FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 11

NOG 59 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 18 april 2001

-------------------------------------------

FNV Bondgenoten in Zwolle willen afdracht aan FNV niet verminderen.

FNV Bondgenoten stuurt in april en mei haar hoofdbestuurders het land in om kaderleden mee te laten denken over de toekomst van de grootste FNV bond. Bondgenoten moet bezuinigen dankzij grote verliezen op huisvesting en een onverwachte grote toeloop op de juridische hulpverlening.

Op woensdagavond 18 april was het de beurt aan Ineke de Deugd om met de kaderleden in Urbana te Zwolle te brainstormen over de maatregelen.In een ter plekke uitgedeelde brief werden de voorstellen van het hoofdbestuur aangegeven. Ten eerste de contributie omhoog met f 2,50 per maand, ofwel 15 miljoen extra inkomsten per jaar. Ten tweede de werkgeversbijdragen aan de bond voor 90% toevoegen aan de reguliere middelen en niet aan de reserves, een extra budget van 45 miljoen. Ten derde de afdracht aan de FNV verminderen van 12 miljoen naar een bedrag tussen 6 en 10 miljoen, afhankelijk van het overleg met andere bonden.

Verder zou de jubilarissenbijdrage van in totaal 8 miljoen gehandhaafd blijven. De bedrijfsgroepen zouden een eigen budget krijgen van 65% van de contributie, ofwel ongeveer 90 miljoen. En er zou een vereveningsbijdrage komen van 22 miljoen om leden te werven op die witte plekken waar nog weinig organisatiegraad is.

Over de contributieverhoging kwamen verschillende signalen naar voren. Onder andere dat bij een contributiebedrag van circa 120 miljoen een gedegen onderzoek naar de gevolgen voor het ledental wel het minste is dat Bondgenoten kan doen. Ook dient opnieuw duidelijk gemaakt te worden wat de meerwaarde is van FNV Bondgenoten ten opzichte van de grootste concurrent de CNV. De CNV is overigens al zeer afgeslankt en is op sommige plekken al verdwenen en onzichtbaar geworden. Maar leden switchen nog steeds gemakkelijk over. En FNV Bondgenoten zal bij een contributieverhoging toch wel minimaal iets extra’s aan de leden moeten aanbieden.

Over de werkgeversbijdrage werd aangegeven dat er mogelijke formele achtergronden bestaan om deze toe te voegen aan de reguliere middelen. Dat zal eerst duidelijk moeten worden. Daartegen werd ingebracht dat het lood om oud ijzer is of je nu vooraf de werkgeversbijdrage aan het budget toevoegt, of achteraf, nadat bij het ontbreken ervan, een tekort is opgetreden en het alsnog uit de reserves geput moet worden.

Door een aanwezige werd aan de hand van de verstrekte gegevens en een aantal kengetallen voorgerekend, dat na aftrek van de bedrijfsgroepen die zichzelf moeten bedruipen, en na aftrek van de kosten voor de jubilarissen en de vereveningsbijdrage er nog 50 miljoen voor het centrale apparaat zou overblijven. Gecorrigeerd voor het FNV magazine toch nog ongeveer 30 miljoen. Dat werd een nogal groot bedrag gevonden voor het centrale apparaat van FNV Bondgenoten.

Dat was reden om de rol van de overkoepelende federatie in een ander licht te zien. Immers als de andere bonden het voorbeeld van Bondgenoten volgen op het FNV congres in juni zouden de inkomsten van de FNV uit de bonden in het ergste geval teruggebracht worden van 28 miljoen naar 14 miljoen. En in het minst erge geval tot 24 miljoen. Terwijl het doorschuiven van bezuinigingen van Bondgenoten naar de federatie in feite geen echte bezuiniging is.

De unanieme conclusie van de aanwezigen in Zwolle was om de bezuinigingen op de afdracht aan de federatie niet door te voeren, maar een andere weg in te slaan. FNV is nog steeds het beeldmerk waaronder ook de activiteiten van de afzonderlijke bonden gezien worden. Een imagoverbetering is op korte termijn bitter noodzakelijk en dat kan alleen centraal gebeuren. Zorg er voor dat de centrale organisatie van Bondgenoten opgenomen wordt in een groter FNV verband, meenden de aanwezigen. “In feite een versnelling van het fuseren tot één FNV”, concludeerde hoofdbestuurder Ineke de Deugd.

Die imago versterking zal ook, in navolging van het ledenbewustzijn bij de PvdA, tot gevolg moeten hebben dat “het goed is om lid te zijn van de FNV, die als organisatie veel te bieden heeft”. In tegenstelling tot de voorgaande reclame campagnes, waar in navolging van het bedrijfsleven, een poging werd gedaan om de producten van de bond afzonderlijk te verkopen. Daarnaast zal uiteraard ook, gesteund door het eigen budget van de bedrijfsgroepen, de aanwezigheid van de bond in alle sectoren geïntensiveerd moeten worden.

Over plannen, zoals (opnieuw) vakbondwinkels waren de aanwezigen in Zwolle huiverig. Een pilot oké, maar er het bondsbeleid er aan ophangen ging de aanwezigen toch wel te ver. Dan stort je misschien in het ravijn, waar je net uit wilt opkrabbelen.

De hoofdbestuurster herhaalde de conclusies van de bijeenkomst, zoals hiervoor beschreven, en beloofde ze over te brengen naar de andere leden van het bestuur en de Bondsraad. Ze gaat er een verslag van maken voor de aanwezigen in Zwolle. En Ineke de Deugd aanvaarde daarna om ongeveer tien uur de lange reis terug naar Ridderkerk.

--------------------------------------------------------------

Bondgenoten discussieer mee:

Maandag 23 april in Groningen, Regiokantoor, Engelse Kamp 6
Dinsdag 24 april in Amsterdam, Regiokantoor, Slotermeerlaan 80
Woensdag 25 april in Sittard, ’t Gulikshoes, Ophoven 1
Dinsdag 15 mei in Leeuwarden, Tivoli, Huizumerlaan 59
Woensdag 16 mei in Deventer, Regiokantoor, Diepenveenseweg 159
Donderdag 17 mei in Weert, Regiokantoor, Graafschap Hornelaan 182
Donderdag 17 mei in Den Bosch, Engelenburcht, Heuvel 18
Maandag 21 mei in Leiden, De Zijl, Parimaribostraat 66
Maandag 28 mei in Rotterdam, Regiokantoor, Pr. Alexanderlaan 41
Maandag 28 mei in Bunnik, Regiokantoor, Regulierenring 6
Dinsdag 29 mei in Bergen op Zoom, Regiokantoor, St. Josephstraat 65

Alle bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur

-------------------------------------------

Dit bericht zo breed mogelijk in de bonden en de federatie verspreiden.

Kijk op http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/ om mee te doen aan deze e-mail actie.