Ingezonden door Marijke Bijl op 16 juli 2002
met de vraag om een solidariteitsbetuiging.

Solidariteit met de papierlozen
uit het Spaanse aardbeiengebied Huelva

Gevraagd: solidariteit met de papierlozen uit het Spaanse aardbeiengebied Huelva, die al vanaf 10 juni de universiteit van Sevilla bezet hebben! Meer informatie hieronder, maar het gaat om mensen die jaren ingezet zijn om de aardbeienoogst (ook voor ons) binnen te halen en die nu als illegalen op straat staan.

Er is natuurlijk een vergelijking te maken met de omstandigheden waar in Nederland bijvoorbeeld de 'witte illegalen' zich in bevinden: zij leverden jaren een structureel aandeel in de tuinbouw, bouw en andere sectoren, maar met o.a. het vooruitzicht van de uitbreiding van (de arbeidsmarkt van) Europa worden zij als overbodig materiaal aan de kant gezet.

Gevraagd wordt de bijgesloten (en onderstaande) solidariteitsbrief te mailen of faxen naar Spaanse autoriteiten:

Kopieen naar Solidaridad@hotmail.com, Ondersteuningsgroep, 00 34 686 18 73 87
Solikonto: Banque: La Caixa, N° de compte: 2100.18.2730.0100297754

Hieronder:

  1. een modelbrief die naar autoriteiten in Spanje gemaild/gefaxt kan worden (met Duitse vertaling)
  2. een artikel uit de Volkskrant over de actie en de mensen waar het om gaat
  3. een verklaring van de papierlozen zelf
  4. een artikel (in het Duits) over aardbeienteelt
Actueel nieuws is te vinden op: Marijke Bijl
Solidariteitsbrief ophalen in .rtf formaat (Word, WP).

COMUNICADO DE APOYO AL COLECTIVO DE INMIGRANTES ENCERRADOS EN LAUNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE EN SEVILLA.

El colectivo o la persona (le collectif ou la personne suivante)

..............................................

con sede en (résidant à)

..............................................

por la presente quiere mostrar su solidaridad con el conjunto de trabajadores inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide en la ciudad de Sevilla desde el pasado día 10 de junio, y comparte con ellos sus justas reivindicaciones de regularización, condición que se les niega sistemáticamente y que no les permite trabajar con las mínimas garantías en el Estado español.

Nos solidarizamos a su vez con los trabajadores inmigrantes detenidos en la ciudad de Sevilla desde la realización del encierro antes nombrado y condenamos la represión a la que somete este gobierno a los trabajadores que luchan. Exigimos para ellos su inmediata puesta en libertad. Expresamos nuestro más sincero rechazo a la Ley de Extranjería y a cuantas leyes supongan restricciones en el derecho de libre circulación de personas y anulación de derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución de la que ustedes se han dotado, la cual reconoce como derechos fundamentales el derecho a la libre asociación, manifestación o huelga, sin ir más lejos.

Consideramos que leyes y reformas restrictivas y represivas como ésta sitúan a los inmigrantes ilegales en el blanco de la explotación empresarial, la marginación y a condiciones de vida tan infrahumanas como las que hemos presenciado a través de nuestros televisores de toda Europa en los asentamientos de chabolas próximos a los pueblos freseros de Huelva y en la propia capital, impropias de un país que se define en el marco de la Unión Europea y que hoy por hoy ejerce su Presidencia.

Por todo ello expresamos nuestra solidaridad con esta protesta en la lucha por la dignidad del colectivo de trabajadores inmigrantes:
Papeles para todos y todas.
Derechos para todos y todas.
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL.


Duitse vertaling:

Unterstützungserklärung mit dem in der Universität "Pablo de Olavide" in Sevilla eingeschlossenen MigrantInnenkollektiv.

Die Gruppe oder Person _XXX_ wohnhaft in _XXX_ will mit dem vorliegenden Schreiben ihre Solidarität mit der Gruppe der in der ArbeitsimmigrantInnen ausdrücken, die sich seit dem vergangenen Montag, dem 10. Juni, in der Universität Pablo de Olavide eingeschlossen haben, und teile(n) mit ihnen ihre gerechten Forderungen nach einer Regularisierung, eine Bedingung die ihnen systematisch verweigert wurde und die es ihnen nicht ermöglicht mit den minimalsten Garantien im Spanischen Staat zu arbeiten.

