Rob Blijerveld:

30 november internationale aktiedag tegen de WTO

Op haar website doet de IWW (Industrial Workers of the World) een oproep aan arbeiders en arbeidsters om op 30 november mee te doen aan de internationale aktiedag tegen de Wereldhandels Organisatie WTO.

De IWW is één van de vele organisaties die oproept voor deze aktiedag. De WTO houdt eind november in Seattle haar derde Ministeriële Conferentie.

Hieronder volgt een samenvatting van de - zwaar aangezette - tekst op haar website. Gevolgd door de adresssen van de sites en email.


De Wereldhandels Organisatie is een 'vereniging' van 's werelds grootste ondernemingen en machtigste landen en is gericht op het onderuithalen van arbeidersrechten en het schaden van sociale welzijn en milieu. Middels 'vrijhandels'verdragen wil ze haar macht opleggen aan elke nationale regering. In feite is de WTO de eerste wereldregering uit de geschiedenis.

Sinds haar oprichting heeft ze ruim 100 beslissingen genomen tegen de positie van arbeiders en milieu en voor maximalisatie van de winsten. Zo werd een boycot-wet van de staat Massachussets in de VS verboden die handel met het Burmese regiem zou moeten tegengaan. Ook worden 200.000 arbeidsplaatsen in Latijns-Amerika bedreigd door een beslissing in het voordeel van de Chiquita Company.

In 1994 was er voor het eerst een algemeen bekend geworden aktie tegen een voorloper van de WTO, de NAFTA (Noord Amerikaans Vrij Handels Verdrag). De Zapatistas namen de wapens op tegen dit verdrag, dat de grenzen tussen Canada, de VS en Mexico opent voor ondernemingen maar sluit voor de meeste arbeiders. In de jaren daarna is het protest en verzet tegen WTO (en andere organisaties als IMF en Wereldbank) overal toegenomen. En op 30 november zal het samenkomen in de internationale aktiedag.

In steden over de hele wereld zijn akties in voorbereiding: stakingen, 'walkouts' (massaal weglopen uit werkplaats of school), picketlines, bezettingen en meer. Het 'epicentrum' Seattle zal getuige zijn van een grote stedelijke walkout:
ruim honderdduizend mensen worden verwacht voor een demonstratieve optocht van het centrum naar het manifestatieterrein bij de Kingdome. Daarnaast zijn er direkte akties en burgerlijke ongehoorzaamheidsakties gepland en zullen een aantal groepen proberen te verhinderen, dat de ministers van handel de plaats van de conferentie zullen bereiken.

Op een andere website van de IWW is een pamflet te vinden met de oproep voor de walkout in Seattle. Een citaat uit de begeleidende tekst: de WTO heeft de autoriteit om overal ter wereld elke nationale wet en elke plaatselijke verordening te 'overrulen' en ze gebruikt die autoriteit ook.


Sites:
http://www.iww.org
http://walkout.listbot.com
Internationaal contact:
Puget Sound IWW
5215 Ballard NW Seattle, WA 98107, USA
jason@iww.org

In Nederland:
trouble
het nut