Acties in het streekvervoer 6 februari 2023

Inkomen en werkdruk grote knelpunten

Sjarrel Massop

Vorig jaar is er in het Streekvervoer een CAO afgesloten. De vakbondsleden en hun collega's waren niet tevreden. De inflatie kwam daar nog eens overheen. Bij elkaar meer dan voldoende voor de chauffeurs en de machinisten om in actie te komen voor een betere CAO.

Half januari begon het al met twee dagen acties. Toen deed het CNV niet mee. De onderhandelingen die daarop volgden, leidden niet tot voldoende resultaten. De werkgevers zijn niet ver genoeg over de brug gekomen. Dat betekende een week lang stakingen in het streekvervoer die begonnen zijn op 6 februari 2023.

Stationsplein Amersfoort

De problemen in het streekvervoer zijn tweeledig. Allereerst is er een inkomenskwestie na de geweldige inflatie van 2022. De looneis ter compensatie van die prijsstijgingen is 10 procent. Dat is onder het inflatieniveau, maar zelfs daaraan willen de werkgevers niet tegemoet komen. Ze gaan niet verder dan 8 procent. Terecht dat de werkers daar niet aan toegeven. Ten tweede, een groter probleem: de enorme werkdruk, vooral door de onderbezetting op de bussen. Dat leidt ook tot een enorm ziekteverzuim. Al herhaaldelijk aangekaart, maar waarmee de werkgevers nog bar weinig gedaan hebben. De maat is vol!

stakende buschauffeurs
stakende buschauffeurs in Amersfoort foto Sjarrel Massop

De acties begonnen maandagmorgen 6 februari vroeg, met om acht uur een gezamenlijke bijeenkomst op het stationsplein in Amersfoort. Onderweg naar het station was al duidelijk dat er goed gehoor gegeven werd aan de oproep van de bonden. Zeker 50 procent van de geplande ritten viel uit, er waren behoorlijk veel gestrande reizigers, er was alle begrip voor de stakers. Ruim tweehonderd buschauffeurs toonden strijdbaar hun acte de présence.
De afspraak was dat de uitslag van de gehouden enquête overhandigd zou worden aan de werkgevers. Die hebben zich echter niet laten zien. Ed Salome, kaderlid van het streekvervoer, sprak de actievoerders verontwaardigd toe. Uit de enquête blijkt duidelijk hoe de mensen, werkzaam in het streekvervoer, denken over de problemen. De werkdruk is veel te groot, er zijn erg veel verschoven diensten en de roosters worden slecht ingevuld. Er was een gesprek op woensdag 8 februari gepland, daar zou hij opnieuw de enquête aanbieden en toelichten. Dat werd met gejuich begroet.

Solidariteit

Het is bewonderenswaardig hoe de mensen in het streekvervoer de strijd weer hebben opgepakt, nadat vier jaar geleden de vakbonden met een zeer teleurstellend resultaat de boel eigenlijk belazerd hebben. Dat gaat niet weer gebeuren. De strijd is op een goede manier herpakt met de bedoeling tot een succes te brengen.
Henri Janssen, de hoofdonderhandelaar van FNV spoor, sprak de actievoerders toe. Dat deed hij vanuit zijn recente ervaring met de acties voor de verbetering van de CAO - actievoeren werkt immers. Een spreker van het spoor sprak ook zijn solidariteit uit. Michel Eggermont, vakbondskaderlid, haalde de stakers in Utrecht van de vuilophalers aan en sprak zijn solidariteit met hen uit. Op de sectorraad van de senioren van de FNV was vorige week al een verklaring opgesteld en aangenomen.

De FNV campagne Nederland Verdient Beter komt maar schoorvoetend van de grond. Dat komt, omdat de verbindingslijnen in de FNV niet goed zijn. Die lijnen worden nu door individuele goedwillende kaderleden bezet. Als de strijd een succes moet worden, dan is de opdracht aan de vakbond ook de solidariteit goed te organiseren door alles wat rond een CAO in beweging is met elkaar te verbinden. De actievoerders krijgen dan veel minder het gevoel er alleen voor te staan. De werkgevers komen dan tegenover een veel groter blok van verzet te staan. Dat zal indruk maken en helpen in de strijd.

S symbool