Wir solidarisieren uns gleichzeitig mit den seit dem oben genannten Einschluß in der Stadt Sevilla verhafteten ArbeitsmigrantInnen und verurteilen die Repression, die diese Regierung gegen die kämpfenden ArbeiterInnen begeht. Wir fordern ihre sofortige Freilassung. Wir drücken unsere deutlichste Ablehnung des Ausländergesetzes und aller anderen Gesetze, die die Restriktionen der freien Zirkulation von Personen beschränken und der Annullierung in der Universalen Menschenrechtscharta sowie in der Verfassung anerkannten Rechte, die als grundlegende Rechte das Recht der freien Assoziation, Demonstration oder Streik anerkennt, ohne weiter zu gehen.

Wir betrachten restriktive und repressive Gesetze und Reformen wie dieses, die illegalen MigrantInnen der unternehmerischen Ausbeutung, der Marginalisierung und derart unmenschlichen Lebensbedingungen ausliefern, wie wir sie durch das Fernsehen in ganz Europa präsentiert bekommen, in den Siedlungen der Erdbeerarbeiter von Huelva und in der eigenen Hauptstadt, unpassend für ein Land, das sich als Teil der Europäischen Union definiert und das derzeit sogar die Präsidentschaft innehat.

Wegen all diesem drücken wir unsere Solidarität mit diesem Protest im Kampf um die Würde des Kollektivs der ArbeitsmigrantInnen aus:
Papiere für alle
Rechte für alle
KEIN MENSCH IST ILLEGAL


Afgedankte illegale aardbeienplukkers

de Volkskrant, Buitenland, 15 juni 2002

Van onze correspondent Cees Zoon

Elke auto op de toegangsweg wordt nauwgezet doorzocht, zelfs de kofferbak moet open. Wanneer een stadsbus de halte op het terrein wil aandoen, stapt eerst een politieman in om de passagiers grondig te vorsen.

Het is een gebruikelijk beeld in Spanje. Telkens wanneer de politie een ETA-terrorist op het spoor denkt te zijn, worden zulke strenge controles uitgevoerd. Maar deze keer zijn de in hun blauwe rellenpak gestoken agenten niet op zoek naar Baskische terroristen of vuurgevaarlijke criminelen, en evenmin oefenen ze voor de Europese top van volgende week: ze zijn op illegalenjacht.

De Universiteit Pablo de Olavide, aan de rand van Sevilla, is een zwaarbewaakte veste geworden. Een groep van ruim vierhonderd immigranten heeft de campus bezet en bivakkeert in de drie sporthallen. De politie is niet van plan het terrein te ontruimen, maar heeft wel opdracht gekregen het af te grendelen. De Spaanse regering wil niet dat nog meer immigranten zich bij de bezetters aansluiten.

Eruit mag ook niet. Woensdag trok de politie in een bliksemactie met paarden en jeeps de campus op en arresteerde een Algerijn die zich iets te ver van de sporthal ophield. Omdat hij geen papieren had, werd hij onmiddellijk Spanje uitgezet. Dat is het lot dat een ieder van de bezetters wacht indien hun papieren niet in orde zijn: arrestatie, strikte toepassing van de vreemdelingenwet en uitzetting naar het land van herkomst.

Papieren en werk, dat zijn de eisen van de bezetters van de universiteit, of liever nog: werk en papieren. "We hebben het recht binnen de wet te leven", zegt een van de woordvoerders, de Mauretaniër Mohammed Sidi, die overigens zelf wel een werk- en verblijfsvergunning voor Spanje heeft. "We zijn mensen, we wonen hier en we helpen dit land vooruit."

Slechts een miniem deel van de immigranten heeft de vereiste papieren. Toch zijn de meesten bepaald geen nieuwkomers in Spanje. Ze wonen er al jaren en ze werkten er in het verleden heel legaal met tijdelijke arbeidscontracten.

