Discussieavond 22 november:
ILLEGALE ARBEIDERS IN DE GLASTUINBOUW

In het kader van de Migrantenweek van de Raad van Kerken:

donderdag 22 november om 20.00 uur
LAAKKAPEL
Deimanstraat 7
Den Haag

De Raad van Kerken is in 2000 een campagne gestart om steun te verwerven voor de Conventie over Arbeidsmigranten en hun gezinnen die 11 jaar geleden in de Verenigde Naties werd voorgesteld.

De Conventie zou wereldwijd een minimumstandaard aan basisrechten moeten bieden voor een groep kwetsbare arbeiders: mensen die buiten hun eigen land werken. Op dit moment is de Conventie nog door te weinig landen aanvaard om in werking te treden. Ook Nederland heeft de Conventie nog niet geratificeerd.

In de Migrantenweek, van 11 tot en met 18 november, wordt er in vele kerken in het land aandacht besteed aan de Conventie.

Den Haag, stad aan het Westland, wordt al vele jaren geconfronteerd met de problematiek van de illegale arbeiders in de glastuinbouw. Recentelijk krijgt het gebied veel aandacht door nieuwe ontwikkelingen: de komst van nieuwe groepen illegalen, de toenemende afhankelijkheid van uitzendbureaus en de toezegging van minister Vermeend dat tuinders volgend jaar meer mogelijkheid krijgen Oost-Europeanen met tijdelijke contracten te werk te stellen.

Met als achtergrond de basisgedachte van de Conventie dat -ook- de positie van (illegale) arbeidsmigranten met een mensenrechtelijke bril beschouwd dient te worden wordt op 22 november dieper ingegaan op de ontwikkelingen in de glastuinbouw.

De avond bestaat uit twee delen:

Georganiseerd door/met medewerking van:
Haagse Gemeenschap van Kerken, FNV-afdeling Den Haag/Wassenaar, Stichting Haags Islamitisch Platform, FNV Bondgenoten, OndersteuningsKomitee Illegale Arbeiders (OKIA), Turkse Arbeiders- en Studentenvereniging TIÖD, Marokkaanse Bewonersorganisatie El Ouahda, Vakbondscafé Solidariteit Den Haag


Laakkapel: