Arbeidsverhoudingen in oorlogstijd

Vervanging Palestijnse werkers

WAC-MAAN (1)

Het besluit van de Israëlische regering om massaal werknemers uit het buitenland te 'importeren', is sociale wetteloosheid, een ramp voor zowel de economie als de veiligheid. Dit besluit moet worden ingetrokken en de Palestijnen de kans geven terug te keren naar hun werk in Israël. (2)

Woensdag 15 mei heeft de Israëlische regering een structurele hervorming van de werkgelegenheid voor arbeidsmigranten goedgekeurd. Daarbij werd een plafond toegestaan van 330.000 buitenlandse werkers op de Israëlische arbeidsmarkt. MAAN beschouwt dit besluit als een stap die alle economische logica tart en in tegenspraak is met de planning van de arbeidsmarkt. Bovendien opent deze ingreep de weg naar een gevaarlijke uitbreiding van mensenhandel in Israël. Ook weerspiegelt het besluit de volledige minachting voor de gevolgen van de aanhoudende stopzetting van de werkgelegenheid voor Palestijnen.

Spandoek WAC-MAAN met luidsprekersymbool

Mensenhandel

Het regeringsbesluit verandert het beleid over de positie van buitenlandse werkers in Israël dramatisch. Daarbij gaat het om vijf belangrijke vraagstukken.

1. Een permanente stopzetting van de werkgelegenheid voor Palestijnen in Israël: Na zeven maanden tijdelijke stop is het nu duidelijk dat er geen zicht is op de terugkeer naar hun eerdere arbeid. Het resultaat is angst en frustratie voor ruim 150.000 kostwinners die honderdduizenden anderen op de Westelijke Jordaanoever voorzien van hun levensonderhoud. De daaruit voortvloeiende sociaaleconomische crisis in het bestuur van de Palestijnse Autoriteit heeft ernstige gevolgen voor de veiligheid waarvoor ambtenaren al maanden waarschuwen. De regering negeert het feit dat tienduizenden werkers het verbod hebben getrotseerd en naar hun werk zijn teruggekeerd - illegaal of semilegaal. Daarom zal het besluit, in plaats van de situatie te coördineren, meer chaos op de arbeidsmarkt weten op te roepen.

2. Eerder was het aantal bedrijven dat werkers uit het buitenland mocht aantrekken, beperkt tot veertig. Het regeringsbesluit leidt tot een verdubbeling van dat aantal, terwijl het de bedoeling is tot een verdere verhoging te komen. Deskundigen vrezen dat deze uitbreiding de controle op de arbeidsverhoudingen zal ondermijnen, waardoor de deur zou worden geopend voor corruptie en mensenhandel.

3. Goedkeuring om werkers te halen uit landen die geen bilaterale overeenkomst met Israël hebben, zal zonder overheidsinspectie de handel in arbeid stimuleren. Zowel in het uitzendende land als het ontvangende Israël. Met opheffing van het voormalig verbod geeft de regering toestemming aan Israëlische ondernemers om werkers tegen extreem hoge losgelden te 'importeren'. Geld dat de werkers moeten betalen om in Israël een werkvergunning te verkrijgen. Op deze manier kan uit Qatar het beruchte Kafala-systeem (slavernij) Israël binnenkomen.

Palestijnse werkers onmisbaar

4. De afschaffing in het regeringsbesluit van de indienstneming van de gebruikelijke aantallen buitenlandse werkers heeft nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid van Israëliërs. Dat geldt ook voor de opheffing van het vroegere verbod migranten te laten werken in economische sectoren als verpleeghuizen, schoonmaakindustrie en pakhuizen. Het resultaat zal uitsluiting zijn van Israëlische werkers in deze sectoren. Migrant-zorgverleners worden al zonder een omschreven aantal toegelaten. Met nog eens 330.000 buitenlandse werkers erbij zal hun aantal uitkomen op 10 procent van de beroepsbevolking. Met als gevolg dat Israëlische werkers worden vervangen door 'gemakkelijk' uit te buiten migranten.

5. De stop in de Israëlische bouwsector voor de Palestijnse beroepsbevolking kent geen alternatieve arbeidsmogelijkheid. De bouw heeft dringend behoefte aan geschoolde werkers. Het regeringsbesluit verlicht de juridische obstakels tegen de 'import' van buitenlandse werkers. Maar dit lost de problemen niet op die de afgelopen zeven maanden hun komst uit India, Sri Lanka en andere landen heeft voorkomen.
De Vereniging van Aannemers waarschuwt al lange tijd dat het onmogelijk is de benodigde aantallen buitenlandse werkers aan te trekken, vooral degenen met de benodigde vaardigheden. Het enige reële alternatief zijn Palestijnen. Nog maart van dit jaar publiceerde de Bank van Israël een paper met de bevestiging dat alleen Palestijnen het alternatief zijn. Het regeringsbesluit is dus ook een klap in het gezicht van ondernemers en economen. De Israëlische bouwsector zal hierdoor verder verslechteren, zo niet instorten.

Arabische vrouwen

De afgelopen dertig jaar heeft MAAN Workers Association gewerkt aan een evenwichtig beleid van de arbeidsmarkt in Israël. Wij hebben gepleit voor de terugkeer van Israëlische Arabieren naar de bouwsector en namen deel aan de coalitie die zich verzette tegen de plannen die de beroepsopleidingen en de rechten van werklozen ernstig schaden. In onze vestigingen op de Westelijke Jordaanoever zijn we al meer dan twintig jaar actief met een beleid dat de positie van Arabische vrouwen op de arbeidsmarkt versterkt. Dat doen we door aan te moedigen dat zij hun onderwijs voltooien en een beroepsopleiding volgen.
Al meer dan tien jaar voert MAAN, samen met andere organisaties, een strijd voor de werkgelegenheid van Palestijnse werkers en voor de beëindiging van de handel in vergunningen. De afgelopen maanden namen we het initiatief om Palestijnse werkers weer op de arbeidsmarkt te brengen. MAAN is bezorgd dat de groei van het aantal buitenlandse werknemers de positie van de werkenden in Israël ernstig zal schaden, de werkloosheid vergroten en de uitbuiting opvoeren.

Het regeringsbesluit betekent dat honderdduizenden inwoners van de Westelijke Jordaanoever in armoede en wanhoop terechtkomen, waardoor de economische crisis diep wordt en de sfeer van haat aangewakkerd. Afgezien van de zware menselijke tol, valt deze ellende in handen van extremistische krachten, zowel van Israëlische als Palestijnse zijde die gewelddadige botsingen zullen uitlokken. Een ontwikkeling waar veiligheidsautoriteiten al maanden voor waarschuwen.
Wij roepen daarom op tot het intrekken van het besluit van de regering en in plaats daarvan te komen tot een rechtvaardig werkgelegenheidsbeleid. Een beleid dat zowel prioriteit als middelen geeft aan goedbetaalde banen en investeringen in technologie en beroepsopleidingen. Een beleid dat onmiddellijke stappen zet om de terugkeer van Palestijnse werkers naar de Israëlische arbeidsmarkt mogelijk te maken.

(1) Een vakbond die zowel Israëlische als Palestijnse werkers organiseert en hun belangen behartigt:
* wac-maan.org.il/who-we-are
* wac-maan.org.il/contact-eng.
(2) Dit is tevens de kop van de titel van het artikel (20 mei 2024):
wac-maan.org.il/foreign-workers-3. Vertaling en bewerking: Hans Boot.

S symbool