De bezetting van een aantal kerken in Andalusië vorig jaar leidde tot de toezegging van de overheid dat de bezetters een definitieve verblijfsvergunning zouden krijgen en van de tuinbouwbedrijven dat zij ook in 2002 weer aan het werk kunnen. Beide beloften zijn gebroken. Andalusië is nog altijd de thuishaven van de dagloners, mensen die zonder, of met een zeer tijdelijk, arbeidscontract van oogst naar oogst trekken en zo de land- en tuinbouw overeind houden. Ze verdienen slecht en leven in beroerde omstandigheden. De huisvesting van de jornaleros is doorgaans niet meer dan een stal of een barak zonder stromend water.

Een belangrijk deel van het legioen dagloners in Zuid-Spanje wordt al geruime tijd gevormd door immigranten, al dan niet legaal. Volgens de Spaanse vakbonden willen de werkgevers ze liever illegaal, dan zijn ze goedkoper en handelbaarder. De bezetters van de universiteit van Sevilla komen uit de aanpalende provincie Huelva, de aardbeienprovincie van Spanje, waar ze twee keer per jaar de oogst binnenhaalden. Velen deden dat met een tijdelijk arbeidscontract dat deze keer echter niet is verlengd. De aardbeientelers hebben massaal besloten tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa te halen, met name Polen en Roemenië. De 6700 pluksters en plukkers hebben een contract voor drie maanden en worden daarna weer op het vliegtuig gezet. Zij hebben de plaats ingenomen van de Marokkanen die het werk de laatste jaren deden.

Vorig jaar verloren de aarbeienboeren vijftienduizend ton door een gebrek aan arbeidskrachten tijdens de oogstperiode. Uit voorzorg hebben ze daarom extra plukhanden ingeslagen. Hoewel zij van de regering een contingent van drieduizend tijdelijke immigranten kregen toegewezen, hebben zij het dubbele gehaald. Dat betekent geen werk meer voor veel van de immigranten die al ter plekke waren.

Naar schatting vijfduizend Marokkanen en Algerijnen zwerven door de provincie Huelva, zonder werk en zonder dak boven hun hoofd. De meesten wonen in ruïnes of onder een stuk plastic. "Slechter dan honden", aldus Abderramán Karachi, een van de bezetters van de universiteit. De groep wordt Spanje niet uitgezet: in noodgevallen kunnen ze altijd van pas komen bij de oogst in Huelva of Almeria.

De levensomstandigheden op de campus van de universiteit zijn verre van ideaal. Sevilla is de heetste stad van Spanje, waar de temperatuur rond de veertig graden ligt. In de sporthallen is ademhalen een hele kunst en de meeste bezetters slapen 's nachts voor de deur in de open lucht. Niettemin zijn ze niet van plan de campus te verlaten voor hun eisen zijn ingewilligd en zij de vorig jaar beloofde verblijfsvergunning in handen hebben. Dit gaat lang duren, aldus de ombudsman van Andalusië, Juan Chamizo, die als bemiddelaar tussen de bezetters en de autoriteiten optreedt. De Spaanse regering, die het immigratievraagstuk bovenaan de agenda van de Europese top in Sevilla heeft geplaatst, is onvermurwbaar. "De regering laat zich niet chanteren", zei minister Rajoy van Binnenlandse Zaken.

De regeringscommissaris voor immigratie Fernández-Miranda is even duidelijk: "Wanneer iemand naar een land komt op zoek naar werk en dat niet vindt, dan moet hij terug naar huis gaan." De waarschuwing van Fernández-Miranda dat de bezetters moeten beseffen dat de vreemdelingenwet gemaakt is om nageleefd te worden, is op de campus goed begrepen na de arrestatie van een van de immigranten.

De vierhonderd bezetters maken zich op voor een lange zit, en niet zonder optimisme. Studenten geven de immigranten inmiddels Spaanse les. Altijd handig, want hoe deze actie ook afloopt, de tuinbouw in Andalusië kan niet zonder immigranten.

© C.Zoon


Verklaring van de papierlozen

Meer dan 450 dagloners (mannen en vrouwen) uit het aardbeiengebied in Huelva, hebben vandaag, 10 juni, de universiteit Pablo de Olivade in de provinciehoofdstad Sevilla bezet.

