FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET E-mail bericht nummer 17

NOG 7 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 5 juni 2001


Goed functionerende FNV afdelingen zijn van belang zijn voor ledenwerving en ledenbehoud van de aangesloten bonden.

Op 4 jarige leeftijd in 1951 heb ik leren rekenen met vakbondsgeld. In het Rotterdam van na de oorlog was inwoning meer regel dan uitzondering. Vandaar dat niet alleen het jonge gezinnetje van mijn ouders inwoonde bij mijn oma, maar ook een oudoom, ome Siem genoemd. Ome Siem was bij de bond en haalde de vakbondscenten op. Welke bond? Het heette in die tijd de bond of de NVV, net zoals het nu voor gewone leden simpelweg "het" FNV is. Het waren letterlijk centen in die tijd. De contributie werd per week opgehaald en vele huisvrouwen hadden nog zo’n doos met aparte vakjes erin voor alle bodes die langs de deur kwamen.

Ik maakte rijtjes van vijf centen. En vijf rijtjes van vijf centen maakten een vierkantje, ter waarde van een kwartje. En vier vierkantjes was een gulden. Ooit ben ik eens mee geweest met Ome Siem naar de Schiekade, hij ging zijn geld wegbrengen. Dat ging helemaal van Rotterdam Zuid met de tram over de Maasbruggen. Er waren toen nog conducteurs, die kaartjes verkochten en wisselgeld teruggaven uit een bijzonder knipapparaat. We kwamen aan bij een heel hoog somber en donker gebouw van wel zes verdiepingen. En dat was dan de bond.

Vijftig jaar verder zijn we nu. Er is geen ome Siem meer die van deur tot deur de contributie ophaalt. En er is ook niemand meer die elke week bijhoudt of er leden bij zijn gekomen of af zijn gegaan. En er is niemand van de bond meer die bij problemen even tijd heeft voor een praatje. “De nieuwe tijd, net wat u zegt”, is de regel uit een liedje. En de gebouwen van de bond rijzen tot in de hemel.

Vijftig jaar verder, 2001, en als een bond nu een contributieverhoging doorvoert zit de penningmeester te duimen dat de leden het niet merken. Want de meeste leden hebben automatische incasso. De bond is steeds verder af komen te staan van de mensen. En het navolgen van trends van het bedrijfsleven doet daar ook al geen goed aan.

We zullen ons moeten bezinnen om weer een “mensenbond” te worden. Een bond waarvan je aan kan voelen dat het goed zit, omdat je weet dat ze voor je belangen opkomen. Solidariteit, met eeuwigheidswaarde, in een modern jasje. Niet alleen samen doen wat samen kan op hoog niveau. Maar nieuwe wegen zoeken naar hoe je de leden bij de bond kan blijven betrekken. Voor ledenwerving, maar vooral voor ledenbehoud.

En dus niet de afdelingen van de FNV opheffen. Ammenooitniet.

Met vriendelijke groeten,
Hans Goosen.

Voor meer gegevens: http://home.planet.nl/~fnv_rotterdam/sociaal.htm