FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 4

NOG 81 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 27 maart 2001

Stop de persen:

"AbvaKabo wil fnv afdelingen laten voortbestaan

Het bestuur van de AbvaKabo heeft dinsdagmiddag in Zoetermeer een motie overgenomen van de AbvaKabo afdeling Rotterdam. Deze motie heeft tot doel goed functionerende afdelingen van de FNV (de federatie) voort te laten bestaan. Het gebeurde tijdens de bondsraad van de AbvaKabo. Hiermee is de ambtenarenbond de eerste bond die zich zal verzetten tegen de plannen tot opheffing van alle FNV afdelingen op het congres van de FNV in juni.

Het comite 'FNV afdelingen opheffen ammenooitniet' is zeer verheugd met deze stellingname van de AbvaKabo. In het comite hebben vele FNV afdelingen in het land zich verenigd om te protesteren tegen de afbraak van hun werk. Werk dat tot doel heeft om het sociaal-economisch beleid van de lokale overheden te beinvloeden, ten gunste van leden van de bonden van de FNV. De FNV afdelingen nemen daarbij ook een belangrijke plaats in verschillende maatschappelijke organisaties en hebben een kritische invloed op het beleid en de praktijk van de Sociale Diensten in verschillende gemeenten.

Met dit besluit binnen de AbvaKabo is de eerste stap gezet op weg naar het behoud van het historisch fundament van de FNV. De FNV is 130 jaar geleden voortgekomen uit de oprichting van bestuurdersbonden. De eerste, de Rotterdamse Bestuurdersbond, werd opgericht op 13 maart 1870."

Stuur deze boodschap vakbondsbreed door, behalve naar het bestuur van de AbvaKabo. Zij krijgen van ons een bedankbrief voor de steun die zij aan onze goede zaak verlenen.

Namens het comité
"FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET".

Zie ook nr. 1