We zien ons daartoe gedwongen om onze eis tot een snelle oplossing van de situatie waaronder wij al 4 maanden leven te onderstrepen.

Deze bezetting gaat door tot onze positie met onmiddelijke werking geregulariseerd wordt: tot wij een verblijfs- en werkvergunning hebben, zodat wij onze arbeid op de Andalusische velden legaal en in waardigheid verrichten kunnen.

Wij verlangen dat de vertegenwoordiging van de centrale regering in Andalusië de nodige administratieve/bestuurlijke stappen voor onze regularisering doet en wij vragen de Spaanse regering de nodige wetsveranderingen te doen opdat alle ‘papierloze’ migranten geregulariseerd worden.

Basta Ya! Zo is het genoeg!
We maken een einde aan de onwaardige uitbuiting!

De dagloners (Jornaleros) van de Andalusische velden,
zonder verschil in nationaliteit huidkleur of religie


Der folgende Text ist eine Übersetzung von einer website aus dem anarchosyndikalistischen Spektrum in Spaniens (www.red-libertaria.org).
Der Autor schlägt im Vorwort einen KonsumentInnenboykott gegen die Erdbeeren aus Spanien vor; und er bezieht sich auf die Kämpfe der eingewanderten LandarbeiterInnen in ganz Andalusien für ihre Legalisierung und für bessere Arbeits- und Lebensbedigungen.

Die im Artikel erwähnte Anwerbung von neuen Arbeitskräften besonders in Osteuropa spielte auch beim Konflikt in El Ejido (Provinz Almería) eine wichtige Rolle: Dort kam es im Februar 2000 zu einer massiven Konfrontation zwischen andalusischen Altbewohnern und eingewanderten Landarbeitern aus Marokko. Die rassistischen Angriffe richteten sich deshalb vor allem gegen die Marokkaner, weil diese nach ca 15 Jahren Einwanderungsgeschichte (vor allem nach Andalusien) dort inzwischen eine gewisse Stärke erreicht haben. Diese Stärke stellten sie auch in einem einwöchigen Streik als direkte Antwort auf die Angriffe unter Beweis, mitten in der Hochzeit der Tomatenernte. Schon damals überlegten die Bauernunternehmer der Region, vermehrt Arbeitskräfte in Osteuropa anzuwerben.

Die Konfrontation in El Ejido war ein wichtiger Ausgangspunkt für ein schärferes Einwanderungsgesetz einerseits und für das Aufdrehen des "Legalisierungs-Ventils" andererseits: das spanische Kapital braucht Einwanderung vor allem auf dem Bau und in der Landwirtschaft, der Staat will aber die Migration unter Kontrolle halten können. Viele der MigrantInnen erkämpften ihre Legalisierung durch Demos, Besetzungsaktionen und Hungerstreiks. Der Konflikt in Huelva ist ein Produkt genau dieser Kämpfe, die die Unternehmer durch eine neue, zunächst einmal weniger kämpferische Arbeitskraft unterlaufen wollen. Wie lange ihnen das gelingen wird, ist offen. Häufig hat es nicht lange gedauert, bis eine neue MigrantInnenarbeitskraft ihrerseits aufmüpfig wurde...

Sowot Freiburg, Mai 2002

Die Erdbeeren, die wir essen ...

Erdbeeren mit Zucker, Erdbeeren mit Orangensaft, Milchshakes mit "richtigen" Erdbeeren... Die meisten Erdbeeren, die in Europa konsumiert werden, kommen aus der spanischen Provinz Huelva in Andalusien. Manchmal werden sie in den Geschäften als "Früchte der Region" angepriesen, so daß leichtgläubige Touristen beim Besuch irgendeines schönen Ortes etwas "Ursprüngliches" kaufen können. Manchmal werden die Erdbeeren ganz unverfroren als Produkte von der Küste Barcelon as verkauft, auch wenn sie in Kisten mit dem Aufdruck "Palos de la Frontera (Huelva)" verpackt sind.

