FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 12

NOG 35 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 8 mei 2001

Derde en laatste landelijke bijeenkomst

De derde en laatste landelijke bijeenkomst van "FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET" zal plaatsvinden op donderdagavond 31 mei om 19:30 uur in het pandje van FNV en FNV KIEM aan de Hondiusstraat 45 a in Rotterdam.

De Hondiusstraat is gelegen tussen de Nieuwe Binnenweg en de Rochussenstraat en tussen de Claes de Vrieselaan en de Heemraadssingel in Rotterdam West (dichtstbijzijnde metrostation is Coolhaven).

Het FNV congres vindt plaats op 12 en 13 juni (let op: eerder werd op deze site een andere datum vermeldt). Op 31 mei zullen we bespreken wat voor laatste acties we nog gaan voeren om de goed functionerende en de tot voor kort goed functionerende FNV afdelingen te behouden.

Het werk waar we ons jaren voor ingezet hebben kan ons toch niet zomaar en om een drogreden ontstolen worden.

Kijk verder op http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/.