FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 5

NOG 80 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 28 maart 2001

Ruud Fontijn, voorzitter van de FNV afdeling Den Haag en Wassenaar, heeft woensdagavond een bericht gestuurd naar Aad Regeer, die de leiding heeft over het regionale werk van de FNV. Ruud Fontein was aanwezig op de AbvaKabo vergadering van dinsdag waar de bondsraad en het bestuur van de ambtenarenbond zich stelde achter de acties van de AbvaKabo afdeling Rotterdam en het comité ‘FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET’ met als doel om goed functionerende FNV afdelingen te behouden.

Hij stelt in zijn bericht dat de bureaucratische aanpak van het regiowerk, waar bestuurders werkgroepen verzinnen - die niet altijd echt van de grond komen - om afdelingen uit te schakelen leidt tot rampzalige afbraak van het regiowerk. En meldt: “Ik hoor uit mijn vakbondsnetwerk dat veel leden echt beledigd zijn en de FNV laten voor wat het is. Als ze niet meer werken stappen ze over naar activiteiten binnen de ANBO of bij hun visvereniging. En als ze in hun bond actief blijven laten ze weten dat de FNV in de regio waardeloos is. Dit doet veel afbreuk aan het imago.”

Hij stelt dat er al een jaar lang vooruitgelopen wordt op besluiten die nog niet genomen zijn. En verder maakt Fontijn gewag van de problemen die veroorzaakt worden door de werkgroepstructuur: “Maar het geklojo maakt dat mensen die nog positief gestemd actief zijn zich terug dreigen te trekken omdat hun onkostendeclaraties niet worden uitbetaald worden. De afdelingspenningmeester krijgt in de nieuwe structuur voor al die zaken die we in de regio ondernemen geen voorschot meer, kortom de bureaucratie begint wanstaltige vormen aan te nemen.” Verder merkt de voorzitter van de FNV afdeling Den Haag en Wassenaar op: “Je zou toch niet willen dat we onze rechten moeten gaan opeisen, of met onze gramschap naar de pers lopen. Anders hangen samen met mij een aantal waardevolle actieve kaderleden hun FNV-lier aan de spreekwoordelijke wilgen.”

Verder neemt hij Nico Sannes tegen zichzelf in bescherming, zelfgekozen vrijwillig uitvoerder van de werkgroepenstructuur in Zuid-Holland, die “Eenvoudige zaken denkt te kunnen toezeggen zoals het vlot afwerken van declaraties van gemaakte kosten. Hij dient als een soort van boodschappenjongen de papieren naar Amsterdam door te sturen, waarna - het is echt gênant - de uitbetaling meer dan een maand op zich laat wachten.”

En net als al die goed functionerende afdelingen, waarvan velen zich al aangesloten hebben bij ‘FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET’ vindt de Haagse voorzitter het zonde van zijn tijd, dat hij zich met dergelijke zaken moet bezig houden. Immers de afdelingen willen liever het werk doen waar ze voor ingesteld zijn, ledenwerving en ledenbehoud via een duidelijke herkenbaarheid van de lokale FNV. Vriend Fontein eindigt met: “Er moet ingegrepen worden op de dwaasheid die in het regiowerk is 'ontwikkeld'. Anders wordt het nog een hoogst onaangename affaire op het komende FNV-congres.”

Namens het comité
"FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET".

Zie ook nr. 1