FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 8

NOG 68 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 9 april 2001

Beste vrienden en vriendinnen,

Na een heel belangrijk e-mail bericht nummer 7 nu de plezierige mededeling dat AMMENOOITNIET een plaatsje heeft gevonden op het net:

http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/.

In het vorige e-mail bericht berichtten we over de nieuwe kracht die er van FNV afdelingen voor de bond moet kunnen uitgaan: "Daarmee kunnen we de bond weer van de grond af aan opbouwen en kunnen we tegenspel bieden tegen de sombere berichten die we steeds weer over ons heen krijgen over de afbrokkeling van de macht van de vakbeweging."

Daarom is http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/ in lentekleuren uitgevoerd. Want als we met z'n allen de schouders er onder zetten dan krijgen we een FNV terug waar solidariteit en democratie de boventoon voeren, nog voor de lente afgelopen is. En nemen we afscheid van de gewoonte dat de betaalde medewerkers voor ons, als leden, bepalen waar we ons aan te houden hebben. Een nieuwe lente, een stevig vakbondsgeluid.

Het vorige bericht kwam gisteravond binnen:

Op vrijdagavond 27 april willen we het vakbondscafé van Solidariteit in Amsterdam houden over het op handen zijnde besluit van het congres om de afdelingen in hun huidige "democratische" vorm af te schaffen. Aan jou (Hans Goosen) de vraag of jij daar wat over wil zeggen. We willen ook een "voorstander" van de "nieuwe lijn" uitnodigen en laten we er dan maar verder over discussieren. Als jij kan en je vind het een goed idee dan wil ik Jan Stam, ons regiohoofd, vragen om ook hieraan mee te doen. En verder denken we aan Aad Brinkman, onze huidige Bondgenoten voorzitter, die ook in het Amsterdamse FNV bestuur heeft gezeten. Het begint om 20.00 uur en is in de "Vierhoek" Nicolaas Beetsstraat in Amsterdam. Verdere details hoor je nog van mij.

Het antwoord vanuit Ammenooitniet was:

Uiteraard wil ik (Hans Goosen) aan jullie vakbondscafe meewerken. Maar het zit het er dan wel dik in dat ik wat stevige vakbondsmensen uit Rotterdam en andere 'Ammenooitniet'-ers meeneem.


We gaan de confrontatie graag aan uit overtuiging dat we op het goede spoor zitten. De eerste berichten over het faillisement van het zogenaamde werkgroepenwerk zijn tekens aan de wand. De zogenaamde "nieuwe lijn" is emotieloos en doet afbreuk aan het gevoel van solidariteit dat kaderleden in hun werk willen steken: FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET.

Dit bericht zo breed mogelijk in de bonden en de federatie verspreiden.

Kijk op http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/ om mee te doen aan deze e-mail actie.