Dasselbe passiert bei Ereignissen, wo lokale Produkte vermarktet werden, wie z.B. beim Fest der kommunistischen Partei in Barcelona, wo sowohl die Slogans als auch die Erdbeeren nicht echt waren. Große, dicke Erdbeeren heißen im spanischen "fresón". Sind sie steinhart und geschmacklos und können die langen Transportwege der Globalisierung überstehen - dann kommen sie zweifellos aus Huelva.

Aber die Erdbeeren, die in Huelva wachsen, kommen gar nicht aus Huelva. Jedes Jahr zweigen die Agrarunternehmer aus Huelva Mio von Dollar Lizenzgebühren an kalifornische Industriebetriebe ab, die die Erdbeerpflanzen gezüchtet haben. Erdbeeren sind ein globales Produkt mit amerikanischem copyright. Sie werden in den regenarmen Kiefernwäldern Zentralspaniens genährt und aufgezogen, bevor sie aus dem Boden geholt und in die sandigen Böden Huelvas wieder eingepflanzt werden, damit sie Früchte tragen und schließlich fast überall auf der Welt verkauft und verzehrt werden. Erdbeeren brauchen einen toten, mikrobenfreien Boden, damit sie von Krankheiten verschont bleiben. Deshalb werden sie in einen Teppich aus giftigem Pflanzenschutz gesetzt, der alle Arten von Ungeziefer vernichtet und nebenbei noch das Ozonloch vergrößert, das jedes Jahr tausende von Hautkrebsfällen verursacht. Der Erdbeeranbau trägt also auch zur regen Gesundheitsindustrie bei...

Der Anbau von Erdbeeren verlangt Sorgfalt und ist teuer. Sie werden unter Plastikplanen gehalten und brauchen große Mengen an Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden und viele Arbeitsstunden zum Pflücken. Die Behörden helfen, indem sie kostenlos die Plastikabfälle einsammeln, und falls sie es doch nicht tun, sind die Farmen von Schluchten und Sümpfen voller Plastik umgeben. Wenn die Abfallhaufen dann doch zu groß werden, reicht ein Streichholz, um sie in giftigen Rauch zu verwandeln, was zur Erwärmung des Planeten beiträgt. Das ist eine gute Nachricht, denn steigende Temperaturen bedeuten, daß die Erdbeeren nicht mehr mit Plastik abgedeckt werden müssen... Pflanzenschutzmittel und andere "Gifte" sind teuer, aber immerhin müssen die Bauern nichts für die sogenannte "weitläufige landwirtschaftliche Verseuchung" der Brunnen und Flüsse bezahlen, die Ergebnis der giftigen Substanzen ist. Das würde gerade noch fehlen! Wasser, laut Gesetz "öffentliches Eigentum ", verursacht zahlreiche Krankheiten, wenn es vergiftet ist, womit die Zahl der Kranken sowie der Kundschaft von Gesundheits- und Mineralwasserindustrie wachsen. Und da behauptet noch jemand, nur die Agrarunternehmer profitieren vom Erdbeeranbau!

Die großen europäischen Vertriebszentren sowie die Verpackungs- und Transportunternehmen kriegen den größten Batzen aus den Profiten des Erdbeergeschäfts. Dann müssen die Agrarunternehmer - neben den Lizenzgebühren - noch das Plastik, die Pflanzenschutz- und Düngemittel an mächtige internationale Chemiefirmen bezahlen. Bei starkem Wind und Regen werden die Pflanzen zerstört. Glücklicherweise erhört der Staat ab und zu die Forderungen der Bauern und leistet Schadensersatz. Wie können die Unternehmer überhaupt Profit machen, wenn so vieles dagegen spricht? Dadurch, daß sie die PflückerInnen bis auf's Blut auspressen.

In den letzten Jahren haben tausende von andalusischen TagelöhnerInnen (darunter viele Frauen) zu sammen mit ImmigrantInnen aus Portugal und Nordafrika die Erdbeeren auf den Feldern Huelvas gepflückt. Harte Arbeit, die auf den Rücken geht, stundenlang unter heißer Sonne, niedriger Lohn und Unterkünfte zu Touristenpreisen - das müssen die Menschen aushalten, die die Erdbeeren pflücken, die wir essen. Die Unternehmer können sich nicht den Luxus leisten, daß ihre ArbeiterInnen Forderungen stellen. Sie haben zuerst die Gewerkschaften angegriffen, später haben sie ArbeiterInnen aus kämpferischen Dörfern keine jobs mehr gegeben und sie durch EinwandererInnen ersetzt. Wenn sie illegal waren, um so besser, dann protestierten sie weniger...

