dat de onrust in het uitvoerende ALU-bestuur betekent dat weinig wordt gedaan om de arbeiders te organiseren en de strijd binnen Amazon voor te bereiden, schreef Fletcher in een memo aan de hervormers en het bestuur, nadat de bemiddeling faalde. Het is duidelijk dat de leiding van ALU moet worden gereorganiseerd en de leden het mandaat van het bestuur opnieuw bevestigen.

De hervormers bestempelen de organisatiestructuur van de bond als ondemocratisch en illegaal. Volgens hen hebben de leden nooit de kans gekregen de statuten goed te keuren. De bond werd geacht verkiezingen te houden, nadat de the National Labor Relations Board (NLRB) de overwinning bij de stemming over vakbondsvertegenwoordiging bij JFK8 had bevestigd. Maar de statuten zijn door het bestuur aangepast, zodat pas na het afsluiten van het eerste arbeidscontract verkiezingen nodig zijn. Dat doel lijkt verder weg dan ooit, hoewel de NLRB op 12 juli een klacht heeft ingediend tegen Amazon omdat die geen onderhandelingen met de ALU is aangegaan.

Veranderde cultuur

De hervormers zeggen dat ze in het magazijn leiding geven aan vijftig kaderleden en honderden supporters. Hun doel is macht op te bouwen om een goed arbeidscontract af te dwingen. Democratie is de sleutel om zo te organiseren dat je tegen Amazon op kan en zo een gunstig contract afsluiten, zei Connor Spence, één van de grondleggers van de bond en voormalig penningmeester, in een sms. Arbeiders op de werkvloer moeten betrokken zijn, samenwerken aan een strategie, eisen verzamelen en actie voeren op de werkvloer. En het belangrijkste: ze moeten kunnen meebeslissen wie hun leiders zijn.
Brima Sylla, één van de 86 klagers bij de rechtbank en lid van de hervormingsgroep, is het oneens met de houding van de huidige leiding. Die verwijderde leden uit de woensdags vergadering als ze vragen stellen. Volgens Spence werden de wekelijkse bijeenkomsten tweewekelijks, om in mei volledig afgeschaft te zijn. Ze haalden het quorum van actieve arbeiders niet meer, zegt Sylla. In plaats van de bijeenkomsten gingen de arbeiders naar de bushalte. Sylla, een immigrant uit Liberia, werkte in de nachtploeg tijdens de aanloop van de historische stemming bij JFK8. Hij organiseerde Afrikaanse arbeiders om 'ja' te stemmen. Vroeger gaf hij les in wiskunde en wereldgeschiedenis op een privé school op Staten Island, maar verloor zijn baan tijdens de COVID. Hij ging bij Amazon werken om zijn vrouw en vier kinderen te ondersteunen. Sylla is geschrokken door het gebrek aan respect en het geschreeuw tegen de arbeiders op de werkvloer door de leiding van de bond. Amazon heeft ons nooit gerespecteerd, zei hij. Maar één van de belangrijkste principes van de organizing knokcultuur van ALU was dat de bond wel respect toonde, tenminste een tijdlang.

We creëerden onze eigen cultuur, zei Smalls op een 'People's Forum' afgelopen jaar. Amazon heeft zijn eigen cultuur, gebaseerd op gegevens - nummers - en gespeend van menselijke interactie. Wij gingen wel met elkaar om. Wij brachten het menselijk aspect in. We gaven voor elkaar. We lieten de arbeiders elke dag zien dat we om hen gaven. Zelfs als ze een hekel aan ons hadden, discussieerden we daarover niet, we maakten geen ruzie ..... We bleven zakelijk en bouwden het gezamenlijk op.

