FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 3

NOG 82 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 26 maart 2001

Het FNV congres van 16 en 17 juni kent resoluties, laten we eens kijken naar resolutie nummer 19:

Uiterlijk in 2003 beslist de FNV of speciale aandacht voor lobbyen op het niveau van een aantal grote steden wenselijk is en prioriteit moet krijgen.

Enkele maanden geleden is de secretaris van de ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) uit Antwerpen als gast geweest in het vakbondscafé in Rotterdam. En zo kwam een exportproduct tot stand: het vakbondscafé Antwerpen. Op dit eerste vakbondscafé in Antwerpen is op uitnodiging een aantal leden van het bestuur van de FNV afdeling Rotterdam op bezoek geweest.

Vandaar even een “Belgische” vertaling van resolutie nummer 19 voor het FNV congres:

Uiterlijk in juni 2001 beslist de FNV positief over de speciale aandacht voor de afdelingen van de FNV en de daarmee samenhangende plaatselijke beïnvloeding van de politiek. Zij erkent daarmee het daaruit voortvloeiende ledenbehoud en ledenwerving in de steden met een goed functionerende FNV afdeling en geeft aan dat waar nodig vrijwillige militanten aangevuld worden met betaalde propagandisten.
Twee schepenen (wethouders), een gemeentelijk voorlichter en een voorlichter van het openbaar vervoer in Antwerpen zorgden afgelopen vrijdagavond voor 120 militanten (kaderleden) op een bijeenkomst georganiseerd door een aantal propagandisten (bestuurders) in Antwerpen Zuid. Een bijeenkomst waar zelfs een optreden tijdens “zelf-verzekerd in de 21-e eeuw” met Lodewijk de Waal in Eindhoven of Utrecht niet aan kan tippen, met 50 kaderleden. In Antwerpen werden zaken gedaan met de politiek, daar gebeurde wat.

Goed gebruik van ons Hollanders is dat we afdingen: de ACV kent geen federale structuur en is dus op plaatselijk goed georganiseerd. Er zijn af en toe protesten over het geld dat gaat naar de sectoren die de ACV onder haar vleugels heeft. En ja de ACV is er ook voor de werkloosheidsuitkeringen. Toch kunnen we er wat van leren: geef een FNV afdeling voldoende middelen, laat voor een grote FNV afdeling de mogelijkheid open om betaalde krachten aan te stellen en het voordeel laat zich merken als de afdeling zich voldoende profileert: de kracht van de vakbeweging zorgt voor de ledenwinst en het ledenbehoud voor alle sectoren van alle bonden.

Dus niet alleen op de werkvloer moet het (potentieel) lid van de vakbeweging de bond zien, ook in zijn eigen woonomgeving moet de bond vertrouwen uitstralen. Al was het maar voor die leden met een klein baasje of afhankelijk van een uitkering of de AOW, al dan niet met een (klein) pensioen. Vandaar dat goed functionerende of tot voor kort goed functionerende afdelingen (met militanten) moeten blijven bestaan en waar nodig een nieuwe impuls moeten krijgen (met propagandisten).

Namens het comité
"FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET".

Zie ook nr. 1