FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET E-mail bericht nummer 15

NOG 20 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 23 mei 2001


UITNODIGING 29 MEI (de FNV Rotterdam gaat gewoon door)

Gisteren (22 mei 2001) bracht de FNV de nota “Bewegen in Zekerheid” uit, “van bevoogding naar economische zelfbeschikking”, volgens de FNV de “opmaat voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid”. De nota is tot stand gekomen na een brede landelijk ledenraadpleging en bevat een groot aantal voorstellen om de gehele sociale zekerheid om te vormen en te moderniseren. In juli zal deze nota de basis vormen voor het SER-advies van de FNV.

Volgende week op dinsdagavond 29 mei om 20:00 uur zullen

Ad Melkert (Tweede Kamer fractievoorzitter PvdA) en
Agnes Jongerius (hoofdbestuurder FNV)

een discussie voeren over deze nota.

De discussieavond vindt plaats in Holiday Inn, Schouwburgplein 1 te Rotterdam (tegenover de Doelen, naast de ingang van de parkeergarage).

De avond wordt georganiseerd door de FNV afdeling Rotterdam.

Vakbondsleden, politici en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Een kopje koffie vooraf en een drankje achteraf hoort standaard bij de gastvrijheid van de FNV Rotterdam.

Voor meer gegevens: http://home.planet.nl/~fnv_rotterdam/sociaal.htm

Op de avond zullen voldoende exemplaren van de nota aanwezig zijn. U kunt de nota nu reeds per e-mail bestellen door een e-mailtje aan fnvsociaal@planet.nl , vermeld als onderwerp "nota".