Dit is een initiatief van het Zutphens Personeels Collectief (ZPC)

Zutphen, 2 juli 2001

"Uiteindelijk kosten die veranderingen meer energie dan ik vooraf had gedacht".
"Ze hebben een zware wissel getrokken op onze medewerkers".
"Onze basiskwaliteit is op een onacceptabel laag niveau gekomen".

Uitspraken van president-directeur Hans Huisinga in De Koppeling n.a.v het mislukken van Bestemming; klant!

Verbouwereerd, Verbolgen en Verbijsterd!

En dat is de reactie van het Zutphens Personeels Collectief.

Want;

Twee jaar lang het personeel frustreren, treiteren, dwarszitten, ontgoochelen, belasteren, radicaliseren t.o.v. de buitenwereld, bezoedelen, zwart maken, kleineren, voorliegen, ziek maken, ontmoedigen, demotiveren, steekhoudende argumenten niet aanhoren, feiten verdraaien en vanaf 10 juni j.l. de arbeidsbelevenis volledig laten verdwijnen.

Een jaar lang onze reizigers voorliegen en lastig vallen met -naar nu blijkt- uitgelokte stakingsakties en dure krantenadvertenties om de reizigers tegen het personeel op te zetten. Tot in de persberichten van 29 juni wordt nog volgehouden tegenover onze reizigers dat er niets aan de hand is! Iedere dag ervaren wij weer wat een chaos het is bij ons eens zo mooie bedrijf.

Rob van Gijzel van de PvdA heeft de tweede kamer bijeengeroepen voor spoedberaad over NS.
Politiek, laat zien wat je doet met falend management.
Reizigers snakken naar Bestemming; Op Tijd!

Het rijdend personeel accepteert deze directie ab-so-luut niet meer; Hans, Roy, Nol, Pamela én niet te vergeten het hoofd Logistiek;

Wegwezen!

Wij roepen de gezamenlijke collectieven op een bijdrage te leveren aan het verwijderen van dit falende, mislukte management. Het is nu of nooit! Werk op geen enkele wijze mee met hun opknapplan "Bestemming; Klant Nu!". Toen wij om hulp riepen over verandering van onze buitengewoon slechte dienstopzet waren ze "ook niet thuis" en bleven ze voortdurend roepen dat wij maar moesten "veranderen"! Directie; verander onmiddellijk van beroep!!

Aanvullende eisen;

Zutphens Personeels Collectief (ZPC)
Namen bij u bekend