Mit dem neuen Ausländergesetz und nach den Besetzungen und Protesten des letzten Jahres bekamen ungefähr 1.200 nordafrikanische ArbeiterInnen Papiere: Sie wurden "regularisiert", um ausschließlich bei der Ernte in der Provinz Huelva zu arbeiten. Weder die Unternehmer noch die großen Gewerkschaften (die mit den vorangegangen Kämpfen nichts zu tun hatten) wollten es zulassen, daß die ArbeiterInnen, die für ihre Papiere gekämpft hatten, auf diesen Farmen arbeiten konnten. Ende Herbst 2001 kamen Vertreter der Regierung, der Arbeitgeber und der großen Gewerkschaften überein, 7.000 Menschen in ihren Heimatländern anzuwerben. Dieses Abkommen wurde von der zentralen Einwanderungsbehörde gebilligt.

Also gingen die Arbeitgeber auf dem internationalen Arbeitsmarkt einkaufen und heuerten ungefähr 4.500 Menschen in Polen, 1.500 in Rumänien und die restlichen 1.000 in Marokko und Kolumbien an. Es waren vorzugsweise Frauen, um zu verhindern, daß die Arbeitskräfte in Huelva bleiben, denn überall auf der Welt haben die Frauen die Hauptverantwortung für die (zurückgelassene) Familie. Die Regierung schien sich nicht darum zu kümmern, daß die vorgesehen Anzahl für Anwerbungen von Arbeitskräften in ihren Heimatländern (zusätzlich zu den "Regularisierten" vor Ort) für 2002 nur bei 3.500 und nicht bei 7.000 lag. Ihnen war klar, daß durch diese Verdopplung die Rebellen aus dem letzten Jahr ("diese üblen Marokkaner, dreckige Diebe und Terroristen") ihre jobs verlieren würden. Stattdessen werden unsere Erdbeeren jetzt also von blonden, weißen Menschen gepflückt. Fügsam und gewillt, wieder nach Hause zurückzukehren.

Ungefähr 5.000 Nordafrikaner haben in den Orten der Erdbeerernte Hütten aus Plastik errichtet. Dort sind sie ohne job und ohne jede Versorgung, sie hungern und müssen sogar um Wasser betteln, andere stehlen. Vor einigen Tagen sind einige hundert von ihnen aus diesen Dörfern zur Provinzhauptstadt marschiert, organisiert von den kleinen Gewerkschaften, die sie unterstützen. Ein Großteil von den 1.200, die nur Papiere für die Arbeit auf den Feldern von Huelva haben und von den Untern ehmern jetzt verschmäht werden, machte bei diesem Marsch mit: vielleicht kriegen sie bald, wenn die Pflanzen in voller Blüte stehen und jede Hand gebraucht wird, einen job. Und sie werden die Lektion genau gelernt haben: Um Erdbeeren zu pflücken, muß man sich nach vorne beugen - in demütiger und unterwürfiger Körperhaltung.

Zwischenzeitlich haben die Bürgermeister und andere wichtige Kräfte in den Dörfern der Umgebung ein hartes Durchgreifen und Abschiebungen gefordert. Diese werden selektiv gehandhabt: Jeder, in dessen Gesicht das Wort "Protest" gesehen werden kann, wird abgeschoben. Obwohl die Behörden in Huelva von 2.500 illegalen ArbeiterInnen in der Gegend ausgehen, sorgen sie nicht für deren Abschiebung: Sie können noch als eine Art Sklavenarbeitskraft in den wenigen Tagen nützlich sein, wenn die Erdbeerfelder ihre volle Pracht entfalten. Wenn jemand immer noch Lust auf Erdbeeren aus Huelva hat, dann hat er mehr als die Geschmacksnerven verloren.

22.3.2002, Ramón Germinal