Dienstverlening versus organizing

Spence beschrijft de huidige oriëntatie van de bond als dienstverlening voor de leden. Arbeiders zien een website en vakbondspersoneel als de vakbond, luidde zijn sms, iedereen is benoemd door het bestuur, vanaf de vertegenwoordigende kaderleden op de werkvloer (shop stewards) tot bondsbestuurders en er is een grote nadruk op dienstverlening. Bijvoorbeeld mensen doorverwijzen naar arbeidsadvocaten in plaats van overleg organiseren - problemen identificeren - leiders vinden en de werkvloer organiseren voor acties. Volgens Spence begon de verandering toen Evangeline Byars, een voormalig bestuurster bij de Transport Workers Union afdeling 100, directeur organizing werd bij de bond. Byars vertelde de New York Times in maart dat een verkiezing zinloos was, omdat de hervormers zouden winnen. Is dat democratisch? Nee, vertelde ze de Times, Connor [Spence] en de zijnen komen gewoon aan de macht.

Gerald Bryson, één van de oorspronkelijke medeoprichters, is ook van mening dat de hervorming alleen over Spence gaat. Hij zei tegen Labor Notes: Deze coup is alleen om Connor Spence aan de macht te brengen. Ze maken alles kapot om dat voor elkaar te krijgen. Hij wees op een ledenvergadering in december waar de hervormers wegliepen. Ergens zijn ze vergeten dat de vakbond er voor de mensen is, zei hij, want ze vertrokken. Ze hebben hun post verlaten.
David-Desyrée Sherwood, lid sinds afgelopen juni, zei dat de leden wegliepen, omdat Smalls de illegaal veranderde statuten presenteerde. We werden verteld dat dit de nieuwe statuten zijn. We mochten er niet over stemmen. Zijn letterlijke woorden waren 'als je het er niet mee eens bent, daar is de deur'.
Bryson kritiseerde ook de raciale samenstelling van de hervormers die hij omschrijft als zeven witte mensen waar de meerderheid van het magazijn zwart is. De aanklacht bij het gerechtshof vandaag is ondertekend door 86 medewerkers van Amazon.
De meerderheid van de mensen die wegliepen bij de decembervergadering waren van kleur, zei Sherwoord die Filipijns is. De hervormers zijn op dit moment extreem divers van samenstelling. De bewering over de eenzijdige samenstelling heeft werkelijk geen enkele waarde.
Bryson betwijfelde zelfs het nut van een stemming. Stemmen in de bond doe je na een arbeidscontract is afgesloten en je wilt dingen veranderen, zei hij.
Sherwood: Tenslotte worden bonden geacht democratische organisaties zijn die er voor zorgen dat de stem van de arbeider wordt gehoord. Daar zien we nu niets van terug. Ik ben een groot voorstander van verkiezingen en van de beweging vóór de verkiezingen. Laat de mensen zelf bepalen wie leiding geeft aan de strijd tegen Amazon.
Toen Bryson werd gevraagd waarom de bemiddeling was mislukt, zei hij dat de voorwaarden van Fletcher onaanvaardbaar waren. Fletcher wilde medeoprichter Jordan Flowers en voormalig JFK8-medewerker Tristan Lion uitsluiten. Volgers de hervormers werd alleen het ALU-personeel uitgesloten bij de middeling en was het breekpunt de eis voor verkiezingen van het bestuur.

Hebben jullie werkelijk gewonnen?

Toen ik vorige week JFK8 bezocht om interviews af te nemen, noemde niemand Smalls bij naam. Maar iedereen haalde trots herinneringen op over de solidariteitscultuur en de zorg voor elkaar, het gemeenschappelijke eten en organizers die naar de klachten van de arbeiders luisterden buiten het magazijn of in de kantines. Voortdurend werd over de bond gesproken, als ze wachtten bij de bushalte na hun dienst of tijdens een pauze op de banken buiten het gebouw. In de meer dan twintig interviews waren de belangrijkste onderwerpen de arbeidsomstandigheden en de weigering van Amazon te onderhandelen.
Kenny Oretuga zei dat hij voor ALU had gestemd, omdat hij meer salaris en vrije tijd wilde. Hij blijft de bond ondersteunen en beschuldigt Amazon van traineren. Amazon probeert de inspanningen van de bond te negeren, Amazon is groot en ze zullen zich zo lang mogelijk verzetten.
Briana Lewis herinnerde zich dat ALU begon met organiseren. Ze was net bij Amazon begonnen. De bond was overal. Ze waren buiten voor het gebouw. Ze belden mensen op. Een constant refrein bij de arbeiders als er problemen opdoemden was 'ga naar de mensen van de ALU. Ze helpen je met wat dan ook'. Nu heb ik het gevoel dat het is opgedroogd. De vakbond heeft gewonnen, maar ik heb het gevoel dat ze alleen op papier hebben gewonnen. Amazon houdt zijn positie en ze praten nauwelijks over de vakbond in het magazijn. Hebben ze werkelijk gewonnen?

Het gigantische magazijn heeft tussen vijf- en achtduizend medewerkers. De hervormers hebben 822 handtekeningen opgehaald voor een petitie die oproept tot bestuursverkiezingen in ALU. De hervormers zeggen dat ze nog nooit zo goed zijn georganiseerd binnen het magazijn en ondanks de interne strubbelingen willen de arbeiders nog steeds dat hun bond - één bond wel te verstaan - doorgaat met de strijd tegen Amazon.

Arbeidsomstandigheden

Ondertussen zijn de arbeidstandigheden verslechterd. Amazon houdt niet gewerkte tijd minutieus bij met 'time off task' (TOT) rapporten. Draagbare scanners volgen en administreren de productiviteit van medewerkers per minuut. Managers gebruiken deze gegevens om straffen uit te delen als de productiviteit beneden de gestelde limieten zakt. Tientallen medewerkers klagen dat TOT willekeurig rapporteert. Lewis: Als je buikpijn hebt en naar de WC gaat, is dat TOT. Eindeloze reeksen TOT. Soms komt de TOT als verrassing uit de lucht vallen. Ik ken mensen die ontslagen zijn wegens TOT-meldingen waarvan ze niets afwisten, zegt ze.

Felicia Price is nog maar drie maanden bij JFK8. Het verloop is torenhoog. Zoals veel van haar collega's heeft ze eerder bij Amazon gewerkt, maar bij een andere vestiging. Om bij JFK8 in het westen van Staten Island te komen, moet ze drie uur reizen vanaf Coney Island. Hoewel ze geen lid is van ALU, is ze wel geïnteresseerd. Het zou goed zijn een gekozen kaderlid als vertegenwoordiger (shop steward) te hebben om met het management te overleggen over meer faciliteiten. We hebben een bond nodig, zegt ze. Als de dokter zegt dat ik bepaalde handelingen niet kan verrichten, zou ik daarna niet hoeven te onderhandelen en van het kastje naar de muur te worden gestuurd [door het management] over wat mijn doktersbriefje precies betekend.
Fianthen Barkley stemde vorig jaar voor de bond en vertrok daarna. Ze heeft sinds het magazijn in 2018 is geopend daar onregelmatige perioden gewerkt. De dag van mijn bezoek was toevallig de eerste dat ze weer terug was. Ze was beetje zenuwachtig en ijsbeerde heen en weer bij de bushalte. Maar ze heeft de nieuwtjes bijgehouden via de 'Citizens app' en gesprekken met andere leden van de hechte Liberiaanse gemeenschap op Staten Island. Barkley zei dat Amazon alles zo snel wil - bestellingen, bestellingen, bestellingen... maar aan het einde van de dienst als we uitklokken - ze maakt hijgende geluiden alsof ze uitgeput en buiten adem is - zijn we moe en wat levert ons dat op? Ze vraagt, nadat ze me heeft vertelt over haar andere baan als medische thuiszorger: Zie je mijn uniform? Ik kom net van een heel andere baan en dat zou niet zo moeten zijn. Eén werkgever zou voldoende moeten zijn.

(1) Luis Feliz Leon is redacteur en organizer bij Labor Notes. Artikel eerder, 10 juli 2023, verschenen bij Labor Notes. De tekst is door de schrijver aangevuld vanwege de klacht van NLRB tegen Amazon op 12 juli. Vertaling Jan Taat.

S symbool